Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Salgue Leopard

O novo sistema paira os computadores Mac de Apple incorpora moitos cambios, melloras e unha contorna gráfica completamente rexuvenecido
Por Antonio Delgado 26 de Outubro de 2007

Baixoo nome de Leopard escóndese a versión 10.5 de Mac VOS X,o sexto sistema operativo Mac VOS X de Apple, que vén substituírá versión 10.4, Tiger, lanzada ao público en abrilde 2005. O lanzamento deste novo sistema operativo, previsto paira hoxe, foi anunciado na primavera polosresponsables da compañía, que deron conta dasnovidades que levará; a xuízo dos expertos, non sonpoucas e son moi positivas. Esta reportaxe desglosa as principais.

As novidades de Leopard I

Escritorio

Leopardincorpora un novo xestor de arquivos tridimensional, que mellora axestión das xanelas mediante a tecnoloxía CoreAnimation, o cal permite engadir animación ásaplicacións de forma automatizada e procesada desde o cartóngráfico do computador.

Desapareceo triángulo de indicación de actividade nasaplicacións que o usuario ten abertas e é substituído por unefecto visual brillante debaixo da icona da aplicaciónactiva.

/imgs/2007/07/leopard1.gif

Tamén se inclúe una nova característica chamada ‘Stacks’ (Pilas)que permite crear cartafoles personalizados dentro do xestor dearquivos, cos elementos que o usuario desexe paira ter sempreordenado o escritorio. ‘Stacks’ inclúe unha nova contorna gráficapaira lanzar aplicacións en conxunto que o usuario teña incluídasnunha dos seus cartafoles do xestor.

Ocartafol de descargas estará visible no escritorio como unapila paira poder acceder de forma rápida a elas. Como efectovisual, ao situar o rato sobre a pila, os elementos que a compoñen despregaranse formando un arco paira unaidentificación visual e rápida do contido.

Finder

Finder permite usar conxuntamente o escritorio actual con outros usuarios que utilicen Leopard

Onovo Finder incorpora un novo menú principal superiorque o integra de forma máis visual sobre aimaxe de fondo que o usuario teña seleccionada. As xanelas deFinder, ademais das vistas actuais de iconas ou listas,contan cun novo tipo de vista denominado ‘Coverflow’ (do mesmo xeito que o incorporado en iTunes) que permite mostrar una vista previa decalquera documento de texto, imaxes ou películas de forma visual, coma se fosen carátulas de Cds.

/imgs/2007/07/leopard2.gif

Outracaracterística do novo Finder é a posibilidade de compartira pantalla, que permite usar conxuntamente o escritorio actual con outrosusuarios que utilicen Leopard.

Mediante’Back to My Mac’ poderase acceder a unha máquina localpaira traballar de forma remota mediante unha conta .Mac asociada aocomputador. Toda a información que se comparta iráencriptada.

Quicklook

Aaplicación Quicklook permite previsualizar arquivos sen terque abrir ningunha aplicación. Normalmente cando os usuariosreciben un documento de texto formateado ou una folla de cálculonecesitan abrir a aplicación correspondente paira ler ocontido.

/imgs/2007/07/leopard3.gif

Con Quicklookpoderase acceder ao contido sen necesidade de estara abrir e pechando programas paira a lectura dos mesmos. Taméné posible seleccionar varios arquivos e visualizalos medianteQuickLook nunha nova xanela.

Applepermitirá que os usuarios desarrolladores poidan crearextensións paira QuickLook paira soportar novos formatos de arquivo.Esta nova característica actívase mediante un clic de ratoou a barra espaciadora, e pode funcionar a pantalla completa.

Time Machine

Baseadona experiencia real dos usuarios, onde moi poucos fan copiasde seguridade dos datos almacenados no computador, Leopardpresenta esta nova característica que non só permiterealizar copias de seguridade de forma automática de todo oque haxa no computador, incluídos os discos duros externosconectados ao mesmo, senón que garda estados anteriores pairarecuperar datos ou ver como cambiou una cartafol.

