Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Saben os nosos fillos relacionarse de maneira adecuada en Internet?

Os adolescentes non sempre son conscientes de que detrás da pantalla hai unha persoa, polo que é importante reflexionar sobre o valor e o respecto das comunicacións na Rede
Por Internet Segura for kids, IS4K-INCIBE 25 de Abril de 2019

Img 850convivencialistg

Na Liña de Axuda en Ciberseguridade de INCIBE, comprobamos que a comunicación é un dos usos principais dos mozos e adolescentes en Internet. Segundo mostra o Panel de Fogares ONTSI, un 76 % dos mozos a partir dos 15 anos utilizan mensaxería instantánea, un 78,5 % o correo electrónico e un 92,5 % de quen dispoñen de smartphones ou tabletas empregan redes sociais. Ademais, en datos recompilados por Net Children Go Mobile, percíbese un aumento no discurso do odio a través de Internet por parte dos menores a medida que van incrementando a idade. Por iso, neste artigo, Internet Segura for Kids (IS4K) achega unha serie de recomendacións para convivir con respecto no espazo en liña, coas que poidan aprender a expresarse sen ferir a ninguén e actuar de forma adecuada ante a presenza de haters e troles.

Por que se fomenta o odio en Internet?

O respecto e a tolerancia deben estar sempre presentes á hora de comunicarnos. Con todo, algúns adolescentes adoptan unha actitude diferente cando o medio é Internet que cando o fan “cara a cara”, xerada en gran medida polas particularidades que presenta a comunicación a través da Rede, entre as que destacan:

 • Falso anonimato. Detrás dunha pantalla somos máis valentes, xa que é posible “esconderse” tras pseudónimos ou avatares e resulta fácil facerse pasar por outra persoa ou sentirse máis cómodos pensando que a comunicación non é tan exposta.
 • Elimínase a comunicación non verbal. As posturas, os xestos ou a entonación tamén comunican. Aínda que se apoie a conversación con emoticonos para expresalo, ás veces prodúcense confusións e mesmo é habitual que se saque de contexto ou se malinterprete algunha mensaxe.
 • Facilidade para intimar. Internet permítenos relacionarnos con moitas persoas e estreitar vínculos. Con todo, é imposible estar por completo seguros de quen é en realidade a persoa que está alén da pantalla.
 • Presión por responder de inmediato. Na comunicación en liña é posible saber se se recibiu unha mensaxe ou non e xérase unha presión social por responder rápido. Controlar os horarios de conexión e actividade en liña pode derivar en situacións de cibercontrol .
 • Perdurabilidad no tempo. A información que se comparte pode permanecer na Rede durante moito tempo e estenderse con rapidez a outras persoas coas que non se contaba (coñécese como contido viral). Compartir é moi sinxelo, pero se nos arrepentimos e decidimos eliminalo de Internet, pode resultar extremadamente difícil a súa total desaparición.

Estas características facilitan que, en ocasións, os interlocutores cheguen a percibir unha falsa sensación de inmunidade, actuando de maneira pouco respectuosa ou daniña. Por iso, é importante que traslademos aos menores unhas pautas de convivencia, lembrándolles que as reaccións dos demais durante as comunicacións en liña poden chegar a afectar a quen as recibe, igual ou máis que as que se producen na comunicación física.

ImgImagen: IS4K

Como reaccionar ante troles e haters

Os malos comportamentos mostrados publicamente están presentes en moitos contidos que os nosos fillos consomen, como poden ser diferentes programas de televisión emitidos en horario infantil. Neles predominan a agresividade e as descualificacións, polo que os menores poden chegar a normalizar e reproducir estas condutas que ven nos seus referentes sociais.

Debido a que a figura do trol e do hater proliferou en Internet, é importante educar aos nosos fillos en valores baseados na tolerancia, así como desenvolver a súa capacidade crítica para que entendan que na Rede non todas as opinións son construtivas e positivas e que, por iso, debemos estar preparados para saber como actuar ante estas figuras.

Son moitos os personaxes públicos que manifestan que reciben insultos ou ameazas a diario a través das súas redes sociais. O trol, normalmente, busca chamar a atención do destinatario e do resto da comunidade interrompendo o fío do debate, achegando respostas inútiles ou agresivas. Mentres, a intención do hater é ferir ou facer sentir mal a outro usuario en Internet, polo que o máis sensato é evitar entrar en debate ou continuar a conversación, como ben di o refrán: “Non hai peor desprezo que non facer aprecio”.

