Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

USB e outros portos de computador

USB, a conexión máis habitual, prepara o lanzamento da súa versión 3, que terá velocidades de transferencia de datos de até 4,7 Gigabits por segundo
Por Benyi Arregocés Carrere 30 de Xaneiro de 2008
Img conexiones listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Asdiferentes conexións, ou portos, dun computador constitúen un dosaspectos máis importantes paira ter en conta ao efectuar una compra. Nestecampo impúxose o estándar de conexión USB,que conecta case calquera aparello ao PC e permite, medianteadaptadores, enlazar con outros conectores. Con todo, taménhai outro tipo de conexións como FireWire, DVI, S-Vídeo, PS/2,Paralelo ou as tomas de audio.

USB, a conexión estándar

/imgs/2008/01/conexións.1.jpg

Aconexión USB (UniversalSerial Bus) converteuse, sen dúbida, nunha das máisimportantes dos computadores.

Este estándar,impulsado por empresas como Intel, Microsoft ouHewlett-Packard, conseguiu a partir da data da súacreación, 1995, deixar obsoletos outros conectores, como oportoparalelo das impresoras ou o portoserie.

USB supuxo a posibilidade de conectar e desconectar de forma sinxela calquera periférico sen importar que o computador estivese aceso ou apagado

Ao mesmo tempo , logrou que se puidesen conectar centos deperiféricos distintos dunha maneira idéntica, nunhalista interminable: rato, teclado, módems, discosduros e gravadoras externas, escáneres, impresoras, cámarasfotográficas, memorias flash, etc.

Ademais,USB supuxo a posibilidade de conectar e desconectar de forma sinxelacalquera periférico sen importar que o computador estiveseaceso ou apagado, un avance respecto dos anteriores conectores.

Con eles non se podía realizar esta acción, xa que obrigaban aousuario a reiniciar o computador para que recoñecese o novoperiférico.

Avelocidade si importa

No USB,como sucede en case todos os produtos informáticos, avelocidade é importante e foi o punto en que máis se evolucionou desde a súa creación.

/imgs/2008/01/conexións.2.jpg

Así,da versión 1.0, que podía traspasar datos a unha taxade 1,5 Megabits por segundo, pasouse á 1.1, cunhavelocidade de 12 Megabits por segundo de transferencia, paira alcanzara 2.0, a estándar hoxe en día e a máis rápida,que pode alcanzar un máximo de velocidade de transmisiónde 480 megabits por segundo.

É dicir,hoxe una conexión USB pode transferir datos por valor duns60 Megabytes por segundo. Todas estas versións son compatibles cara atrás, polo que un dispositivo ideado paira funcionar coaversión 1.1 pode traballar sen problemas na 2.0.

Diferentesconectores

Dentro doestándar USB, hai diferentes conectores, aínda que o máispopular é o do tipo A. Paira dispositivos pequenos, comocámaras ou PDA creáronse os conectores Mini-USB e, en datasrecentes, o Micro-USB, que substitúen aos Mini-USB.

/imgs/2008/01/conexións.3.jpg

Cada una dasconexións USB do computador pode albergar até 127 aparellosconectados a través de diferentes hub,e esta especificación conta coa vantaxe de que podealimentar con enerxía eléctrica aos dispositivosconectados, o que permite, en certos casos, cargar a bateríados mesmos.

Doutra banda, USB ten una especificación, denominada ‘USB On theGo’, pensada paira dispositivos como os PDA,que permite alterar a configuración habitual destaconexión, similar á que se establece en Internet entreordenadores servidores e clientes.

Así,mediante ‘USB On the Go’, una mesma conexión pode actuar unhasveces como dispositivo (que se conecta ao computador) e outras comoservidor (o que permite conectar dispositivos como o teclado áPDA).

FireWire, paira garantir a máxima velocidade

/imgs/2008/01/conexións.4.jpg

Ademaisdo USB, pódense atopar moitas outras conexións nun computador,que, en gran parte, adoitan estar na parte traseira das torres doscomputadores. Por exemplo,FireWire, a marca con que Apple denominou ao conectorIEEE 1.394, que tamén se coñece como i-Link nos produtosde Sony.

Nestecaso, a marca de Apple prevaleceu no recordo dosconsumidores e coñécese por este nome a este tipo conexión,en cuxo desenvolvemento, ademais da marca da mazá, participaron empresas como Sony, IBM ou Texas Instruments.

FireWire deseñouse paira conectar dispositivos que requiran una gran velocidade de transferencia de datos

FireWire deseñouse paira conectar dispositivos que requiran una granvelocidade de transferencia de datos, como discos duros ou gravadorasexternas, e atópase pensado, sobre todo, paira aplicacións deaudio e vídeo.

