Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Scam: unha fraude que alaga o correo electrónico

Detrás das algunhas ofertas para traballar desde casa que chegan á conta de correo escóndense fraudes para propiciar o branqueo de diñeiro de dubidosa procedencia
Por Antonio Delgado 18 de Decembro de 2007

Mensaxeselectrónicas con propostas para conseguir diñeiro fáciltraballando desde casa, notificacións de gañar unha lotaríaestranxeira ou a compra dun vehículo barato noutropaís alagan as caixas de correos de correo electrónico dosusuarios de forma constante. Todas estas mensaxes que se engloban baixoa denominación de ‘scam’ adoitan ser publicidade enganosa, no mellor dos casos, ou unha estafa descarada para blanquear diñeiro ilícito, no peor. Convén, por tanto, que o usuario estea atento a este tipo de mensaxes porque se ‘pica’, pode verse en serios problemas.

O ‘scam’ mestura mensaxes de correo lixo con falsas alertas, normalmente de supostos negocios baseados en estruturas piramidales

“Traballecomodamente desde o computador da súa casa”… Miles demensaxes con este titular alagan as caixas de correos de correo electrónicosdos internautas de medio mundo. Neles prométense ofertasde traballo fáciles a cambio de substanciosas comisións.

Pero non hai que deixarse enganar; detrás destas mensaxesescóndese un tipo de fraude denominada ‘scam’ que mestura mensaxes decorreo lixo con falsas alertas, normalmente de supostos negociosbaseados en estruturas piramidales. O obxectivo é facer caer enalgunha fraude aos destinatarios.

Os‘muleros dixitais’

Os ‘muleros dixitais’ son persoasque aceptan unha proposta de traballo desde casa consistenteen recibir e enviar diñeiro a través da súa conta bancaria persoal

Otimo máis común que se realiza baixo esta técnicaen España son os denominados ‘muleros dixitais’, persoasque aceptan unha proposta de traballo desde casa baseada principalmente en recibir unha cantidade de diñeiro na súa contacorrente, e ao cabo duns días reenvialo a outra persoamediante transferencia, ou a algunha empresa de envío de diñeirodirecto a cambio de recibir unha substanciosa porcentaxe da cantidademovida.

Este diñeiro procede normalmente doutras fraudes cometidasen Internet, como o roubo de diñeiro de contas bancarias.Desta maneira os estafadores utilizan a unha terceira persoa parablanquear o diñeiro e facelo desaparecer.

Outrodas fraudes máis comúns é o do ‘herdeironixeriano’, aínda que existen moitas variantes. Este engano consisteen que un suposto membro dun goberno africanoou institución solicita ao destinatario da mensaxe unnúmero de conta corrente para transferir nela unacantidade importante de diñeiro que quere sacar do país acambio dunha porcentaxe importante da mesma.

Tras unha serie inicial de contactos solicítaselle ao destinatario que adiante unha cantidade do diñeiro para facer fronte a imprevistos

Trasunha serie inicial de contactos, que poden chegar a ser mesmotelefónicos, solicítaselle ao destinatario que adiante unhacantidade do diñeiro para facer fronte a imprevistos. Aos poucos sevanlle solicitando máis cantidades que o estafado, animado pora cobiza, vai transferindo.

Cona mesma mecánica funciona outro timo centrado en enviar unmensaxe aos usuarios indicando que gañaron unha lotaría enun país estranxeiro, aínda que nin sequera esa lotaríaexista nin participase o usuario nela.

Recomendaciónsante ‘o scam’

  • Desconfiarde todas as ofertas de traballo recibidas no correo electrónicoprovenientes de persoas que se descoñecen e empresas estranxeiras dedifícil localización. Moitos destes estafadores chegan a construír sitios webs falsos con estas empresas para darlle unhaaparencia máis real á fraude.

  • Desconfiarda ‘sorte’ ao recibir un correo electrónico ondeindícaselle ao usuario que gañou un premio ou un traballobaseado en mover diñeiro de dubidosa procedencia.

  • Desconfiarde ofertas de traballo procedentes de direccións de correoelectrónico creadas en servizos de correo gratuíto comoHotmail, Gmail ou Yahoo!, aínda que procedan de persoas ou empresasaparentemente coñecidas.

  • Baixoningún concepto hai que enviar datos persoais, números decontas correntes e contrasinais a terceiras persoas.

  • Accederás entidades bancarias ou organismos oficiais tecleandodirectamente a dirección na barra do navegador e nonpulsando sobre ningunha ligazón remitida por correo electrónicoou terceiras webs.

Sesospeita ser vítima dalgún destas mensaxes, é moirecomendable denuncialo inmediatamente na comisaría máispróxima ou ben comunicarsetelematicamente coa unidadede delitos informáticos da Policía ou GardaCivil.

Glosario de termos

  • SCAM:Captación de usuarios a través de foros, chats emensaxes de correo lixo para utilizalos no branqueo de diñeiroprocedente de estafas bancarias. Tamén se inclúenpropostas para facer de intermediario na recepción de premiosou herdanzas de dubidosa procedencia.

  • HOAX:Mensaxes de correo electrónico enviados masivamente queconteñen mensaxes en cadea con contido como alertas de virus,intencións solidarias ou premios onde se solicita quesexa reenviado ao maior número posible de contactos. É unhatáctica para recompilar o máximo de informaciónsobre as direccións de correo dos usuarios co fin de estafarlles despois.

  • PHISHING:Unha estafa baséase en obter os datos, contrasinais edatos das contas bancarias dos usuarios suplantando a unhaentidade bancaria ou organismo oficial para que o usuario reenvie osdatos solicitados. Normalmente este tipo de fraudes adoita realizarsemediante o envío de mensaxes electrónicas.