Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

SEDE-TV, o televisor do futuro?

Trátase dunha tecnoloxía de pantalla plana que podería superar en definición e consumo tanto aos televisores de plasma como aos LCD
Por José Antonio Gelado 25 de Xuño de 2007

SEDE-TV podería ser o televisordo futuro. Veríase mellor, podería ser tan delgado comoas pantallas actuais de LCD e plasma, e ademais consumiríamenos enerxía. Trátase dunha tecnoloxía que estáa ser desenvolvida por Canon e Toshiba, e que se basea naminiaturización do televisor tradicional de tubo.Pero de momento, tras varios atrasos e algúns problemas legais, nonhai data prevista de comercialización.

En 2006, o 40 % das vendas de televisores foron pantallas planas e xa supoñen o 30 % do mercado mundial da tecnoloxía de consumo

O televisor é o electrodomésticopor excelencia. É un excelente indicador da situación dea tecnoloxía de consumo e en especial, da súa aplicaciónao fogar e o lecer. Ocupa o lugar central do fogar e coa chegadadas pantallas planas, supón tamén un dos maioresdesembolsos para a economía doméstica.

A chegada dos novos aparellos detelevisión trae asociada a actualización dosaparellos relacionados, como reprodutores de vídeo, sistemasde son, consolas e sistemas multimedia. Á súa vez, encarniza unhadura batalla polo reinado do salón fronte ao computador, cono que convive converténdose no seu monitor e substituíndo orato polo mando a distancia.

En 2006, o 40 % das vendas detelevisores foron pantallas planas e xa supoñen o 30 % do mercadomundial da tecnoloxía de consumo, deixando á marxe oscomputadores persoais e telefonía móbil.

A tecnoloxía SEDE-TV combina as prestacións dun televisor de tubos catódicos (CRT) co tamaño e deseño das pantallas de plasma e LCD

A Asociación das IndustriasElectrónicas de Xapón estima que en 2011, dous terzosdo mercado de televisores (estimado para esa data en 200 millónsde unidades) serán pantallas planas, segundo osdatos de DigiWorld 2007 (PDF). Ante esta perspectiva, atecnoloxía SEDE podería supor un elemento fundamentalde competitividade que dinamizase o mercado ofrecendo melloresprestacións.

Como funciona SEDE-TV

SEDE-TV substitúe o tradicional tubo catódico de gran tamaño por millóns de microscópicos tubos

A tecnoloxía SEDE-TV combina asprestacións dun televisor de tubos catódicos (CRT)co tamaño e deseño das pantallas de plasma eLCD. Ofuncionamento, explicado de forma simplificada, é moi similar aos televisores tradicionais, xa que substitúe o tubode gran tamaño por millóns de microscópicos tubos deraios catódicos, que forman unha pantalla plana.

Estes pequenos tubos,denominados SCE (superficie condutora de emisores de electróns), seatopan detrás de cada píxel, é dicir, de cadapunto de luz que se mostra na pantalla. Por cada píxel haitres SCE (un verde, un vermello e outro azul) que son os básicospara formar calquera cor.

A pantalla CRT debuxaba cada imaxecun feixe que percorre a superficie de forma lineal e progresiva. Apantalla SEDE-TV, en cambio, debuxa a imaxe dunha soa vez, xa quecada tubo encárgase de mostrar só a información quecorrespóndelle, formando en conxunto a imaxe global.

Vantaxes e inconvenientes

É difícil comentar os aspectospositivos e negativos dunha tecnoloxía que aínda nonestá presente no mercado, xa que poden introducirsemodificacións a última hora. Pero polo momento pódenseperfilar algunhas prestacións principais e algunhas deficiencias que deberían emendarse.

A principal vantaxe da tecnoloxía SEDE-TV é que non implica un maior tamaño e os aparellos poderán ter un aspecto e dimensións similares ás pantallas planas actuais

As vantaxes da tecnoloxíaSEDE-TV céntranse sobre todo en ofrecer unha mellor calidade de imaxe:máis brillo, máis contraste e mellor tempo de resposta.Ademais, as pantallas terán un ángulo devisión máis amplo, que permitirá unha mellorvisibilidade fronte ás pantallas de plasma e LCD.

Por último, e a principalvantaxe da tecnoloxía SEDE-TV, é que todas estas melloras nonsupoñen un maior tamaño e os aparellos poderán ter unaspecto e dimensións similares ás pantallas planas actuais.

Polo momento, os datos e asdeclaracións dos responsables das empresas que se atopandetrás do proxecto indican que os aparellos SEDE-TV teránun prezo similar ás actuais pantallas planas de LCD e plasma deigual tamaño.

Tamén sufrirán o mesmoproblema de envellecemento das tecnoloxías baseadas nofósforo, que fai que as partes da pantalla sometidas a unmaior uso váianse queimando co paso do tempo.

Imprevisible saída ao mercado

Img

Canon e Toshiba formaron en 2006 unhaempresa conxunta para o desenvolvemento e a comercialización datecnoloxía SEDE-TV, denominada SEDE Co LTD. Desde ese momentoe ata a data, só se puideron ver algúns prototipos nasfeiras de electrónica como CES, celebrada en xaneiro de 2006na cidade norteamericana das Veigas, e nese mesmo anoen CEATEC, a feira de tecnoloxía celebrada en Chiba, Xapón,en outubro.

A data inicialmente anunciada eprevista, tras varios atrasos para a comercialización datecnoloxía SEDE-TV, era o último trimestre de 2007.

A finais de maio, Canon anunciou publicamente que non poderá cumprir co prazo previsto inicialmente, en boa parte debido a un litixio xudicial
A finaisde maio, Canon anunciou publicamente que nonpoderá cumprir co prazo previsto inicialmente, en boaparte debido ao litixio xudicial que mantén en Estados Unidos con Nano-propietarypor presunta violación dun acordo previotras a alianza con Toshiba.

Pola súa banda, Toshibafixo público tamén un comunicado no quesinala que o lanzamento da tecnoloxía SEDE-TV quedaaprazado sen data prevista debido á imposibilidade de Canon de forneceros paneis necesarios.