Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Safe Creative, un rexistro de propiedade intelectual en liña

Esta iniciativa achega unha proba que pode ser útil en litixios pola autoría dunha obra
Por Benyi Arregocés Carrere 4 de Decembro de 2007

Safe Creative é unrexistro gratuíto de propiedade intelectual que funciona a través de Internet,que se caracteriza por ser privado e atoparse en fasede probas desde o pasado mes de outubro. Esta iniciativa españolatrata de axudar ao creador a certificar a autoría dunha obrae complementa a outras propostas que xurdiron nos últimosanos para simplificar a xestión dos dereitos de autor.

Safe Creative pretende achegar unha probaacerca de quen creou unha obra literaria, artísticaou científica e cando a fixo

Safe Creative, que de momento se atopa en inglése en español, pretende achegar unha proba acerca de quencreou unha obra literaria, artística ou científicae cando a fixo. Desta maneira, Safe Creative actúacomo unha entidade independente que certifica que alguén rexistrouunha obra determinada nunha data concreta, o que, en linguaxexurídico, coñécese como unha proba de presunción deautoría.

Por esta razón,Safe Creative constitúese nun complemento moi interesante aosrexistros tradicionais de propiedade intelectual, porque adquiretoda a axilidade que proporciona a Rede. De momento, o rexistro depropiedade intelectual convencional non se pode realizar por Internete, ademais, esixe o pago dunha taxa. Ante esta situación,Safe Creative ofrece, de forma gratuíta e con poucos clics de rato,un rexistro rápido e que pode axudar a previr plaxiosen liña.

En caso dedisputa por unha autoría, un xuíz deberá decidir seconcede validez á proba que achegue Safe Creative

Con todo, mentreso rexistro convencional dá fe pública do momento en que seconsignou unha obra, Safe Creative non ofrece tanta protecciónporque funciona como ‘un terceiro de confianza’. É dicir, en caso dedisputa por unha autoría, un xuíz deberá decidir seconcede validez á proba que achegue Safe Creative, polo que paraconseguir a mellor protección convén empregar taméno rexistro de propiedade intelectual convencional.

En Safe Creative oautor conta coa vantaxe de que pode determinar que usosestán permitidos para a súa obra e baixo que condicións,que pode modificar en calquera momento; como distribuír,citar, copiar, etc. Nestes momentos, pódese seleccionar entre asdiversas licenzasCreative Commons, as GNU,ou reservar todos os dereitos, tal e como se realiza nos rexistrostradicionais. Curiosamente, os autores apostaron polo quemarca a lei actual, porque, segundo os datos de Safe Creative,a forma de rexistro máis habitual é ‘Todos os dereitosreservados’.

Segundoos datos de Safe Creative, a forma de rexistro máis habitualé ‘Todos os dereitos reservados’

Como se rexistra unha obra

Así, cando enpouco máis dun mes xa lograran superar as 2.300obras rexistradas, na súa gran maioría literarias e plásticas,case60 de cada 100 tiñan todos os dereitos reservadosmentres que case un 22% decantábase pola licenza máisrestritiva dentro das Creative Commons, a que sópermite o uso non comercial e sen modificar a obra.

O rexistro realízasea través do sitio web de Safe. Creative, mediante un formulario onde, a grandes liñas, seanota o título da obra, escríbese un resumo da mesma,sóbese aos servidores de Safe Creative (cun arquivo que podeocupar ata 15 megabytes) no formato en que se atope e seselecciona o tipo de licenza.

A continuación,esta empresa ofrece un código e detalla a data e hora dorexistro. Durante as primeiras 24 horas, a obra atópase enestado de pre-rexistro e pódense realizar modificacións. Ademais,facilitan un código HTML, que se se insere nun sitio web,avisa de que a obra se atopa rexistrada. Os blogueros contancon facilidades, como un botón que se pode incluír dentro deas barras de Internet Explorer e Firefox que automatiza a tarefa derexistrar un artigo.

Pódenseconsultar os últimos traballos rexistrados en Safe Creativemediante unha subscrición RSS,sempre que o autor elixise facer pública a súa obra

Como é un rexistro quetraballa en Internet, tamén achega algunha das soluciónshabituais na Rede. Por exemplo, pódense consultar os últimostraballos rexistrados en Safe Creative mediante unha subscriciónRSS,sempre que o autor elixise, cando rexistrou a súa obra,que fose pública. Ademais, por este sistema taménpódense seguir os cambios na licenza dunha obra determinada,ou informarse das novidades dun autor en concreto.

Proximamente implantarase un buscador

Safe Creative pensa implantar un buscador queatopará as obras públicas (as que o autor decidise rexistrar desta maneira). Con esta decisión, SafeCreative pódese converter nunha plataforma de promociónpara novas artistas, sobre todo porque se prevé que osautores poidan, se o desexan, ofrecer as súas obras en descarga, sempre quese cumpran as condicións de uso que expuxesen.

Así mesmo, con este esquema, Safe Creative pódeseconverter nunha base de datos que sirva a persoas e empresas quedesexen utilizar obras doutros autores, porque poderán verrapidamente que usos de cada obra estánpermitidos e ademais contar coa proba de presunciónde autoría que supón este rexistro.