Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Speed Dial, como ver nun instante nove sitios web

Esta aplicación, creada inicialmente por Opera, facilita a navegación polos sitios favoritos do usuario e xa se trasladou a Firefox
Por Benyi Arregocés Carrere 24 de Setembro de 2007

‘Speed Dial’, ou ‘Marcado Rápido’, é unha novacaracterística que o navegador Opera incorporou desdea versión 9.2. Trátase dunha páxina á que oprograma acode cada vez que se abre unha pestana e quecontén nove miniaturas dos sitios web que elixa o usuario, xasexa por traballo ou por lecer. Este sistema, que axuda a acceder con máisrapidez ás páxinas que se visitan máis asiduamente,xa se trasladou a Mozilla Firefox a través dunhaextensión e rumoréase que pode atoparse en próximasactualizacións de Internet Explorer.

Img

A forma en que se navega por Internet atópasecondicionada polo navegador que elixa cada usuario. Cada un dosque existen presenta unhas características diferentes, aínda queé certo que uns terminan adaptando as melloras tecnolóxicasdos outros.

Este tipo de programas evolucionou á vez queInternet desde as primeiras versións de Mosaic e Netscape Navigator,os dous primeiros navegadores que conseguiron popularidade, ataversións moito máis avanzadas como as dos actuaisInternetExplorer (IE), MozillaFirefox e Opera,o tres navegadores máis populares na Rede.

Speed Dial é unha nova característica de Opera que permite ao internauta ver cunha rápida ollada o nove sitios que elixa

Paradoxalmente, IE, o navegador máisutilizado polos usuarios non se caracteriza por ser innovador, senónque este papel lle corresponde aos seus dous seguidores, Firefox e Opera.Así, por pór un só exemplo, Firefox e Opera implantaronmoito antes a moi útil navegación por pestanas,que recentemente IE adoptou para a súa versión 7.

Desta maneira, Speed Dial é unha nova característicaque Opera presentou na versión 9.2. do seu programa eque permite ao usuario de Internet ver cunha rápida olladao nove sitios que desexe. Esta idea propón unha nova forma deacceder a direccións favoritas e combina os tradicionaismarcadores coas previsualizacionesde sitios web, que tan de moda puxéronse ultimamente.

O usuario pode fixar nove miniaturas de sitios web enoutras tantas casas que se distribúen na páxina cunesquema de tres filas e tres columnas. Esta tarefa pódese realizarse se arrastran as pestanas doutras páxinas que esteanabertas nese momento no navegador cara á pestana de‘Marcado Rápido’.

Tamén pode facerse directamente co rato,porque se se fai clic en cada casa, o programa ensinaráas últimas páxinas ás que se accedeu e taména posibilidade de introducir a dirección manualmente.

Con este sistema o usuario observa a parte superior de cada páxina e cada unha das miniaturas continúa sendo unha ligazón, polo que se lle interesa algún aspecto delas pode entrar na versión orixinal

Con este sistema o usuario observa a parte superior decada páxina e cada unha destas miniaturas continúasendo unha ligazón, polo que se ao usuario interésalle algúnaspecto das páxinas, pode entrar na versiónorixinal cun clic de rato.

Doutra banda, se se desexa ordenar dunha maneiradistinta o nove miniaturas, só se ten que arrastrar aminiatura dunha casa a outra, o que provocará que seintercambien de posición as dúas páxinas. A frecuenciacoa que o usuario desexa que se actualicen as miniaturas taménpódese configurar, aínda que por defecto atópase desactivada.

‘Speed Dial’ para Firefox

Firefox, grazas ao seu deseño, que permiteincorporar programasque personalicen e engadan funcións ao navegador estándar,xa conta cun complemento, tamén denominado SpeedDial, que incorpora esta novidade e que, ademais, mellora aoorixinal de Opera en certos aspectos.

Así, se se coloca o rato encima daminiatura e utilízase a roda do mesmo, é posibledesprazarse cara arriba e cara abaixo da páxina, o quepermite contemplar todo o contido e non só a partesuperior da páxina.

Se se coloca o rato encima da miniatura e utilízase a roda do mesmo, é posible desprazarse cara arriba e cara abaixo da páxina

Ademais, o nivel de personalización dapáxina que contén as miniaturas é maior. Desta maneira,o usuario pode fixar o número de filas e columnas queterá, o tamaño de cada miniatura en píxeles ouestablecer que ‘Speed Dial’ se abra nunha nova pestana ou enunha nova xanela.

Por contra, este complemento non ten douscaracterísticas que si presenta o orixinal: non permitearrastrar desde outras pestanas á páxina deminiaturas e tampouco ordenar e intercambiar a posición dasdistintas páxinas, porque se se fai isto bórrase unha dascasas.