Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

SearchMash, o banco de probas de Google

Google realiza as probas de novos deseños para a súa páxina no proxecto SearchMash
Por José Antonio Gelado 7 de Decembro de 2007

SearchMash ofrece osmesmos resultados que Google, pero agrupados por tipo de contido ede forma visual. Ademais, está pensado para obtelosco mínimo número posible de caracteres na caixade procura. A orde dos resultados obtidos non difirede como os mostra Google na versióntradicional en inglés, pero cambia a forma na que sonpresentados.

Searchmash podería definirse como un buscador de marca branca n o que se proban distintos criterios de presentación e agrupación de resultados

Searchmash podería definirse como un buscadorde marca branca de Google no que se proban con usuariosreais distintos criterios de presentación e agrupacióndos resultados, e recóllense os comentarios recibidos polosusuarios. Cada unha das opcións, así como as áreasda páxina, permite marcar se foi útil ou non,ben sexa a función en si mesma ou os resultadosofrecidos.

Google en flash

Searchmash está dispoñible en dúas opcións. Unha é aversión en HTMLque é a que vén pordefecto, e ofrece os resultados nunha columna dereita que ocupa amaior parte da pantalla. Os resultados móstranse organizados entres liñas: título da páxina, descricióne dominio do sitio web.

A dirección URL só móstrase ao pulsar sobre osligazóns. Na parte esquerda, Searchmash mostra as opcións paraos resultados de imaxes, vídeos, blogues e wikis, quedespréganse a medida que se pulsa sobre cada unha das pestanas.

Img searchmask

Pero a realmente innovadora é a versiónen tecnoloxía flash. Esta presenta unha serie de melloras respecto da versiónbásica do buscador. En primeiro lugar facilita a navegaciónhorizontal polos resultados, mostrando as previsualizaciones docontido da páxina.

Os resultados son totalmente navegables desprazando a roda dorato ou as teclas do cursor, obtendo distintoscomportamentos en función do contido. Á hora deintroducir a procura non é necesario pulsar primeiro sobre acaixa de procura; é posible comezar a escribir en cantocarga a páxina e o buscador detecta e sitúa oscaracteres a medida que se van introducindo.

Nas procuras de texto, blogues e wikis, ao pasar porencima dos resultados o rato ou ao mover o cursor,aparece na zona dereita unha imaxe que mostra o aspecto daweb e a posibilidade de acoutar a procura ao redor desesitio, visitar a páxina principal ou visitar o resultado.

A opción de previsualizar as páxinas cunhaimaxe realízase mediante Snap,un servizo moi popular entre blogues que substitúe mediante unha extensión (ou ‘plugin’) o texto alternativo das ligazóns por unha xanela emerxente cunhaminiatura da web enlazada.

Se a procura acoútase/acóutase a vídeos, Searchmash mostra os resultados de forma gráfica cunha imaxe do vídeo

No caso de que a procura se limite a imaxes,os resultados móstranse directamente na parte dereita dapáxina. Se a procura acoútase/acóutase a vídeos,Searchmash mostra os resultados de forma gráfica cunhaimaxe do vídeo; a medida que se sitúa o ratosobre as previsualizaciones, o reprodutor móstrase na partedereita e permite a visualización directamente desde obuscador.

Outra característica da versión flash son osavisos emerxentes que aparecen na parte inferior da columnadereita, que ao modo das alertas dalgúns sistemas operativos ouprogramas, avisan ao usuario de funcións adicionais, novidades etrucos de uso do buscador.

Finalmente, na parte inferior, baixo os resultados, aparece aopción ‘More web results’; unha ligazón que mostra de formainmediata, sen recargar toda a páxina, un carrusel con outros10 resultados da procura que o usuario efectuou conanterioridade. Desta forma é posible ir obtendo máis datosde forma rápida a medida que se comproba a súa relevancia ou seamplía información.