Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

“Snow Leopard”, un sistema operativo máis estable

O usuario, con todo, apenas notará as melloras desta actualización na súa experiencia diaria
Por Antonio Delgado 29 de Setembro de 2009
Img snowmac portada
Imagen: ポトフ

“Puma”, “Jaguar”, “Panter”, “Tiger”, “Leopard”… Appleten por costume dar nome de felino aos seus sucesivos sistemasoperativos. O último: “Snow Leopard”, unha versión do “Leopard” cuxa denominación orienta sobre as dimensións da actualización. Esta non incorpora ningunha funcionalidade nova e os cambios na contorna gráfica son mínimos. Con todo, moitas partes do código corrixíronse e hanse reescrito desde cero para que gañe velocidade e estabilidade.

Imagen: Potaufeu

O pasado 28 deagosto, Applelanzou ao mercado a sétima versión do seu sistema operativo Mac VosX. Coñecida como Mac Vos X 10.6 “Snow Leopard”,é a primeira edición pensada para executarse só en computadoresfabricados por Apple que funcionen con procesadores Intel. Por lóxica, isto implica a incompatibilidade con computadoras Mac que incorporan un procesador Power PC (versións anteriores a Tiger).

Unha limpeza de fondo

O prezo estimado do novo sistema é de 29 euros, fronte aos 129 euros da versión anterior Mac Vos X 10.5 “Leopard”

“Snow Leopard” non achega grandes novidades para o usuario. Oscambios na contorna gráfica tamén son mínimos, pensadospara mellorar a usabilidade xeral do sistema. Por este motivo, oprezo estimado de venda é de 29 euros, fronte aos 129 euros daversión Mac Vos X 10.5 “Leopard”. Quen dispoñan dun Mac con procesador Intel e teñan instalada unha versión anterior a Leopard “”, poden actualizar a Snow “Leopard” e a outras aplicacións de Apple (iLife 09 e iWork 09) mediante un Mac Box Set (169 euros).

Unha das primeiras vantaxes que comprobarán ao actualizar o sistema operativo desta maneira é que o disco duro libera entre sete e dez gigabytes, xa que elimina todas as partes do código que estaban pensadas para a súa compatibilidade co procesador Power PC.

A inclusión das mesmas en Leopard “” respondía a un fin concreto. O sistema deseñouse para que puidese actualizarse en computadores con Tiger “” e versións anteriores, de modo que non se producise unha ruptura brusca entre os usuarios que compraran un computador con procesador Intel (os máis novos) e quen o fixeron con procesador PowerPc (os máis antigos). Con esta transición, Apple evitou as acusacións de prácticas comerciais ilícitas que comezaban a planear cando se produciu o paso á arquitectura de procesado Intel.

Entre as melloras para o usuario están a selección de texto en arquivos PDF, o axuste automático da zona horaria e o soporte para conectarse con servidores Microsoft Exchange 2007

Xunto a esta limpeza de fondo, unha gran parte do sistema operativo hase reescrito desde cero coa intención de que sexa moito mais rápido e estable que a versión anterior, lanzada ao mercado 22 meses atrás.

Entre as melloras que integra “Snow Leopard”, destacan aselección de texto en arquivos PDF, o axuste automático da zonahoraria e a creación do soporte para conectarse con servidoresMicrosoft Exchange 2007, un aspecto fundamental na interoperabilidade entre sistemas de face á contorna profesional. Así se permite acceder desde un computador Mac a esta rede decolaboración entre usuarios soportada por Microsoft, sen problema deincompatibilidades. O resto de avances afectan a partesmáis “profundas”.

64 bits

Apple asegura que “Snow Leopard” soporta ata un máximo teórico de 16 terabytes de memoria RAM

“Snow Leopard” é un sistema operativo cuxo núcleo traballa a 64 bits, unha cifra que lle permite sacar un maior partido do procesador de dobre núcleo e traballar a gran potencia. Ademais, soporta ata un máximo teórico de 16 terabytes de memoria RAM, aínda que en realidade oslímites que se alcanzan hoxe en dia roldan o cincogygabytes na informática de consumo.

Unha das limitacións dasaplicacións de 32 bits é que, ao executarse, só son capaces dexestionar un máximo de 4 gigabytes de memoria RAM ao mesmo tempo.Por este motivo, posto que aínda se atopan no mercado moitas aplicacións pensadas para traballar a 32 bits, “Snow Leopard” incorpora soporte para estas. Outras ferramentasincluídas, como iCal, Safari ou iChat, estánescritas en 64 bits, o que permite sacarlles un maior rendemento evelocidade na execución de procesos.

Gran Central

Gran Central é unha tecnoloxía que facilita aos procesadores multinúcleo, como Intel Core 2 duo, optimizar a execución de aplicacións. Ata agora, cando os desenvolvedores dunha aplicación querían aproveitar as vantaxes dos sistemas con dobre procesador, tiñan que traballar a relación da ferramenta con cada un de forma independente e ata os límites permitidos polo sistema operativo.

Esta tecnoloxía proporciona unha serie de ordes específicas para que as aplicacións execútense en paralelo con outras, sen necesidade de que os programadores desenvolvan estas tarefas. O propio sistema operativo xestiona os recursos deprocesado ao activar aplicacións en paralelo.

Para facilitar a adopción deste conxunto de instrucións no sector informático, Apple decidiu liberar esta tecnoloxía mediante unha licenzaApache. Así permitirá a súa utilización por parte dosdesenvolvedores do software libre.

QuickTime X

Incluída en Snow “Leopard” paraa xestión de audio e vídeo, esta nova tecnoloxía leva ferramentas como Core Audio, Core Vídeo e Core Animación, pensadas para reproducir elementos multimedia dentro da contorna gráfica de Apple de forma máis rápida e eficaz.

Os contidos en Alta definición reprodúcense agora de forma máis precisa nun equipo cun mínimo dun gigabyte de RAM e un procesador Core 2 Duo

QuickTime X achega un reprodutor multimedia cun aspecto minimalista e integrado. É compatible cos últimos códecsmultimedia, como H.264 e ACC. Os contidos en Altadefinición reprodúcense de forma máis precisa se se dispóndun equipo cun mínimo dun gigabyte de RAM e un procesadorCore 2 Duo.

Outras novidades de QuickTime X son as melloras desenvolvidas para a emisión de vídeo por Internet en streaming mediante o protocolo HTTP en tempo real. Así emite audio e vídeo nesta modalidade de forma sinxela, sen necesidade de realizar axustes adicionais en devasas , routers ou redes locais para admitir o uso de determinados portos e protocolos, como ocorre noutras tecnoloxías de streaming .

OpenCL

OpenCL é unha linguaxe de programación baseado na linguaxe C, que faculta aos desenvolvedores para utilizar a unidade de procesamiento gráfico (cartón gráfico) e axudar no funcionamento de calquera aplicación. Toda a potencia de cálculo dos procesadores gráficos utilízase na execución de procesos informáticos que non estean relacionados coa renderización (interpretación de imaxes ou debuxos) ou o modelado en 2D. OpenCL é un estándar aberto compatible cos principais procesadores do mercado, como AMD, Intel ou NVIDIA.