Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reputación 2.0: fundamental para atopar, ou non perder, un traballo

Os usuarios deben coñecer a información persoal que comparten en redes sociais para controlar a súa reputación ante os departamentos de recursos humanos
Por Antonio Delgado 29 de Marzo de 2011
Img reputacion privacidad portada

As redes sociais convertéronse nosúltimos anos na forma máis utilizada polos usuarios paracomunicarse con amigos, familiares e outras persoas próximas ásúa contorna. Esta interacción trasladou a Internet os mesmosmecanismos sociais que se utilizan fóra da pantalla. Con todo,hai algunhas cuestións novas que osmembros destas plataformas deben reflexionar, xa que as súas accións nelas quedan rexistradas e poden influír na súa reputación futura profesional.

Imagen: Rdecom

Ainformación persoal publicada nun sitio web, a miúdo, permanece no tempo. Non é fácil borrar o pasado. Por tanto, haique pensar moi ben que se escribe e que fotos publícanse, xaque é complicado ter a oportunidade de empezar de novo nomundo dixital, como sucede se unha persoa cambia de cidade oude país, e volver construír un perfil social e profesional desdecero.

Xestión da privacidade e reputación

Nestes espazos, osusuariospublican información persoal, opinións, gustos e preferencias quepoden quedar expostos a terceiros. Ademais, publícanse fotografías,vídeos e comentarios que poden ser comprometedores. Con todo, con sentido común e unha serie derecomendacións, é posible minimizar este impacto. A Policía Nacional e a Garda Civil dispoñen dunha iniciativapara dar consellos e recomendacións a mozas sobre o uso dasredes sociais. Esta iniciativa, denominada “PlanContigo“, é accesible a través da rede social Tuenti.

Unha das primeiras recomendacións é comprobar a configuración de privacidade, así como a información fornecida en todas as redes sociais

Unha das primeirasrecomendacións écomprobar a configuración de privacidade, así como a informaciónfornecida a todas as redes sociais, plataformas e foros aoscales pertenza o usuario. Desta forma, ése consciente de queinformación publícase e cal pode ser accesible a través debuscadores. É recomendable rastrexar nos principaisbuscadores, como Google ou Bing, o nome e apelidos do usuario, asícomo das súas contas de correo electrónico e teléfonos persoais,para pescudar se estes datos son accesibles desde algunha páxina epoder tomas as medidas que se consideren oportunas.

Tamén se poden atoparferramentasespecíficas para medira reputación en liña de empresas e particulares, e algunhascompañías de Social Media están especializadas na xestión dea reputación e marca para empresas como parte da estratexia demercadotecnia. Hai certapolémica sobre a capacidade dunha marca para limpar a súareputación, se non atende antes as demandas dos seus usuarios.

Reputación en contornas profesionais

As empresase axencias de colocación utilizan Internet para coñecer datos persoais dosusuarios, profundar no seu perfil e intimidade evalorar a súa reputación. É fácil localizar a un usuario que participa nun foro coa súa dirección de correo electrónico ao descuberto, con tan só teclear a mesma nunbuscador.

As empresas e axencias de colocación utilizan Internet para localizar datos persoais dos usuarios e coñecer máis sobre o seu perfil

Tamén levan a caboprocuras dos perfís a través das diferentes redessociais. Páxinas como Facebookou LinkedInson as máis utilizadas para conseguir información útil que sirva para valorar a contratación dun profesional. Do mesmo xeito, ostraballadores e as empresas onde traballan poden enfrontarse a conflitos laborais por comentarios vertidos polos primeiros nestas redes.

Hai que ser honesto e nonenganar nunca á empresa onde se traballa. Non se debe ser indiscreto e realizar certos comentarios ao público dunha rede social. En caso delitixio e demanda por parte da empresa, o dereito á liberdadede expresión fronte ás demandas da compañía deberá xulgalo un xuíz, que non sempre ten quepronunciarse afavor do demandado, xa que pode ter en conta os conceptos de ofensa,deslealdade ou faltas á honra da empresa.

Hai que ser honesto coa empresa onde se traballa, non ser indiscreto nin realizar certos comentarios nunha rede social

Non todas as redes sociaissoniguais, polo que é recomendable aprender a utilizar cada unha deelas. Non é o mesmo usarTwitter, unha plataforma aberta á comunicación einformación,que querersituarse en Internet como profesional dun sectorconcretomediante o uso de redes. sociais profesionais, como LinkedIn, Xing ou Viadeo.

As empresas de recursos humanos poden buscar en Google osmensaxes que o usuario mandou en Twitter, para facerse unha ideado seu carácter e actitude. Cada persoa debe exporse ata que punto o expresado con liberdade nas redes sociaispode ser prexudicial no futuro.

O máis recomendable é non mesturar contactos persoais e profesionais nun mesmo grupo dunha rede social

Nestas redes, o máisrecomendable énon mesturar contactos persoais e profesionais nun mesmogrupo ou telos separados en diferentes plataformas, en función dofin de cada rede social. En Facebook é moi útil crear listas de contactos con diferentes. niveis de acceso e privacidade na información xerada porousuario. Desta forma, pódese seleccionar que tipo de contidopublicado é accesible segundo o grupo.

Pensar ben que se sobe

Cando se queiran subirfotografías evídeos, é aconsellable pensar ben se estas imaxes podenprexudicar ao usuario ou a terceiros no futuro. Sempre é preferible pedir permiso aos amigos para publicar imaxes ondeaparezan, así como para marcarlles co seu nome sobre a súa imaxe, unhafuncionalidade que permiten algunhas redes sociais como Facebook ouplataformas de publicación de fotografías como Flickr.

É recomendable nonaceptar peticións de amizade ou agregar a redes sociais a persoas que non se coñecen, xa que se lles dá permiso para acceder a datosíntimos propios. Débese serconsciente de que algúns destes descoñecidos poden non albergarboas intencións.