Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sistemas operativos para automóbiles

Os sistemas operativos para automóbiles gañan protagonismo no sector da automoción
Por Antonio Delgado 3 de Setembro de 2007

Diferentes partes dos automóbiles actuais, como os freos, a inxeccióndo carburante ou os airbags, están controlados por dispositivos electrónicos, e estímase que estes compoñentes supoñen en torno ao 20% do custo total dun automóbil, ata chegar ao 50% nos vehículos híbridos. Calcúlase que nosanos oitenta, o número de dispositivoselectrónicos instalados nos automóbiles era duncinco, mentres que agora son máis de 30 nos coches de gamamedia. A medida que se incorporan novos compoñentes nosautomóbiles, a complexidade para o control dos mesmoscrece. Nos sistemas electrónicos é fundamental que estes traballenen tempo real de forma rigorosa, xa que deles depende aseguridade dos ocupantes do vehículo.

Á procura dun sistema operativo único

O obxectivo é conseguir un mellor control dos dispositivos electrónicos mediante o uso dun software común en todos os automóbiles

Actualmenteexisten diferentes iniciativas para desenvolver aplicaciónsestandarizadas entre os principais fabricantes automobilísticos.A creación dun sistema operativo común nace danecesidade de crear un sistema estandarizado de calidade que posibiliteun uso máis eficiente dos recursos dos fabricantes. Oobxectivo é conseguir un mellor control dos dispositivoselectrónicos mediante o uso dun software común entodos os automóbiles. Estes son os principais proxectos queestán en marcha, o primeiro europeo e o segundo xaponés:

 • OSEK/VDX:O 70% do mercado dos sistemas operativos para automociónestá controlado actualmente por un consorcio xermano-francésdenominado OSEK/VDX, quenaceu en 1993 pola unión dos desenvolvementosrealizados polas empresas alemás BMW, Bosch, DaimlerChrysler,Opel e Siemens entre outros (no proxecto ‘Open Systems and theCorresponding Interfaces for Automotive Electronics’) e o consorciofrancés formado por Renault e PSA Peugeot Citroën (noproxecto chamado ‘Vehicle Distributed eXecutive’).

  O 70% do mercado dos sistemas operativos para automoción está controlado actualmente por un consorcio xermano-francés denominado OSEK/VDX

  O sistemaoperativo OSEK está deseñado para requirir un mínimode recursos de hardware e funciona mesmo con microprocesadoresde 8 bits. Este sistema constitúe a base para permitir aintegración de módulos de software realizados pordiferentes fabricantes, o que permite a portabilidade dos mesmos. Oconsorcio europeo espera alcanzar a fase de prototipo para 2008.

 • JasPar:Unha iniciativa impulsada polo goberno xaponés e quereúne a dez compañías xaponesas de automóbilese informática. Toyota, Nissan, Fonda e Toshiba entre outros,uníronse para desenvolver un sistema operativo propio paravehículos que inclúe módulos específicos paracada un dos modelos, que son gobernados por un sistema operativocentral común.

  Este proxectodenominado JasPar(‘Japan Automotive Software Platform Architecture’), pretende acreación dun estándar global. Conta coaachega de mil millóns de yenes (uns 6 millóns deeuros) achegados polo goberno xaponés a través doMinisterio de Economía, Industria e Comercio do paísnipón.

  A principios de 2007, Toshiba anunciou a súa intención de crear un sistema operativo propio para automóbiles

  O xerme deJasPar partiu de Toyota, actualmente o primeiro fabricantemundial de automóbiles, que a principios de 2007 anuncioua súa intención de crear un sistema operativo propio paraautomóbiles dentro da súa iniciativa VIN (‘Value Innovation’)coa que pretendía aforrar custos e ser mais eficiente nafabricación de vehículos, ao estandarizar unha granparte dos elementos dos diferentes vehículos quecompoñen o seu catálogo. Está previsto que o primeiroprototipo vexa a luz no ano 2009, aínda que a fase deprodución non levará a cabo ata o ano2015.

Microsoft tamén xoga

Coa iniciativaJasPar, os fabricantes xaponeses loitan cos europeos paraimpor un estándar mundial no sector da automoción,algo que non pasou desapercibido para o resto de empresasinformáticas, como IBM ou Microsoft, quen ven unhaoportunidade de entrar nun sector novo para eles.

Así, asempresas americanas xa están a traballar en sistemas operativospropios para a industria da automoción; xa non sódo control do vehículo, senón de todos os dispositivos decomunicación que cada vez máis integran os automóbilesde nova xeración dotados de GPS, dispositivos móbiles,reprodutores multimedia, etc.

Na últimafeira tecnolóxica CES celebrada nas Veigas, o fabricante deautomóbiles Ford e Microsoft presentaron un novo sistema decomunicacións e entretemento para vehículos denominado‘Sync’. De momento só estará dispoñible en dousvehículos comercializados en EEUU, o Focus e a serie FiveHundred, aínda que en dous anos está previsto que esteadispoñible en toda a gama de vehículos do fabricantenorteamericano.

Sync permite controlar a comunicación e dispositivos multimedia dun vehículo mediante comandos de voz e unha roda de control

Sync permitecontrolar a comunicación e dispositivos multimedia dunvehículo mediante comandos de voz e unha roda de control.Entre as principais funcionalidades destacan a realizaciónde chamadas telefónicas en modo ‘mans libres’, cun botónsituado no volante, e activación por voz; lectura de SMS ee-mail mediante un conversor de texto a voz, e activación damúsica, xa sexa dun álbum ou pista concreta, medianteun comando de voz. O sistema recoñece actualmente inglés,francés e español. O prezo é de 395 dólares eaínda non se teñen datas da súa implementación en Europa.