Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Spam telefónico

A conxunción entre o uso de marcadores automáticos e o abaratamento das comunicacións de voz en Internet facilita esta mala práctica
Por Benyi Arregocés Carrere 15 de Outubro de 2008
Img telespam portada
Imagen: Rocketace

As tres da mañá. Soa oteléfono. Tan tarde? Será algo urxente… Non,é una máquina automática que deu paso a unteleoperador que trata de vender calquera produto ou servizo. Este spamtelefónico esténdese ao albur do abaratamento daschamadas, cun sistema que rendibiliza ao máximo o tempodos vendedores e realiza chamadas aleatorias a todos os teléfonosfixos a calquera hora do día.

Á caza do cliente

Durante os últimos meses, miles de persoas recibiron este tipo de chamadas non desexadas que venden produtos non solicitados

Descólgase o teléfono e escóitase una frase gancho do tipo: “Foi seleccionado pairaobter una mellor conexión a Internet”. Durante osúltimos meses, miles de persoas recibiron este tipo dechamadas non desexadas, que venden produtos non solicitados e que se valen de artimañas paira tratar de lograr que o consumidorcontrate os servizos.

O spam,até agora restrinxido ao correo electrónico, chegou aoteléfono mercé ao abaratamento das comunicacións polouso masivo de Internet paira conducir a voz (VoIP)e mediante un software que exerce a función de marcadorautomático e “predictivo”. Por iso, non resulta necesario que unapersoa marque manualmente os números. Una máquinaconsulta una base de datos e comeza o bombardeo de chamadas en buscade posibles clientes paira provedores de acceso a Internet,operadoras de telefonía móbil, compañíasde seguros ou bancos.

Á caza do cliente

Ante esta situación, oconsumidor atópase indefenso porque non sabe como esasempresas conseguiron o número e descoñece comodeter a sucesión de chamadas. Chéganse a producirsituacións paradoxais: escoitar a vendedores dun servizoque xa se ten contratado ou descolgar o terminal e comezar a ouvirtons de chamada, coma se o usuario fose o que inicia acomunicación.

Con frecuencia, nin sequera fala unapersoa cando se descolga o teléfono, senón una gravaciónque informa da promoción en cuestión, e osteleoperadores non se identifican con claridade nin tampouco explican con demasiadosdetalles a oferta que realizan.

Vaise a lexislar contra o spamtelefónico

Con frecuencia, nin sequera fala una persoa cando se descolga o teléfono, senón una gravación que informa da promoción

Desta maneira, o spam aterrou nos teléfonos fixos. Paira minimizalo, oMinisterio de Sanidade e Consumo proxecta una lei que traslada unadirectiva europea (2005/29/EC)ao ámbito nacional. Este tipo de chamadas considéranseprácticas de competencia desleal e a súa aprobaciónpermitirá podelas perseguir legalmente.

Ademais, segundoo informe sobre o anteproxecto de lei emitido desde o ministerio,o spam telefónico pode modificar “o comportamentoeconómico dos consumidores” e “inducir a erro”aos destinatarios en temas como a “asistencia postventa ou otratamento das reclamacións”. Aínda non se determinou o tipo de castigo que levará incumprir alei, pero se barallan as sancións económicas e o cesamento deservizos nos casos máis graves.

Solucións caseiras ao spam telefónico

Afortunadamente, oconsumidor dispón de varias medidas paira evitar no posible o spam telefónico. Antes, este tipo de chamadas identificábanse con claridade porque ocultaban o seu número e napantalla do teléfono só se lía “númeroprivado”, “número oculto” ou “nondispoñible”. Solucións caseiras ao spam telefónicoCon todo, como no xogo do gato e o rato,as comunicacións que antes se parapetaban no númerooculto, agora móstrano sen ningún pudor grazas áfacilidade coa que se poden adoptar os númerosdesechables ou virtuais, asignados a liñas de telefoníade voz sobre IP.

Desta maneira, amercadotecnia resulta máis eficaz porque se camuflan como númerosda mesma provincia e a tentación de descolgar é máisgrande, por si trátase dalgunha persoa coñecida que telefona desdeun terminal distinto. De todos os xeitos, tamén se dan casos denúmeros que proceden doutras provincias ou, mesmo, doutrospaíses.

Algunhas solucións ao spamtelefónico

  • Dar de baixa o número deteléfono fixo das guías de teléfonos, o que se debe facer co operador con quen se teña contratada aliña. Os clientes de Telefónica poden realizar ese trámitecunha chamada ao número gratuíto 1004. Unadas fontes principais das bases de datos das compañíasde telemarketing atópase precisamente neste tipo dedatos públicos.

