Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Usar o móbil en vacacións: consellos básicos

Se se viaxa ao estranxeiro, convén minimizar tanto as chamadas efectuadas como as recibidas e buscar solucións alternativas
Por Jordi Sabaté 14 de Xullo de 2010
Img m evilenvacaciones portadabis

A miúdo, o teléfono móbil vincula aousuario cos seus superiores, as súas responsabilidades profesionais e, en xeral,con todo o referente ao mundo laboral. Por iso sería bo deixalo en casa durante as vacacións. No entanto, este dispositivotamén serve para estar en contacto coa familia ou para comunicar mensaxes importantes ou urxentes. Mesmo se utiliza, no caso dos aparellos con acceso á rede de datos, para realizar consultas en Internet, unha posibilidade moi útil cando se está de ruta turística, xa que permite asesorarse sobre restaurantes, hoteis, monumentos, etc. Agora ben, se en vacacións viáxase fóra do país de orixe, hai que fixarse nos prezos. Tanto as chamadas efectuadas como as recibidas teñen un custo que convén coñecer para evitar ou, polo menos, buscar alternativas que abaraten o gasto.

As tarifas que as operadoras impoñen cando se chama ou se recibenchamadas desde o estranxeiro -itinerancia ouroaming– aconsellan que o teléfono móbil estea o máis inactivo posible durante a estancia fose do país de orixe. O mesmo ocorre no acceso á rede de datos no estranxeiro, cuxo prezo provoca que cada consulta poida superar o euro.

Tarifas “anti-turista”

Nestes casos, resulta máis económico realizar procuras nunha guía clásica de papel que no móbil, a pesar de que osdesenvolvementos de mapas ,navegaciónGPS e servizosde recomendación de locais e lugaresturísticos tivesen un gran impulso nos últimostempos. As taxas que se impoñen en itinerancia ás consultasen liña vía redes 3G e 3,5G fan que todos os servizos sexan “intocables” se non se quere pagar unha factura elevada a final de mes.

Resulta máis económico realizar procuras nunha guía de papel que no móbil, a pesar dos desenvolvementos de mapas, navegación GPS e servizos de recomendación de locais

Mentres que unha tarifaplana de rede dedatos pode custar en España de 12 a 18 euros ao mes conlímites de 200 megabytes, cando se está en roaming o prezo pasaa ser, cos principais operadores, de ata un euro por cadamegabyte consumido, co engadido de que non se pode contratar oconsumo por euros, senón que se ofrece en distintos paquetes diarios.

Aínda que a intención é pór freo á situación, na contorna da Unión Europea, páganse cinco euros ao día polo consumo de 5 megabytes, no caso da. tarifa máis alcanzable de Vodafone, e dez euros ao día por10 megabytes, se se contrata a tarifa de Orange ou Movistar, os máis caros. Os megabytes factúranse en paquetes que varíanentre 10 e 100 kilobytes (a décima parte dun megabyte) e nonson acumulativos, de modo que se non se consomen nun día, ao díaseguinte págase a mesma taxa desde cero. Orange ofrece unha tarifa mensual de 100 Megabytes ao mes por 60 euros, pero se se supera o consumo pásase a facturar a tarifa de 10 euros por día.

Pola contra, se o usuario supera o límite de consumo establecido, cóbraselle outra taxa diaria ata que a exceda de novo. Escoitar un disco en streaming cando se está en roaming nun servizo como Spotify, cuxo consumo pode alcanzar ou superar os 70 megabytes, implica pagar en Vodafone uns 30 euros extra, sen contar o IVE, e nos outros operadores supera os 70 euros, IVE incluído.

Na contorna da Unión Europea, páganse seis euros ao día polo consumo de 15 megabytes, no caso da tarifa máis alcanzable

Pero non só no acceso aos datos é elevado. O mero feito derecibir unha chamada pode supor a activación do servizo deroaming e o cobro dun euro diario. Mesmo, por ter o móbilactivo e localizable no estranxeiro, págase un euro cada día conOrange. Con Movistar isto sucede só cando se fagaou se reciba unha chamada ou se envíe un SMS. Nas condicións de usonon se especifica se “recibir” significa contestar ou non achamada, polo que é preferible ter apagado o móbil.