É una forma de conexión máis veloz que o USB e estápresente no mercado informático desde 1995, pero que non haestendeuse como o USB, en parte porque é máis caromontalo nos equipos.

MedianteFireWire pódense conectar até 63 dispositivos e, do mesmo xeito queUSB, pódese enchufar e desenchufar calquera aparello sen necesidadede reiniciar o computador.

/imgs/2008/01/conexións.5.jpg

Con todo,a arquitectura de FireWire é distinta á do USB, porque se baseano Peer to Peer,que lle permite optimizar as velocidades de transferencia en maiorgrao que o USB.

Até 800MBps

Asdiferentes versións de leste conector permiten transferencias dedatos desde os 100 até os 800 Megabits por segundo, é dicir,case o dobre que USB 2.0 en condicións óptimas.

/imgs/2008/01/conexións.6.jpg

Débeseter en conta que FireWire 800, o nome do protocolo que alcanzaa máxima velocidade, ten conectores incompatibles coasversións anteriores, polo que se debe adquirir un adaptador pairatraballar con equipos máis antigos.

Por outra banda , FireWire tamén prepara un novo produto quepoderá plantar cara ao futuro USB 3.0, de nome FireWireS3200, que alcanzará en condicións óptimas,velocidades de transferencia de 3.200 Megabits por segundo.

Outras conexións

Ademais,de USB e FireWire, os computadores actuais seguen contando con outrosconectores. Algúns, como os destinados ao teclado e ao rato,ou os do sinal de vídeo, teñen pequenaspuntas (pines) dentro do conector e convén ter coidado cando se enchufan,para que non se dobren.

 • PS/2:Estas conexións, creadas en 1987, aínda se manteñen nalgúnscomputadores paira conectar o rato, en cor verde, eo teclado, en morado.

  /imgs/2008/01/conexións.7.jpg

  Con todo, actualmente ambos os periféricos adoitan conectarse a través de USB, e, véndense cun adaptador que lles permiteconectarse a un destes portos.

  A diferenzadas conexións USB, débese conectar tanto o tecladocomo o rato antes de acender o equipo para que ocomputador poida recoñecer correctamente ambos os dispositivos.

 • Portoparalelo: Durante moitos anos constituíu a conexiónclásica entre o computador e as impresoras ou escáneres.

  /imgs/2008/01/conexións.8.jpg

  Naactualidade, aínda que está presente en moitos computadores, téndese a prescindir do porto paralelo, porque as impresorasmodernas conéctanse a través de USB, máis veloz queeste conector que só alcanza una velocidade de 16 Megabitspor segundo. Do mesmo xeito que PS/2 necesita conectarse antes de acendero equipo.

Audio evídeo

Aparte traseira dos computadores complétase cos conectores deaudio e vídeo, que dependen do cartón gráfico e deson que elixa o usuario.

A parte traseira dos computadores complétase cos conectores de audio e vídeo, que dependen do cartón gráfico e de son

Nocaso do son, moitos equipos integran una cartón na placabasee, que permite, como mínimo, conectar os altofalantes ouos auriculares, nun conector que adoita ser de cor verde, unmicrófono (nun conector de cor rosa) e una terceiraconexión que pode servir como saída ou entrada de audio,segundo requírase.

No caso de que o cartón integrado estea preparado paira simular o sonenvolvente con seis altofalantes, habería outro tres conectores deaudio máis, preparados paira conectar todos os altofalantes.

/imgs/2008/01/conexións.9.jpg

Pola súa banda, os cartóns de vídeo conteñen o conector co que se enlaza co monitor e co televisor. Até agora opredominante foi o VGA (Vídeo Graphics Array) que, coa súacaracterística cor azul, mostraba o camiño ao cable domonitor (adóitase apertar con dous parafusos).

Os cartóns de vídeo conteñen o conector co que se enlaza co monitor e co televisor

Con todo,este método de conexión analóxico, ideado pairaos monitores tradicionais, substituíuse nalgúns equipos por undixital, denominado DVI (Dixital Visual Interface), que trasladao sinal dixital, sen necesidade de convertela, aosmonitores TFT.

No caso de que o monitor non sexa compatible con DVI, é posible conectalo cunadaptador a VGA. Doutra banda, Apple creou una versiónreducida de leste conector, mini DVI, que utiliza en varios dos seusportátiles.

Outraconexión habitual nos cartóns de vídeo é unasaída S-Vídeo, que permite conectar o computador cotelevisor analóxico.