Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Teléfonos e libros electrónicos de marca branca

Teléfonos móbiles, lectores de libros electrónicos ou módem son algúns dos produtos máis comercializados en España como marca branca
Por Antonio Delgado 30 de Xaneiro de 2012
Img whitemarks portada
Imagen: Huawei

Do mesmo xeito que sucede noutros produtosde consumo, tamén hai fabricantes de tecnoloxíaespecializados en fabricar dispositivos tecnolóxicos como marcabranca para diferentes empresas. En xeral, son produtosque ofrecen prestacións básicas cunha calidade aceptable e que se comercializana un prezo máis económico que outras alternativas de fabricantesmáis recoñecidos. Este tipo de dispositivos teñen comoclientes a empresas cuxa marca propia ten unha forte presenza nomercado e, por tanto, queren utilizala para comercializarprodutos que non corresponden á súa actividade principal sen xerarrexeitamento ou desconfianza entre os consumidores.

Son aparellos básicos pero consistentes, proporcionados como mercadoría xenérica que complementa o servizo que se dá

Son aparellos básicos peroconsistentes, proporcionados como mercadoría xenérica quecomplementa o servizo que se dá. Para iso, recórrese normalmentea fabricantes asiáticos especializados en manufacturar para terceirasempresas mediante a personalización dos dispositivos e segundoos requirimentos do cliente ou socio. Osmódem dos operadores e os petiscos USB, ademais dos teléfonos degama básica que as compañías de telefonía móbil ás vecessubvencionan son unha mostra.

Habitual nos lectores de libroselectrónicos

Pero quizais o segmento de mercadoonde máis estean en auxe as marcas brancas sexa na distribuciónde contidos culturais, sobre todo libroselectrónicos. A razón deste uso estriba en que asprincipais librarías viron como o soporte literario cambia demaneira paulatina do papel á pantalla, xa sexa de tinta electrónicaou de mapa de bits, co que se non queren perder o negocio debendispor dun soporte propio onde poder continuar a súa oferta detextos literarios. No seu receo a ceder negocio a fabricantes comoApple ou Sony, preferiron sacar os seus propios soportes de marcabranca.

Img
Imaxe: BQ Readers

En España, os novosmodelos de lectores de libros electrónicos comercializados baixoa marca Movistar, Fnac e Casa do Libro están fabricados polaempresa española Mundo Reader S.L, quen á súa vez fabrica os seusdispositivos en chinesa. Os lectores deseñados e comercializados poresta empresa pódense atopar no mercado baixo o selo BQReaders.

No caso dos modelospersonalizados para outras empresas, contan con funcións erequirimentos propios, como é o acceso ás súas respectivas tendasde libros electrónicos, así como características especiais, oque permite a estas empresas ofrecer aos seus clientes un ecosistemabaseado nunha solución completa de hardware, software e contidos.É o caso de Fnac, co seu modelo Fnacbook, Casa do Libro con Tagus. e Telefónica con Movistar eBook BQ. A nivel de hardware, esteslectores electrónicos de BQ Readers, comparten característicascomúns como son dispor dunha pantalla de seis polgadas, dúasgigabytes de memoria interna e 16 niveis de grises na tintaelectrónica.

Tamén na telefonía

No segmento dos teléfonosmóbiles é habitual que os principais operadores detelecomunicacións vendan ou regalen diferentes terminais baixo o seupropia marca. Son dispositivos degama media ou baixa que permiten a estas empresas ofrecelos a baixoprezo ou do todo subvencionados ao contratar unha nova liña demóbil. Hai algúns anos,Telefónica comercializou en Españateléfonos baixo o selo TSM co fabricante español Vitelcom.

Img
Imaxe: Huawei

Eran teléfonos que permitían aooperador ofrecer unha gama completa de terminais a un prezo axustadonos primeiros anos do avance destes dispositivos no mercado,cando o sector aínda non se consolidou. Para moitosespañois, os teléfonos TSM foron os primeiros terminais quetiveron nas súas mans e axudaron a que hoxe o país teña un dosíndices máis altos de terminais por persoa.

Hoxe en día o nivel tecnolóxico é maior e os aparellos de marca branca en telefonía móbil xacontan con cámara dixital, navegador GPS, conexión á Rede dedatos, etc. Os smartphones -teléfonos de última xeración-ofertados baixo esta estratexia adoitan funcionar baixo o sistemaoperativo Android, co que os seus usuarios reciben un aparello cunsistema operativo amplamente utilizado a un custo moi inferior aoque ten nas primeiras marcas do mercado.

Fabricantes ao gusto do cliente

Telefónica e o fabricante chinés ZTEcontancon acordos para a comercialización de diferentes. terminais baixo a marca Movistar en España e Latinoamérica.Estes terminais son personalizados segundo as necesidades dooperador -tanto a nivel de deseño como de software, con acceso directo aos seusportais móbiles e servizos en liña- co logotipo dabitola do cliente. ZTE é un fabricante especializado en personalizardispositivos tecnolóxicos para empresas do sector dastelecomunicacións, como teléfonos móbiles, módem e router ADSL.Entre os seus clientes atópanse Telefónica, Vodafone, FranceTelecom, Portugal Telecom ou Greece Telecom, así como os principaisoperadores de telecomunicacións asiáticos.

Hoxe en día o nivel tecnolóxico ha subido moito e os aparellos de marca branca en telefonía móbil son smartphones

Pola súa banda, a empresa tecnolóxicaAMPER taménconta con acordos de colaboración con operadores detelecomunicacións como Telefónica. AMPER é a responsable dafabricación dalgúns dos router comercializados polo operadorMovistar en España. Outro dos fabricantes que ofrece algúns deos seus produtos como marca branca é Huawei,que en España é coñecido por ser o responsable dalgúns dosmodem USB que oferta Vodafone.

Este fabricante chinés fíxose unnome no mercado e comercializa diferentes produtos baixo o seupropia marca no noso país. Entre eles conta con terminais baseados enAndroid que se ofrecen personalizados para algúns operadores ou cono selo propio de Huawei. Por exemplo, o terminal denominadoVodafone Smart é o modelo HuaweiOu8160 personalizado segundo os requirimentos de Vodafone.