Estas copias de seguridade poderanse gardar noutro terminal que estea en rede ou en discos duros externos. Pero non se poderán gardar nunha parte virtualizada do mesmo computador, dado que una copia de tantos Gigabytes é inviable.

/imgs/2007/07/leopard4.gif

A forma deacceder a estes datos será mediante unha navegación deforma visual e poderá ser activada desde calquera aplicaciónou xanela. O usuario poderá buscar mediante unha liñade tempo paira localizar e restaurar no seu caso cun simple clicde rato calquera arquivo que nalgún momentoestivese no sistema.

As novidades de Leopard II

Spaces

Mediante Spaces créanse diferentes espazos de traballo paira organizar mellor a actividade fronte ao computador

MedianteSpaces créanse diferentes espazos de traballo paira organizar mellor aactividade fronte ao computador. Este xestor de escritorios permitearrastrar e soltar aplicacións entre os diferentes espazosactivados polo usuario, paira agrupar as aplicacións segundoas súas necesidades. Mediantea activación dunha vista xeral examínanse todos osespazos activados e pódese saltar dun a outro utilizando asteclas das frechas ou un clic de rato sobre o escritorioseleccionado.

/imgs/2007/07/leopard5.gif

Spacesintégrase co xestor de arquivos para que cando o usuario pulsasobre a icona dunha aplicación que se atope aberta,Leopard lévelle directamente ao espazo onde esteaa se executar a mesma.

Aconfiguración dos espazos realízase mediante o panel ‘Exposé & Spaces’ das ‘preferencias do sistema’, onde se poderá asignar aplicacións a espazos específicos áhora de executalas.

Mail

Appleinclúe en Leopard una nova versión do seu programa cliente decorreos electrónicos, que detecta de forma automáticaos textos paira engadir novas capacidades á lectura decorreos electrónicos. Así, se o usuario recibe un correo cunha direcciónpostal, esta pode ser geolocalizada e mostrada de formaautomática con Google Maps.

Se o usuario recibe un correo cunha direcciónpostal, esta pode ser geolocalizada e mostrada de formaautomática con Google Maps

Taméné posible crear cartafoles intelixentes, non só de contas decorreo electrónico senón de fluxos de noticias subscritasmediante RSS, que permiten recibir as novas noticias na caixa de correosde entrada, ou recibir notificacións cos novos artigos.Mediante as caixas de correos intelixentes o usuario poderá organizarnunha mesmo cartafol todas as noticias e correos electrónicos recibidos sobre unamesma palabra crave.

/imgs/2007/07/leopard6.gif

Coaaplicación ‘Mail Stationery’ inclúense máis de 30persoais de deseño personalizable paira crear mensaxes con fotografíase gráficos. Entre os persoais, inclúense deseños paira crear desde coleccións de fotos a invitaciónsde aniversarios.

Mailincorpora novas funcionalidades paira facer máis sinxelo acreación de listas e anotacións no calendario de iCal. Ocliente de correos de Apple incluído en Leopard, detecta os datosenviados dentro dun correo electrónico concertando una citae engádeas de forma automatizada como una anotación nocalendario; de igual modo, seleccionando un fragmento do texto duncorreo e pulsando sobre a icona de ‘tarefas pendentes’, permitecrear una nova tarefa a partir desa mensaxe.

iChat

Nestanova versión mellorouse a interfaz do programa eApple engadiu novos efectos con Photbooth. Mediante esta característicapódense retocar imaxes e pórfotografías e vídeos como pano de fondo. Maisalá dos efectos visuais, iChat incorpora un novo códecde audio baseado en AAC que mellora a calidade do son.

/imgs/2007/07/leopard7.gif

Coafunción ‘iChat Screen Sharing’ o usuario poderácompartir o seu escritorio con outros usuarios paira traballar de formacompartida sobre un mesmo proxecto, outra ferramenta de colaboraciónque incorpora é ‘iChat Theater’, onde os usuarios poderáncompartir películas de QuickTime, presentacións de Keynotes(conferencias emitidas onlineonde se anuncian as novidades da empresa)ou realizar pases de fotografías.