Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Software que axuda a pensar

Os programas de mapas mentais e conceptuais permiten relacionar ideas e profundar sobre calquera tema
Por Benyi Arregocés Carrere 12 de Setembro de 2008
Img pensasoft portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Sempre se dixo que o primeiro que necesita unha gran idea é un lapis e un papel para plasmala e darlle forma. Hoxe en día, o lapis pódese cambiar polo teclado e o papel pola pantalla do computador, pero en esencia o ser humano segue necesitando ver os seus pensamentos dun modo gráfico para outorgarlles certa orde e sentido. É o que se deu en chamar mapas mentais, que na súa vertente máis moderna consisten en pór as ideas e conceptos en redes de dúas dimensións indicando de onde proveñen e cara a onde van.

Elaborar unmapa mental consiste en relacionar diferentes ideas sobre un papel eestablecer xerarquías ou relacións, de forma que se poidaprofundar nun tema e analizalo desde varios puntos de vista. Sepode aplicar en ámbitos tan diferentes como o ensino,a vida persoal ou a profesional, e o seu fin é estruturar ainformación para atopar novas solucións a calquerasituación. Numerosos programas permiten realizar esta tarefa eno computador e varios deles de maneira gratuíta.

Elaborar un mapa mental consiste en relacionar diferentes ideas sobre un papel e establecer xerarquías ou relacións, de forma que se poida profundar nun tema

O uso deestes mapas de ideas adoita ser bastante intuitivo e sinxelo para aspersoas adoitadas a traballar con programas ofimáticos.Estas aplicacións permiten realizar mapas que establezan tanto arelación entre os distintos factores como a súa presentación.Así, pódense pór frechas que relacionan unconcepto con outro, subir ou baixar os nodos de xerarquía,engadir novos condicionantes, ligazóns, desfacer asmodificacións, etc. Por outrolado, pódese retocar o deseño con iconas ou estilos deletras similares aos que posúen os procesadores de textos; moveros diagramas ata deixalos ao gusto de cada persoa ou inseririmaxes.

Img

Entreo software gratuíto dispoñible atópanse Freeminde VUE, que se poden instalar encalquera dos sistemas operativos máis populares, xa que seprogramaron en Java .Freemind éde código libre e está traducido ao español. O seumanexo resulta intuitivo e a estrutura básica de cada mapapódese realizar con facilidade con sucesivos nodos fillos ou irmáns.Permite exportar os mapas en formatos de imaxe, en PDF ou en HTML.

Polo seuparte, VUE tamén presenta unha licenza aberta, aínda que sóatópase en inglés. Caracterízase porque permiteconverter calquera parte do mapa nunha presentación. Así,pode ser unha ferramenta moi útil para o ensino oupara impartir conferencias. Conta con extensións que integrancontidos de sitios web como Flickr, Twitter ou Wikipedia.

Programas de pago

Osnumerosos programas que cobran pola súa licenza ofrecen as mesmasprestacións que os gratuítos e engaden algunha característicadistintiva. Así, MindManager é un dos máis populares e na súa últimaversión a aparencia dos menús aseméllase á deMicrosoftOffice 2007.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Facilitaa exportación dos mapas a programas ofimáticos e aformatos de imaxe ou PDF e conta con bastantes complementos quepoden ofrecer máis prestacións. O seu prezo arrinca desde uns150 euros, cunha proba gratuíta de 30 días, e hanseprogramado versións para Windows e Mac Vos X. Por separado, ofreceoutro programa de pago, Mindjet Connect, que permite colaborar através de Internet para realizar estes mapas de ideas.

Buzan’s iMindMap é outra alternativa comercial, auspiciada por TonyBuzan, inventor dos mapas mentais. Tamén permite otraslado dos mapas ao editor de textos Word e ao formato PowerPoint de Microsoft, así como aos formatos PDF ou HTML. Sepode adquirir desde uns 90 euros, cunha proba gratuíta dunhasemana, e conta con versións para Windows, Mac OS X e GNU/Linux.Doutra banda, pódese optar por programas como PersoalBrain, que dispón dunha versión básica gratuíta,Mind Mapper ou OpenMind,entre outros.

Tres dimensións e toque audiovisual

Haitres programas para realizar mapas que se distinguen bastante dosdemais. 3D Topicscapeaposta polo tres dimensións no seu software realizado paraWindows. Así, os seus mapas de ideas son tridimensionales e ademaispermite importar ou exportar os arquivos xerados por Freemind ouMind Manager. Os usuarios poden probalo gratuitamente durante unmes e se se desexa adquirir, o seu prezo arrinca desde os 49,99dólares, uns 34 euros.

MindMeister permite que os usuarios do sitio colguen os seus mapas de forma pública e que outras persoas os poidan consultar

Osmapas pódense complementar con arquivos de música ou vídeosen Inspiration ,un software cuxo prezo rolda os 80 euros e que se pode instalar enWindows e Mac Vos X. Ademais, ten unha versión paraPDA,tanto Palm como Pocket PC, un feito que non resulta habitual en lestetipo de aplicacións.

Poroutra parte, MindMeister setrata dunha proposta completamente diferente polo seu enfoque Web2.0. É unha aplicaciónweb que permite colaborar en liña a través decalquera dos navegadoresmáis utilizados en lugar de obrigar ao usuario adescargarse e instalar o programa. Ademais, ofrece aosusuarios de pago a posibilidade de crear os mapas sen necesidade depermanecer conectado a Internet.

MindMeisterpermite que os usuarios do sitio colguen os seus mapas de formapública e que outras persoas os poidan consultar. A versiónmáis básica do programa é gratuíta, mentres que a depago custa 3,20 euros ao mes.

Integración cos Wiki

Unhaposibilidade interesante dos mapas de ideas consiste en engadilosaos populares wiki,as ferramentas de creación de contidos mediantecolaboración dos usuarios, o que pode contribuír aotraballo conxunto. Un exemplo disto atópase o wiki WikkaWiki, que promove un sistema de extensións entre as que se atopaunha que achega os mapas mentais de Freemind. Para Windowse GNU/Linux tamén se atopa Pimki,un wiki que tamén permite engadir mapas mediante osistema Graphviz.

Doutra banda,tamén se poden consultar wikis xa elaborados a través de mapasmentais no canto de con a navegaciónconvencional. Así sucede no caso da Wikipedia, cuxasdefinicións se poden consultar deste xeito en WikiMindMap .Outro visor deste tipo realizouno Touchgraph, o WikiBrowser.