Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Subtituladores en liña

Os afeccionados organízanse para traducir en poucas horas os diálogos das series que comparten na Rede
Por Antonio Delgado 12 de Xullo de 2007

Internetcambiou a forma de acceder aos contidos audiovisuais.Mentres a industria trata de adaptarse aos novos hábitosdos consumidores, estes atoparon na Rede unha formade acceder ás súas series e documentais favoritos mediante o emprego de programasP2P. Agora, o principal problema dos seguidores de seriesinternacionais é o idiomático. Non todo o mundoentende o inglés. Paraemendar isto, centos de fans realizan de forma altruísta e senánimo de lucro o subtitulado das series que seguen.

Os subtituladores afeccionados organízanse a través de Internet, agrupados principalmente en foros especializados e páxinas de fans de series concretas

Deesta maneira, miles de persoas poden gozalas ao mesmo ritmo deemisión que nos países de orixe, sen esperar a quealgunha cadea de televisión xeneralista ou temática deo seu país emítaas algúns meses despois.

Estessubtituladores afeccionados organízanse a través de Internet,agrupados principalmente en foros especializados e páxinas defans de series concretas para, unha vez emitido o capítulo entelevisión, realizar a tradución da maneira máisrápida e áxil posible.

Lestenovo hábito está a cambiar os costumes dosafeccionados españois, que empezan a valorar e a reclamar aversión orixinal respecto da dobrada, algo que algunhascadeas xeneralistas con licenza de TDT en España estánempezando a realizar ao emitir en dual (inglés e español)as súas series máis emblemáticas.

Un traballo de cooperación

Aos poucos minutos de emitirse o capítulo da semana natelevisión de orixe, algúns televidentes grávana e asoben a Internet mediante arquivostorrents e en redes P2P. Ao mesmo tempo, afeccionados doutraspartes do mundo descárgana e realizan a transcrición aoidioma correspondente.

Segundo algúns afeccionados, un fragmento de 10 minutos leva unha hora de traballo de tradución e sincronización

Taménsincronízase para que as frases aparezan en pantalla ao mesmotempo que se produce o diálogo. Segundo algúnsafeccionados, un fragmento de 10 minutos leva unha hora detraballo de tradución e sincronización.

Outrasveces a tradución realízase directamente desde outro ficheiroco subtítulo noutro idioma. Unha serie de 40 minutos adoitater entre 400 e 600 liñas de texto para traducir, que sonrepartidas entre os membros do equipo de tradución.

Medianteestes traballos de cooperación a través de Internet, aas poucas horas de emitirse un capítulo en televisión,os usuarios poden dispor do subtítulo correspondentetotalmente traducido.

O nivel de tradución e sincronización dalgúns equipos é comparable co realizado por empresas do sector

Onivel de tradución e sincronización dalgúns equiposé comparable co realizado por empresas do sector; hai equiposde usuarios hispanohablantes que unha vez realizado o subtítuloe colgado en páxinas especializadas, corrixen a ortografíae pasan o texto a unhaversión de español neutro, xa que debido á formaciónde equipos de diferentes países de fala hispana, ossubtitulos moitas veces conteñen palabras e xiros locais.

Pararealizar todo o proceso de subtitulado utilízanse programasespecializados como ‘SubtitleWorkshop‘, que permite gardar e importar os subtítulos nosformatos admitidos pola maioría dos reprodutores de vídeo.

Un repaso ás comunidades máis emblemáticas

  • Loszilla.net:Unha páxina creada por catro afeccionados para comentar todo oque ocorre ao redor da serie Lost (Perdidos), emitida polacadea ABC en Estados Unidos e que actualmente acaba de finalizar o seuterceira tempada (os responsables da serie afirmaron que aserie continuará tres tempadas máis). En Loszilla.netos usuarios poderán atopar os subtítulos realizadospor eles mesmos ás 10 horas de emitirse na cadeanorteamericana.

    Img

  • Heroes-Spain.com:Unha de sérielas revelación desta tempada en EstadosUnidos, emitida a cadea de televisión NBC, que conta conunha importante comunidade de afeccionados reunidos nesta páxina,organizados polos promotores para as tarefas de subtitulaje doscapítulos. Aínda que aos poucos meses de empezar a emitirse aserie en Estados Unidos algunhas cadeas temáticas eautonómicas están a emitir a versión dobrada,en España son miles os afeccionados que seguen a serie porInternet en versión orixinal, cos subtítuloscreados por esta web.

    Img

  • Prisionbreaktv.net:Ao redor deste foro, os afeccionados á serie norteamericanaPrision Break, emitida en España polas cadeas Fox e ASexta, poden comentar e debater sobre todos os aspectos e detallesdo preso máis famoso da televisión. Na web estándispoñibles para a súa descarga os subtítulos das dúasprimeiras tempadas da serie, as máis demandadas polosusuarios. Se prohibe expresamente, con todo, a subida detempadas emitidas neste momento en televisión.

    Img

  • Wikisubtitles.net:Esta páxina web en formato wikié un recompilatorio dos subtítulos de t-links para adescarga directa da serie, que permite tan só a subidados arquivos de subtílulos. Para facilitar o labor derealización dos subtítulos acaban de lanzar en betao seu propio software de edición de subtítulos, quepermite conectar en rede a todos os usuarios que estántraballando neles e sincronizalos co vídeo.

Un negocio turbio paralelo

Xuntoao traballo de cooperación sen ánimo de lucro realizadopor comunidades de fans, hai empresas que tentan recrutar a tradutoresamateurs para a realización de traballosremunerados sen ningún tipo de garantías profesionaisou de utilización dos seus textos, descoñecendo a maioríadas veces as empresas ou persoas que están detrásdestas armazóns.

Estas empresasencárganse de fornecer aos subtituladores o ficheiro,xa sincronizado co subtítulo en inglés, de películasnorteamericanas para a súa tradución, pagandounha tarifa aproximada 8 dólares por película traducidaa persoas con dominio do inglés nas zonas máisdesfavorecidas de América Latina.

Unhapelícula de 90 minutos pode ter entre 1.000 e 1.600 liñasde diálogos, e o pago polo traballo é realizado mediante oficinas de envío de diñeiro ao estranxeiro unha vez superouse un mínimo de 40 dólares. Ese é o custo de traducir5 películas.