Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Twitter: chega o ‘microblogging’

Esta aplicación que combina mensaxería instantánea, 'blogging' e mensaxes SMS revolucionou a Rede en cuestión de semanas
Por Jordi Sabaté 11 de Abril de 2007

Paira que serve Twitter?Esta pregunta trae de cabeza aos expertos. Case todos coinciden en queo servizo chegou paira quedar, pois tanto o seu simplicidadcomo as súas posibilidades son inmensas. Trátase de dar de alta unapáxina persoal desde a que simplemente se van escribindofrases de menos 144 caracteres nas que o usuario conta o queestá a facer. Os seus seguidores (xeralmente amigos, perotamén internautas descoñecidos), reciben en forma de mensaxea frase escrita e á súa vez escriben nas súas páxinas a súa vidacotiá. Así, cada usuario convértese nun ‘microblogger’que publica as nimiedades da súa vida en forma de entradas curtas ecunha elevada frecuencia de actualización. Util? De momento os seus centos de miles de usuarios certifican que é altamenteadictivo.

Máis cerca, máis rápido e máis frecuente

Twitter pode facer que o usuario senta importante, querido polos demais e en por si

“Twitter é como esa noiva que che chama varias horas ao día e cóntache o que estáa facer; agás que esa noiva es ti”. Esta acertadareflexión dun editor e cofundador de Barrapuntoexplica á pefección moitas das claves do éxitoda aplicación: Twitter pode facer que o usuario sentaimportante, querido polos demais e en por si, desdeo momento en que é consciente de que o que escriba na súa páxinado servizo será lido polos seus contactos.

/imgs/2007/04/twitter1.gif

Evidentemente, cantos máis sexanos seus contactos, máis sensación de importancia teráo usuario. Sumar, ademais, a impresión de inmediatez(moi similar á dos programas ‘messenger’) de Twitter; una vezpublicada a actualización dos pensamentos, reflexións oudescricións do que está a facer o usuario, no actotodos os seus seguidores recibirana nos seus computadores e mesmonos seus teléfonos móbiles.

Comunicación inmediata en estadopuro

Una vez publicada a actualización dos pensamentos, reflexións ou descricións do que está a facer o usuario, no acto todos os seus seguidores recibirana nos seus computadores

EnriqueDansdescribe a Twitter no seu blogcomo “a comunicación rápida en estado puro; coainmediatez do SMS pero enormemente versátil tanto en soportecomo en formato”. Paira Dans, Twiter pode ternumerosas aplicacións, tanto comerciais como desde o punto devista da comunicación corporativa dentro das empresas, ouentre clientes e empresas.

Pola súa sinxeleza de uso e a súa capacidadede convocar seguidores aos ‘twitters’ (gorgeos ou trinos de paxaroen castelán) que o usuario vai publicando, a súa influencia pode sermoi elevada na Rede, onde a información corre como apólvora de maneira ‘viral’ (na fala da xente). Dans cita comoexemplos as comunicacións de empresas, xa sexa con intenciónspublicitarias, de face aos seus empregados ou en relación cosclientes; tamén dos clubs de fútbol ou asasociacións. Non é difícil imaxinarse o impacto mediáticoda hipotética páxina de Twitter dunha estrela dodeporte por exemplo Beckam.

Non é difícil imaxinarse o impacto mediático da hipotética páxina de Twitter de Beckam

JoséAntonio do Moral,experto en software corporativo e fundador da compañíaAlianzo,apoia a impresión de Dans respecto ao poder comunicativo deTwitter: “Usos empresariais seguro que os hai, sobre todotendo en conta os gravísimos problemas de comunicaciónque existen en case todas as organizacións”. Do Moral creque pola súa frescura e a limitación de caracteres dasmensaxes, Twitter pode ser un servizo ideal paira transmitirordes, consellos ou reflexións de maneira precisa, frecuente esen dar posibilidade aos malos entendidos. Hai que ter en contaque Twitter non esixe ningún tipo de resposta por parte dolector da mensaxe, ou polo menos non está deseñado pairatal fin.

Case famosos

Máis aló dasaplicacións comerciais que os expertos poidan propor, o certoé que Twitter permite ao usuario converterse en alguén totalmentetransparente paira os demais (o servizo pode configurarsecomo abertamente público ou só paira os ‘amigos’), aos que aparentemente lles interesa até o máis nimio detalle da súavida. É dicir, este pode sentirse como un famosode revista que debe contar até o último detalle do queestá a facer en cada momento porque iso xera un especialmorbo, a el mesmo e aos seus hipotéticos numerosos fans.