  • Deixar moi claro que non se estáinteresado en ningún dos servizos ofertados. Se osteleoperadores ofrecen volver chamar a outra hora en que a persoanon estea ocupada, córrese o risco de que efectivamente se poñan en contacto de novo. A menos que haxa verdadeiro interese,resulta máis conveniente descartar a opción desde oprincipio.

  • Pedir á operadora que rexeiteautomaticamente as chamadas procedentes de númerooculto, privado ou non dispoñible. Trátase dun servizo obrigatoriopor lei, aínda que as operadoras cobran por prestalo. O ladonegativo desta decisión atópase en que se podenperder chamadas importantes, por exemplo as realizadas desdeprogramas de voz sobre IP, como Skype, ou as efectuadas por persoasque non mostran o seu número porque non queren ou porque chamandesde un lugar que non transmite esta información.

    Se non se desexa tomar una medida tandrástica, sempre queda a alternativa de non atender aschamadas que non se identifiquen, aínda que isto leve aguantar amolestia de que o terminal soe ata que colguen ou sáeche ocontestador.

  • Aalternativa máis caseira consiste en descolgar e pór en silencioo micrófono do teléfono. Ao non captarningún ruído, a máquina que efectúa aschamadas entenderá que non descolgou o teléfonouna persoa e non pasará a chamada a ningúnteleoperador.

    Peroa mellor forma de evitar a repeticiónde chamadas consiste en non descolgar o teléfono. Así,a máquina crerá que non hai ninguén no domicilio eprogresivamente eliminará esta opción entre a súa listade intentos. Pola contra, se se contesta, gáñanse puntos pairaser chamado paira propostas comerciais de todo tipo.

Marcadores automáticos de chamadas

O spam telefónico parécese aoseu parente do correo electrónico en que non son persoas asque establecen o contacto senón de máquinas, que poden serespecíficas ou programas que adaptan computadores a esta misión.Así, estes aparellos chaman automaticamente e de formaaleatoria aos números de teléfono da base de datoscoa que traballan, cunha misión moi clara: espremer otempo de traballo dos teleoperadores, aos que se lles pasa achamada, sen que o usuario decátese, en canto detectan quealguén contestou.

Non son persoas as que establecen o contacto senón de máquinas, que poden ser específicas ou programas que adaptan computadores a esta misión

Paira o seu funcionamento, estas máquinasconsideran parámetros como a duración media de cadachamada, paira predicir estatisticamente cando debemarcar o seguinte número de forma que non se produzantempos mortos e poidan pasar a chamada ao instante. Taménteñen en conta o comportamento dos teléfonos dedestino: se comunica, se salta o contestador, si é un fax, seatende una persoa, etc. Desta maneira, trátase de optimizar alista de teléfonos máis válidos, os que en próximosdías presentan máis opcións de atenderaos televendedores.

Así, cando se atende unacomunicación iniciada por estas máquinas,involuntariamente estáselle transmitindo a informaciónde que ese día da semana e a esa hora é probable que apersoa volva contestar. Pola contra, se non se contesta, oprograma pode descartar un novo intento nesa franxa de tempo.

Chamadas sigilosas

Como se trata dunha máquina, pódense dar situacións insólitas, como recibir chamadas con frecuenciaou a horas non habituais; ou chamadas sigilosas. Estas prodúcense cando o usuario contesta pero no outro lado ninguénfala. Chamou unha pantasma?

Cando se atende una comunicación iniciada por estas máquinas, involuntariamente estáselle transmitindo a información de que ese día da semana e a esa hora é probable que a persoa volva contestar

A escena parece de película eun posible presaxio dalgunha mala noticia. Pero non, trátase dunfallo da máquina, que non puido derivar a conversacióna un teleoperador, porque se atopaban todos ocupados ou porque houbo un erro na transferencia da chamada.

Ante esta situación, prográmanse paira colgar despois dun determinado númerode intentos de transferencia, polo que o usuario sorpréndese;despois de atender una chamada na que ninguén lle falou, colgáronlle.

Doutra banda, se estes marcadoresautomáticos, que dispoñen de detectores de voz, non captanningún son, interpretan que quen descolgou non foiuna persoa senón una máquina (por exemplo, un fax), polo quecolgan e producen máis desconcerto na persoa que atendeu a chamada. Ademais, se a persoa que responde fala,pero tarda en articular un son, a voz gravada da máquinaou o teleoperador sairá con atraso, un feito aparentementeinexplicable paira un consumidor que cre atender a chamada dunhapersoa achegada.