Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sistemas operativos para móbiles

Ossistemas operativos non son só cousa do PC; os teléfonosmóbiles tamén teñen e cada vez son máiscomplicados
Por Darío Pescador Albiach 2 de Maio de 2006

Probablemente,calquera usuario de informática teña no peto osegundo ordenador máis potente despois do seu PC: oteléfono móbil. Moitos móbiles actuaisinclúen, ademais da axenda, calendario de citas,videoxogos, reprodutor e gravador de vídeo, correoelectrónico e mesmo navegación pola Rede. Debaixo de todoseses programas, hai un sistema operativo.

Img

Ossistemas operativos están no candelero, sobre todo os dePC. Microsoft, a maior das empresas de software, aparece confrecuencia nos medios de comunicación, sexa polos seus litixiosante a xustiza ou polos seus problemas coa seguridade das súasprogramas. Linux, en cambio, o sistema operativo aberto máis popular, adoita sernoticia cada vez que unha administración pública decideutilizalo.

Osteléfonos móbiles tamén teñen os seus propiossistemas operativos, aínda que son menos famosos que os de PC. Senembargo, así como o mercado dos sistemas operativos paraPC está dominado por Windows, no caso dos móbileshai máis competencia. A maior parte do pastel repártenlloentre tres sistemas: Windows, Symbian e Linux.

Symbian

Symbian éo sistema operativo para móbiles máis estendido. Aempresa é propiedade de Ericsson, Panasonic, Siemens AG, Nokia eSony-Ericsson. Este sistema descende de EPOC, empregado nosantigos computadores de peto Psion.

Symbianfoi deseñado pensando en dispositivos móbiles, o quefai que sexa moi robusto (é raro que se colgue ‘’) e moi espartanocoas súas necesidades: aforra sempre que pode espazo en memoria eapaga o procesador cando non se utiliza, aumentando a vida dabatería.

Con baseen Symbian desenvolvéronse interfaces de moito éxito, comoa serie 60 de Nokia, que é un estándar aberto. En 2005 sevenderon máis de 25 millóns de teléfonos baseados naserie 60 en todo o mundo. Symbian tamén deu lugar aplataformas propietarias (programas de pago) moi avanzadas, como asdos teléfonos FOMA que ofrece NTT DoCoMo en Xapón.

WindowsMobile

Img

WindowsMobile, antes coñecido como Windows CE ou Pocket PC, ten unha longahistoria como segundoxénito no campo da PDA ou computadores depeto, con todo hai poucos meses superou por primeira vezao ata entón líder, Palm VOS.

O mesmosistema operativo que se emprega nunha PDA aplícase aos teléfonosmóbiles, e a nova versión 5 está moi orientadaaos teléfonos intelixentes de terceira xeración(3G). Tras uns anos de escasa implantación, WindowsMobile 5 logrou atraer a fabricantes como Qtek, Samsung, Nec ou apropia Palm, que o incorpora nos seus teléfonos Treo.

Unha dasvantaxes de Windows Mobile sobre os seus competidores é que osprogramadores poden desenvolver aplicacións para móbilesutilizando os mesmos linguaxes e contornas que empregan con Windowspara PC. En comparación, as aplicacións para Symbiannecesitan máis esforzo de desenvolvemento, aínda que taménestán máis optimizadas para cada modelo de teléfono.

Linux

Noscírculos do software libre acaríñase a idea de implantarLinux no teléfono móbil desde hai anos, perotardou en chegar. Aínda así, nos últimostempos avanzouse moito e xa hai varios modelos de móbilno mercado que utilizan unha versión de Linux como a súasistema operativo.

Con Linuxnon hai que pagar licenzas, e isto atraeu a fabricantes deChina, Taiwan ou Singapura, aínda que non son os únicos.Motorola presentou o seu primeiro teléfono baseado en Linux en2003, e desde entón non deixou de ofrecer novos modelos coneste sistema operativo incorporado. Outros fabricantes coñecidos, comoNec, Panasonic ou Samsung, dispoñen de numerosos teléfonosLinux.

Ademais,o fabricante de PDA Palm separouse da divisiónencargada do sistema operativo Palm VOS. A nova versión estáa cargo da empresa xaponesa Access e estará baseada enLinux. Esperan producir os primeiros teléfonos en 2007.

Java

Coassiglas J2COÑECER a Java Micro Edition, a versión dolinguaxe de programación Java para dispositivos móbiles.Aínda que é unha linguaxe, e non un sistema operativo, a maioríados novos móbiles poden executar aplicacións escritas enJava, e moitos videoxogos créanse deste xeito.

Taménhai sistemas operativos escritos en Java, como o sistema de RIM, quefunciona nos teléfonos intelixentes Blackberry. A vantaxede Java é que a programación é similar á famosa linguaxeC, pero máis sinxela, co que os programadores se podenfamiliarizar rapidamente.

Asaplicacións desenvolvidas en Java pódense executar en calqueratipo de dispositivo e sistema operativo sempre que dispoña dunha‘máquina virtual’, o programa encargado de interpretar asinstrucións. Existen chips que poden executar Java directamente,sen necesidade dun sistema operativo entre medias, e non se descartao seu uso en teléfonos móbiles.

Virus tamén para móbiles

Img movil virusp

Ata faipouco, os virus eran cousa dos computadores persoais. Osteléfonos móbiles eran demasiado simples. Pero asituación édistinta agora. Os sistemas operativos para móbilesachéganse á complexidade dos de PC e, ademais, osmóbiles están máis conectados que nunca a travésde Internet e Bluetooth.

Un dosvirus máis coñecidos é o verme Cabir, que ataca aosterminais Symbian a través de mensaxes Bluetooth de teléfonoa teléfono. O virus non aproveita buracos de seguridade, senónque simplemente pide autorización ao usuario para instalarse.É dicir, é incapaz de propagarse sen a colaboración dousuario, o que fai que algúns expertos nin sequera considérenoun virus.

Os virusnon poden estragar fisicamente o teléfono, pero enocasións poden producir a perda de todos os datos,incluída a ‘bienamada’ axenda.