Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

‘Roaming’ ou itinerancia: chamadas internacionais

A Comisión Europea establece un límite tarifario nas chamadas entre países membros da Unión
Por Jordi Sabaté 17 de Xullo de 2007

O ‘roaming’ (literalmente itinerancia) é unha acepción adoptada no mundo das telecomunicacións para definir a un usuario de telefonía móbil que, estando nun país estranxeiro, efectúa unha chamada ao país de orixe ou a recibe desde este. Este tipo de chamadas adoitan saír moi caras se non se estudan previamente os acordos que os operadores nacionais teñen cos do país en que se atopa o usuario. Para evitar que o usuario leve desgustos ao recibir a factura do teléfono, a Comisión Europea ha chegado a un acordo coas operadoras nacionais para establecer no ámbito da Unión Europea a bautizada como ‘eurotarifa’: un máximo para o prezo por minuto que paga o consumidor en caso de ‘roaming’.

A excepcionalidade do ‘roaming’ está en que para establecer a chamada entre países precísase do concurso de máis dun operador de telecomunicacións

A excepcionalidade do ‘roaming’ está en que para establecer a chamada entre países precísase do concurso de máis dun operador de telecomunicacións. Por unha banda está o operador que ofrece cobertura no país estranxeiro, que é diferente ao que o usuario ten contratado no seu país de residencia. Ao devandito operador coñécello como ‘operador anfitrión’. Ao operador que ten contratado o usuario no seu país de orixe chámaselle ‘operador residente‘ ou ‘nacional’.

Ambos, anfitrións e residentes, teñen establecidos uns acordos onde se fixan as tarifas polos servizos de chamadas internacionais. Ademais dos operadores, haberá que engadir ao prezo a tarifa de tránsito internacional do sinal de chamada.

Canto custa chamar a casa?

Hai que distinguir dous grandes supostos: se se fai a chamada internacional ou se se recibe esta. No primeiro caso, se é o usuario o que chama desde o estranxeiro a unha persoa residente no seu país de orixe, o proceso ten tres fases:

  • O operador anfitrión recolle a chamada. O usuario chama a un teléfono de España desde outro país e o operador anfitrión dálle cobertura e xestiona a súa petición. Este operador cobraralle ao operador residente por levar a chamada a España.

  • Tránsito internacional. Ao ver que o número marcado pertence a outro país, o operador anfitrión cursará a chamada ao operador residente pola rede internacional. O operador anfitrión pagará o tránsito internacional da chamada e logo cobrarao, cun custo por servizo, ao operador residente.

  • A chamada chega ao destino. Independentemente de que o destinatario traballe, ou non, co mesmo operador que o emisor, o anfitrión deberá pagar polo uso da súa cobertura para establecer a chamada. Posteriormente cobrará, con cargos por servizo, devandito pago ao operador residente do emisor.

Img

Finalmente todos estes custos irán parar á factura do usuario. A eles sumarase o que o operador residente considere necesario engadir. Os prezos varían moito en función dos acordos internacionais entre operadores.

[Actualización a 17 de julio de 2007]

No da Unión Europea, o recente acordo entre a Comisión Europea e os operadores nacionais ha fixado un tope na tarifa de 49 céntimos de euro para chamar desde o estranxeiro por móbil que en ningún caso poderá ser superado. Non se inclúe no acordo, con todo, o tráfico de datos nin o envío de mensaxes SMS.

Canto custa recibir unha chamada desde España?

No caso de que un usuario reciba unha chamada desde o seu país de orixe, o proceso complícase pero os custos repártense entre o emisor e o receptor:

  • O emisor chama. O operador residente do emisor recolle a chamada e pásaa ao operador residente do usuario. O operador carga sobre o emisor o custo por establecemento de chamada.

  • A chamada entra en tránsito internacional. O operador residente do receptor recibe a chamada do emisor e busca ao usuario no estranxeiro. Unha vez detectado, cursará a chamada por vía internacional. O operador residente é o que paga este trámite, que logo cargará ao usuario.

  • A chamada chega ao usuario. O operador residente pagará ao operador anfitrión do país en que se atope o usuario por localizarlle e establecer a chamada. O prezo será unha tarifa acordada de antemán que posteriormente se cargará sobre o usuario receptor da chamada.

Neste caso, o emisor paga no tramo nacional coma se estivese a establecer unha chamada normal e o receptor paga o percorrido internacional.

[Actualización a 17 de julio de 2007]

Segundo o acordo ao que chegaron a Comisión Europea e as operadoras nacionais, a tarifa máxima para o ámbito da Unión Europea estableceuse en 24 céntimos de euro para recibir unha chamada por móbil, con orixe no país do usuario, estando no estranxeiro.

Consellos para optimizar as chamadas

A Comisión Europea da Sociedade da Información estableceu unha serie de consellos para evitar custos innecesarios en chamadas de móbiles mentres se está no estranxeiro. Divídense en dous grandes bloques:

  • Antes de saír de viaxe. Cada operador ten as súas ofertas para os casos de roaming ‘’ que varían periodicamente e cada vez son máis vantaxosas para o usuario. É recomendable estudalas e contratalas por anticipado. Se se pretende viaxar con asiduidade, talvez sexa interesante contratar o operador máis barato aínda que iso implique cambiar de empresa de telefonía. Tamén convén mirar as tarifas cos diferentes operadores do país de destino e predeterminar o móbil, cando se poida, para operar co máis barato. Se non se pode predeterminar de antemán, non está de máis evitar chamar ou recibir chamadas desde zonas con cobertura de anfitrións caros. Outro consello moi sensato é facer saber a familiares e amigos que se sae de viaxe e deséxase evitar recibir chamadas innecesarias.

  • Durante a viaxe. Nos móbiles habilitados para tal función (segunda e terceira xeración), hai a posibilidade de escoller o operador anfitrión ao que se quere conectar o usuario. O operador residente ten os seus acordos preferentes e predeterminará un anfitrión que non ten por que ser o máis barato. Tamén é recomendable coñecer a que horas é máis barato falar (adoita ser en fin de semana e cando é de noite no país de orixe) e en consecuencia esperar a unha franxa horaria óptima para chamar ou ser chamado. Unha opción interesante é comprar un cartón SIM no país de destino. Aínda que se cambia de número temporalmente, as chamadas pagaranse como nacionais.