En moitos casos, estes comportamentos son propios de persoas que tratan de chamar a atención porque posúen unha autoestima pouco desenvolvida e carecen das habilidades sociais para comunicarse de forma saudable. Pero non sempre son persoas reais. Tamén poden tratarse de robots ou bots que reproducen mensaxes de maneira automática e que están controlados por profesionais ou organizacións.

ImgImagen: IS4K

O importante papel dos observadores

Os observadores toman, habitualmente, unha actitude pasiva ou de reforzo. Polo xeral, actúan como testemuñas á marxe do que sucede sen intervir de forma activa, pero tamén poden chegar a involucrarse no ataque, ben reforzando o que sucede, ou ben facéndolle fronte e mostrando apoio á vítima.

Cando os feitos se repiten no tempo considérase ciberacoso, e pódese incentivar cando os observadores reaccionan dando “gústame”, compartindo as publicacións dos acosadores, comentando nesas publicacións con mensaxes ou emoticonos ferintes ou burlándose da vítima. Estas reaccións tradúcense en aprobación do que está a ocorrer. Con todo, o ciberacoso carece de sentido cando as persoas que son testemuñas non aplauden as bromas ou as humillacións e mostran rexeitamento, polo que os espectadores son unha figura clave para frear esta situación.

En calquera caso, xa sexa dentro ou fóra da Rede, ninguén ten dereito a atacar e ofender a outra persoa, podendo ter que enfrontarse a consecuencias legais.

Que debemos trasladar aos nosos fillos á hora de comunicarse en Internet?

 • Detrás da pantalla hai unha persoa. Lembrar sempre que cada publicación en Internet ten unha persoa detrás con sentimentos. Traballar a empatía póndose no lugar da outra persoa pode servir de gran axuda neste sentido.
 • Educar para frear este tipo de comportamentos intolerantes. Ser respectuoso e coidar o vocabulario e a expresión das mensaxes publicadas. Para iso, unha boa maneira para interiorizar estes aspectos, desde idades temperás, é apoiarse en recursos didácticos ou xogos.
 • Non esixir unha resposta inmediata. Ter paciencia e respectar o tempo dos demais: non presionar para recibir respostas veloces.
 • Argumentar a nosa opinión de maneira asertiva e construtiva. Pódese defender a nosa idea con respecto, asertividad e empatía.
 • Asumir que ningunha resposta cambiará a actitude do trol no debate. Debemos entender que contestar é motivarlle para que siga molestando e chamando a atención. Só cesará no seu empeño, se percibe que non lle prestan atención ou que o seu comentario non ha grande efecto.
 • Non aprobar mensaxes intolerantes. Evitar dar “gústame” ás publicacións do acosador sobre a vítima. Tampouco difundir ou compartir imaxes ou mensaxes ofensivas. Cantas menos persoas véxano, menos alcance terán.
 • Apoiar emocionalmente á vítima. Expresar amabilidade e compañeirismo dentro e fóra de Internet.
 • Mostrar rexeitamento abertamente fronte ao agresor. Facelo en grupo pode achegar seguridade e o efecto será máis relevante.
 • Utilizar Internet de forma positiva. Divulgar contidos que fomenten a convivencia saudable, publicar mensaxes agradables e respectuosas sobre os demais ou participar en campañas fronte o ciberacoso.
 • Reportar ás propias plataformas as mensaxes ou imaxes intolerantes.
 • Bloquear a usuarios molestos para impedir que a comunicación continúe.
 • Informar os adultos da contorna, familiares e educadores sobre o que está a suceder.
 • Se o ciberacoso non cesa ou se sofren ameazas, pódense exercer accións legais.

Tiveches algún contratempo cun hater ou trol? Alguén foi irrespetuoso contigo en Internet? Cóntanos ao fío de comentarios deste artigo como actuaches! E se o necesitas, pide axuda profesional especializada nestas problemáticas á Liña de Axuda en Ciberseguridade de INCIBE 900 116 117 (servizo gratuíto e confidencial, dispoñible todos os días do ano).