O certo é que Twitter permite ao usuario converterse en alguén totalmente transparente paira os demais, aos que aparentemente lles interesa até o máis nimio detalle da súa vida

Neste sentido, paira Miguel Criado,analista de novas tecnoloxías do Mundo, trátase do”último elo nese ‘continuum’ denarcisismo/vouyerismo que se está volvendo a comunicaciónen Internet; algúns criamos que os blogs eran o últimoexemplo de narcisismo e mira en que se converteron”.Criado cre que, do mesmo xeito que sucedeu cos blogs, o’nanoblogging’ que propón Twitter pode acabar revolucionando acomunicación e mesmo as vías de informaciónentre individuos. Recoñece, ademais, que polas súascaracterísticas, Twitter pode ser sumamente ‘adictivo’ (nosentido positivo da palabra).

A este respecto, José Antoniodo Moral opina que Twitter alimenta a ‘pirámide dexerarquías de Maslow’. A mesma é una jerarquizacióndas necesidades dos individuos que ten como base asfisiológicas, e por vértice necesidadescada vez máis elaboradas, como aceptación social,autoestima e autorrealización. Twitter satisfai estas últimasde modo inmediato polo simple efecto de contemplar o númerode seguidores (amigos) que len as actualizacións do individuo.

Como é Twitter?

Ninguén até agora pensara que puidese ter interese un servizo baseado en escribir de forma pública o que a un se lle pasa pola cabeza

Si por algo destaca Twitter é polo seuelementalidad, tanto no deseño como na usabilidad e noconcepto, pois ninguén até agora pensara que puideseter interese un servizo baseado en escribir de forma públicao que a un se lle pasa pola cabeza.

E si tan simple é o concepto, non o é menos o seu deseño, baseado nunha páxina en azulturquesa na que só aparece o anagrama de Twitter, unacaixa de escritura coa pregunta “Que estása facer?” e outra caixa que se vai ampliando e sobre a que se pode ler: “Isto é o que os teus amigos están a facer”.

/imgs/2007/04/twitter3.gif

Paira ingresar no servizo basta con escribirun nome de usuario e una contrasinal; a partir deaí poderanse ir deixando os ‘twitters’ para que sexanlidos pola comunidade. O servizo ofrece a posibilidade depechar as mensaxes aos amigos (que deben pedir permiso ao usuariopaira poder ser engadidos como talles na lista de contactos) oudeixalos abertos a calquera, que poderá así engadirao usuario como amigo propio e seguir as súas mensaxes.

Amigos e seguidores

Outra opción, ademais dade figurar como amigo, é ser un ‘follower’ ou seguidor, dundeterminado usuario, de modo que as súas mensaxes aparecerán napáxina propia cada vez que se actualicen. Así, desde amesma pódese seguir todo o que escriben os contactos do usuario.

/imgs/2007/04/twitter4.gif

O servizo, a través de’settings>Phone&IM’ (na barra superior dereita da páxinaatópanse as diferentes opcións) permite taménconfigurar o cliente de mensaxería Google Talk paira recibiras sucesivas actualizacións que os contactos fagan nas súas páxinas.No mesmo apartado pódese configurar o servizo para que asactualizacións recíbanse no teléfono móbil en formade SMS.

O servizo ofrece a posibilidade de pechar as mensaxes aos amigos ou deixalos abertos a calquera

Existe a posibilidade de interactuarcos contactos dun modo máis directo e menos públicoque o que supón a actualización das mensaxes napropia páxina. Por exemplo, pódese mandar unha cotenada(‘nudge’) a un amigo que fai moito que non actualiza a súa páxinade Twitter para que o faga de novo. Tamén se podeutilizar unha canle paira enviar de modo privado mensaxes curtas (nonpoden superar os 140 caracteres) aos amigos.

Se se desexa deixar de recibir napáxina propia as actualizacións dun contacto pero non se desexa eliminalo da lista de amigos, basta con aplicar a opción’leave’ (liberar), e se o que se quere é bloquear a un contactoincómodo ou moi pesado, faise a través da opción’remove’ (eliminar).

Redes crecentes

Como é Twitter?

De todos os xeitos, non é necesario darsede alta no servizo paira ver as actualizacións dos centenaresde miles de usuarios que ten Twitter. Desde a páxinaprincipal do servizo pódese acceder ás máis recentesactualizacións dunha maneira global e segundo a segundo, de modo quehai material suficiente paira facer un rápido repaso ásintimidades da comunidade.

Pero si deséxase seguir a un usuario en concreto,hai que ter en conta que só aqueles usuariosque funcionan en aberto están accesibles ao non inscrito. Pairapoder entrar nas redes de contactos que día a día se forman de modo privado, e que contan cos seus egorankingsde ‘os que teñen máis amigos’, hai que darse de alta noservizo.

Existen ‘egorankings’ dos usuarios que teñen máis amigos seguíndolles

A partir dese momento pódeseconvidar a novos amigos, ou engadir os contactos que se atopan na listaxe de amigos dos sucesivos usuarios aoscales se lean as actualizacións. Xeralmente, non hai problemapaira engadir novos usuarios como amigos, pero se debe esperará autorización do contacto. Os contactos que acepten aousuario aparecerán a partir de entón como barra lateraldereita na páxina, e identificaranse de modográfico polas súas fotografías ou ‘avatares’.