Non ocorre así con Vodafone, que grazas á súa tarifa passport ten ofertas máis alcanzables, aínda que se paga máis dun euro (IVE incluído) polo establecemento de cada chamada que se fai (o custo por minuto é o nacional) e 1,15 euros por cada vinte minutos de conversación nas chamadas recibidas.

Recomendacións ao usar o móbil

  • A primeirarecomendación é ter apagado o móbil cando se está de vacacións.

  • Se non se pode evitaro seu uso, hai que estudar as diferentes ofertas daoperadora do usuario antes de saír de viaxe. É posible atoparalgún plan de voz ou datos que satisfaga as súas necesidades e que se poidacontratar por anticipado, co fin de evitar outros que seofrecen por defecto e que en xeral son máis caros. Algúns propoñen rebaixas se as chamadas ou as consultas fanse en horario nocturno,cando hai menos tráfico.

  • Ao chegar ao destino vacacional, a operadora predominante da zona, ou coa que teña acordos a empresa do usuario, enviará unha mensaxe para activar o modo roaming. Hai que informarse das tarifas antes de facelo.

  • Non usar nunca o acceso á rede de datos e, se se pode, desactivalo cando se estáno estranxeiro. Os principais móbiles do mercado teñen a opciónde desactivar a itinerancia de datos, como é o caso do iPhone.

  • Desactivar osservizos de correo automático, se se usa un dispositivo Blackberry,desde o menú de configuración. Tamén os de correo “push” noiPhone. Estes correos automatizados activan a itinerancia e supoñencustos non desexados nin requiridos. Deste xeito, prevense ao usuariocontra gastos imprevistos.

  • Porse de acordo cona familia e as amizades para que non se fagan chamadas, salvoemerxencias, durante a estancia no estranxeiro. Se se recibe algunhachamada non esperada, convén non contestar e acudir a unha rede wifipara porse en contacto coa persoa en cuestión vía correoelectrónico ou por servizos de VoIP para móbil.

  • Elixir apartamentos, hoteis e albergues con áreas wifi gratuítas. Os teléfonos con acceso wifi poden usarse sen problemas para descargar ou cargar arquivos, facer consultas e comunicarse pormensaxería instantánea, por correo electrónico ou por servizos de VoIP, como Skype, coa familia e as amizades. No hotel ou noapartamento, pódese dedicar un intre ao principio ou ao final do día a estas tarefas e, o resto do tempo, pódese ter o móbilapagado.

Por que é tan caro o roaming?

As operadoras escúdanse en que o usointensivo e asimétrico dos teléfonos nas épocas estivaiscolapsa as súas redes e obrígalles a ampliar o número de antenas paraprevir posibles picos de consumo. Ademais, estes picos só rexístranse en determinadas épocas do verán ou nadal, polo queo resto do ano a súa estrutura está sobredimensionada einfrautilizada.

Alegan que o gasto é excesivo e amortízase mal, polo que deciden compensalo mediante o cobro aos turistas de elevadas taxas de rentabilización dos seus investimentos. Pola súa banda, a Comisión Europea xa estableceu en 2007 uns límites ás tarifas de roaming que aplican as operadoras para protexer aos consumidores europeos.

Fixou un máximo de 49 céntimos o minuto para as chamadas efectuadas e 24 céntimos por minuto para as recibidas. A Comisión consideraba que con estes topes as operadoras podían amortizar os seus investimentos, pero estas non o viron así e levaron ao organismoante o Tribunal Europeo. Agora leste fallou en favorda Comisión e a chamada “eurotarifa” queda protexida por lei. Con todo, a mesma só refírese a as chamadas de voz e non alcanza ás mensaxes curtas SMS, os MMS e as cotas de acceso ás redes de datos, que é onde os operadores cargan os custos.