Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tabletas gráficas, non só para deseñadores

As tabletas gráficas poden ser unha alternativa ao rato para todo tipo de usuarios
Por Antonio Delgado 7 de Setembro de 2007

Non sóserven para facer o traballo máis cómodo aosdeseñadores; todos os usuarios pódenlles sacar proveito.Este tipo de elementos para comunicarse co computador revélanse como unha ferramenta útil para a edición de fotografías,vídeos e gráficos, así comopara a dixitalización de notas tomadas a man. Teñen,ademais, a vantaxe de que ofrecen unha maior precisiónnestas tarefas que o uso dun rato convencional.

O punteiro dorato axuda aos usuarios a moverse e executar ordenes aosdiversos programas do computador. Con todo, o seu uso queda curtocando se necesita obter unha maior precisión no toque,como é o caso da edición de elementos gráficos emultimedia. Nestes casos, a tableta gráfica pode ser asolución.

Que son?

A tabletagráfica é un periférico que consta principalmente deunha táboa de diferentes tamaños, aínda que os máisestendidos están entre un A6 e A3, e dun lapis ópticoque permite escribir e debuxar sobre a táboa, reflectindo oresultado na pantalla.

Segundo un estudo, as tabletas gráficas serían máis ergonómicas que o rato, xa que reducen a tensión muscular nos antebrazos e man

As tabletas sonsensibles á presión e inclinación exercida pololapis óptico. A resolución da tableta é undos seus aspectos máis importantes, xa que a maior resolución,pódense realizar trazos máis precisos.

A instalacióné moi sinxela: basta con conectar a tableta ao porto USB docomputador e executar un software de instalación que podevir de fábrica nun CD ou ben descargarse de Internet.

Segundo unestudo(PDF) financiado por Wacom, un dos principais fabricantes detabletas, quedaría demostrado que as tabletas gráficasson máis ergonómicas que o rato, xa que reducena tensión muscular nos antebrazos e mans en usuarios quepásanse moitas horas diante dun computador.

A continuaciónexponse o tres modelos de tabletas gráficas máispopulares do mercado, tanto polas súas vendas como pola altausabilidade que teñen para todo tipo de consumidores de hardware, non só para os máis avanzados.

Img

Intuos3 A3Wide de Wacom: a tableta máis profesional

Estatableta preséntase agora cun novo formato 16:10, que permiteun mellor aproveitamento da área de traballo en pantallas LCDpanorámicas e duais. Desta maneira non se crean distorsionesao traballar con computadores que posúen este tipo de pantallas, comosucede nos portátiles de última xeración.Tamén resulta óptimo o seu emprego en programas deedición de vídeo.

O lapis óptico e o rato non incorporan cables nin baterías, xa que é a propia tableta a encargada de fornecerlles a enerxía necesaria para funcionar

O lapisóptico e o rato non incorporan cables nin baterías, xaque é a propia tableta a encargada de fornecerlles a enerxíanecesaria para funcionar a través da conexión USB.Con 1024 niveis de sensibilidade de presión, a Intuos3permite crear trazos naturais, inclinando o lapis ópticocara a calquera dirección, con modo de lapis, pincel eborrador.

Grazas átecnoloxía de contacto ‘Touch Strip’ (algo así como‘toque a pelo’), é posible utilizar os dedos sobre a tableta, deforma similar á do ‘touchpad’ dun computador portátil,para desta maneira ampliar ou reducir imaxes, ou desprazarsepor documentos de texto.

Intuos 3incorpora o programa Tool IDE, que permite configurar o lapisóptico e o rato de Intuos3 para facelo funcionar concalquera programa que o usuario teña instalado no seu computador. Aoiniciar a aplicación, a configuración de Tool IDE seactiva de forma automática. O seu prezo aproximado de venda éde 650 euros.

Img

G-Note 7100 deGenius: unha opción para tomar notas

Cun tamañoA4, o G-Note7100 de Genius é un dispositivo creado para tomar notas edixitalizar debuxos realizados a man sobre papel normal para,posteriormente, transferilos e editalos nun computador, cunhaelevada resolución de 2000 LPI (liñas por polgada:cantas máis liñas poidan discriminarse, maior seráa nitidez da imaxe, e por tanto a resolución).

G-Note 7100contén unha memoria interna de 32 Megabytes, permite gardar máisde cen páxinas e xestionar de forma fácil os arquivosalmacenados. Ademais, esta tableta permite usar o lapisóptico en catro direccións, ao mesmo tempo que rotalo.

G-Note7100 de Genius é un dispositivo creado para tomar notas edixitalizar debuxos realizados a man sobre papel normal

Taménpermite traballar coa tableta en horizontal, ou en vertical paratomar notas. Ademais, incorpora o recoñecemento de lapisdixitais de diferentes cores (negro, azul e vermello). Podeutilizarse con papel normal que teña un grosor de 12 mm.

Cando a tabletaestá conectada ao computador, pode utilizarse a mesma comounha tableta gráfica para a edición de gráficose a modo de rato. G-Note 7100 funciona con 4 pilas AAA e opaquete incorpora dous lapis dixitais nas cores vermello enegro e 3 puntas de reposto.

É compatible conWindows XP e Windows Vista, pero non con outros sistemas operativos. O seuprezo aproximado no mercado rolda os 130 euros.

G-Note 5000 de Genius: debuxa en calquera lugar

A modo decaderno dixital, a tableta GeniusG-Note 5000 é un dispositivo ideal para tomar notas (tantoesbozos como letra escrita) en calquera lugar, ao dispor duntamaño de folla A5 e unha duración de batería de80 horas de uso continuo.

Posteriormente atableta pódese conectar mediante un porto USB ao computador, cofin de transferir as notas aos programas de ofimática eedición de gráficos máis utilizados baixo ocontorna Windows.

É un dispositivo ideal para tomar notas (tanto esbozos como letra escrita) en calquera lugar, ao dispor dunha duración de batería de 80 horas de uso continuo

Previamente debeinstalarse no computador o programa G-Note Editor, quetranscribe a letra do usuario ás tipografías máiscomúns do editor Word de Microsoft, e garda os esbozos comoimaxes.

Inclúe unhamemoria interna de 32 Megabytes que permite escribir unhas 100 páxinascunha resolución de 2000 LPI. Aínda que pode utilizarse papelnormal, este debe ter un grosor de 15 mm.

G-Note 5000inclúe dous lapis ópticos en vermello e negro, 3 puntasde recambio e un caderno de papel de tamaño A5. O seu prezoaproximado de venda é de 99 euros.