Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Servizos de listas de correos

Empresas como Google e Yahoo! dispoñen de plataformas para crear listas de distribución de mensaxes agrupadas por temáticas
Por Antonio Delgado 1 de Febreiro de 2010
Img chica portatil

As listas de correo foron un dos primeiros servizos en aparecer en Internet e seguen entre os máis populares. Estes sistemas de distribución de mensaxes poden ser abertos, privados ou moderados -en función dos intereses dos seus administradores- e permiten a xestión de correos electrónicos entre numerosas persoas ao mesmo tempo. Todos os usuarios dunha lista escriben as súas mensaxes a unha dirección de correo e esta distribúeos entre as persoas que están apuntadas. Xérase así un debate e intercámbiase información entre os subscritores.

Na actualidade, conviven numerosas empresas que ofrecenservizosde aloxamento e distribución de listas de correos, como Yahoo!Grupos, Google Grupos e eListas. Pero tamén se poden atopar nonpoucas aplicacións de software libre que permiten montar o propiosistema de listas desde un servidor de Internet, como GNU Mailmanou PhpList.

As listas de correos son un servizo moi similar aos gruposdeUsenet, o seu antecesor. Este sistema pioneiro foi un grupo de discusióncreado en 1979 para a entón Internet universitaria, quexestionaba miles de comunidades temáticas e de noticias. Ao igualque no correo electrónico, o acceso a este servizo, que aínda pervive hoxe, realízase mediante un protocolo diferente ao da World Wide Web ou 3W, aínda que algunhas plataformas web permiten entrar en grupos de Usenet.

É prioritario previr o envío de correo non desexado e a mala utilización das listas creadas

En 2001, Google comprou a empresa DeixaNews, unha plataforma que servía como arquivo de mensaxesescritos para os diferentes grupos de Usenet. A vantaxe de DeixaNews é que contaba cun buscador con mellores capacidades deprocura que os sistemas de Usenet. Con esta adquisición, desdeGoogle Grupos pódese acceder ao arquivo de artigos publicados enUsenet desde os anos setenta.

A modo de arquivo histórico, Google dispón dunha páxinaonderecompila algúns das mensaxes máissignificativos escritos polos seus usuarios, como a mensaxeondeTim Berners-Le anunciaba acreación do protocolo WWW, actual sistema no que se baseaanavegación pola Rede.

A figura do administrador

A vantaxe das plataformas de listas de correos estándar comoYahoo! e Google Grupos fronte aos servizos que permiten crealaspersonalizadas, é que dispoñen de ferramentas para previr o envíode correo non desexado e a mala utilización das listas creadas,por parte de enviadores de spam ou estafadores.

Por este motivo, énecesaria a inscrición e confirmación posterior de cada membroque forma parte dunha lista, coa opción sempre dispoñible decancelar a subscrición en calquera momento. Ademais, contan coa figura dun administrador da lista, que é un usuario, ou varios, encargado de dirixir a mesma e dirimir unha serie cuestiones referentes á súa forma de funcionar.

De maneira xeral, cada administrador dunha lista de correosdispón de moitas opcións sobre a mesma: desde permitir quecalquera usuario poida subscribirse de forma libre, ata aaprobación da subscrición só tras unharevisión previa do perfil do aspirante. Tamén controla osmensaxes entrantes e o peso dos arquivos que poidan achegarse encada un. As mensaxes poden enviarse con liberdadetotal unha vez que o administrador o aprobe e non antes.

Nalgúns servizos, as mensaxes enviadas a unha lista non se reciben no correo electrónico, senón que se accede a eles a través dunha páxina web

Á súa vez, os usuarios dispoñen de varias preferencias desubscrición: o “modo individual” permite recibir cadamensaxe que envían outros membros da lista, mentres quea opción de resumo “diario” envía só unha mensaxe queagrupa todos os recibidos durante ese día nalista.

Algunhas plataformas crearon unha opción onde as mensaxesenviados a unha lista non se reciben no correo electrónico dousuario, senón que se accede a eles a través da páxina desalista, mediante unha contorna web. Estas opcións son moi recomendablesen función do volume de mensaxes xerado a diario, do ancho de banda e do tempo de conexión do usuario, xa que enocasións poderíase saturar a bandexa de entrada se o número demensaxes recibido é moi elevado.

En xeral, para crear un grupo nalgunhas dasdiferentesplataformas é necesario ter unha conta nela. Senembargo, para ser membro dun grupo non é imprescindible dispordunha conta asociada. Un usuario pódese subscribira listas de correos aloxadas en servizos como Yahoo! e Google Grupossen que lle resulte obrigatorio facelo cunha conta de Gmail ou deCorreo Yahoo!.

Tres servizos recomendables

GoogleGrupos é un dos servizos máis utilizados para crearlistas de correos. Non só permite formar grupos por temas,senón tamén outras funcionalidades, como crear páxinas web con informacióndentro do grupo, e subir e compartirarquivos cos demais membros.

Yahoo!Grupos permite crear grupos e comunidades temáticas. Desdea páxina principal é posible acceder a un directorio que categoriza emostra os grupos creados en aberto, para que calquera usuario poidasubscribirse a eles.

Un dos principais servizos para acreación de listas de correos en español é Elistas.net.Esta plataforma non só posibilita o desenvolvemento e xestión de listas,senón tamén o de boletíns informativos e profesionais con noticiasdun sector ou sobre un determinado tema que interese a un colectivo.Neste último tipo de listas de distribución só é posible recibirmensaxes dun único emisor, pero non se pode enviar mensaxes ao mesmo.