Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Usos do servizo de recoñecemento de voz en Internet

Combinados co teléfono móbil, transcriben mensaxes orais e envíanos por correo electrónico e a distintas redes sociais
Por Benyi Arregocés Carrere 3 de Marzo de 2010
Img voicenet portada
Imagen: m.caimary

O manexo de Internet asóciase aíndacoteclado e o rato que acompañan a case todos os computadores. Peroas posibilidades aumentaron e converteuse en algo habitualque determinados procesos se poidan manexar coa voz. Tallesposibilidades multiplícanse en combinación cun teléfono móbil e cada día nacen novas plataformas capaces de transcribir as fonemas en texto e de converter as pulsaciones do teclado en arquivos de audio.

Servizos de transcrición

A maior parte da Web é un conxuntode páxinasbaseadas en texto, a pesar do crecemento do uso deaudio e vídeo, grazas a tecnoloxías como flash Vídeo de YouTubee similares. Agora ben, cada vez xorden máis aplicacións web que se poden manexar só coa voz a través dun teléfono móbil.

Ditar un texto é máisrápido queescribilo, sobre todo, si tense pouca pericia co teclado.Antes, a única solución consistía en recorrer a outra persoa para que mecanografiara o texto mentres escoitaba de maneira presencial ou por teléfono. Agora, en Internet pódense atopar diversasaplicacións web que automatizan este proceso, coa flexibilidade deque se manexan a través de teléfonos móbiles.

Esta práctica é posible grazas ao uso de softwareespecializado en recoñecemento de voz, pero aínda se debe engadir o traballo depersoas que revisan e corrixen as transcricións, xa que se deben liquidar varios problemas: os diferentes acentos, que podendespistar ao programa, as pronuncias distintas ás estándaresou sen boa dicción ou o ruído que pode perturbar a inteligibilidadda mensaxe. Por estas cuestións, cando se utiliza un servizo webque se manexa coa voz, hai que falar amodo e claro.

Dial2Doé un dos mellores exemplos destes programas. Dispón dunhaconta gratuíta que permite probar o seu modo de proceder. Enfócaseao uso mediante os sistemas de mans libres nos coches, para queos condutores graven as súas mensaxes, entre outras situacións, durante os atascos propios das grandes urbes. Con chamar a undos seus números, identificarse e empezar a falar, a gravaciónpermanecerá activa ata que o usuario colgue.

Coa voz, pódese ordenar ao sistema que as palabras se convertan nun correo electrónico, crear recordatorios ou anotar ideas

Coa voz, pódese ordenar ao sistemaque as palabras se convertan nun correo electrónico, crearrecordatorios, anotar ideas en Evernote ,ler a axenda semanal (en Google Calendar ou 30 Boxes), os sitios web con RSS aos que se esteasubscrito (entre unha mostra dalgúns dos máis representativos en inglés)ou escoitar as novas mensaxes de correo que se recibiron, coa posibilidade de respondelos de inmediato de forma oral ou, mesmo, mandar mensaxes curtas de móbil.

Dispóndenúmeros fixos en máis de 25 países, entre eles España, para quea chamada sexa máis económica. Recoñece o número do usuariode maneira automática paira transcribir a mensaxe (até tresnúmeros distintos), pero o sistema só funciona si fálase en inglés..

A solución para que se transcribanos textos a español de modo directo pasa por servizos como SpinVox.Funciona en España, entre outros países, aínda que se debe chamar a unnúmero de teléfono móbil, o que pode encarecer o prezo. Como peculiaridade, permite pasar os textos transcritos a sistemasde mensaxería instantánea paira establecer un chat con quense queira.

QuickTate, con tradución

Outra opción é QuickTate.As súas posibilidades son inferiores ás de Dial2Do porque se centra en transcribiras mensaxes recibidas no contestador do teléfonomóbil e en realizar a mesma operación coas gravaciónsdunha persoa que queira lembrar algún pensamento nunmomento dado. Logo envía as transcricións por correoelectrónico, por mensaxes curtas de móbil ou a través dun widgetque se pode instalar no iPhone.

É un servizo de pago, con diferentesprezos ao mes, segundo a cantidade de mensaxes que se transcriban. Dispón dunha modalidade gratuíta paira realizar atécinco gravacións mensuais. Doutra banda, destaca polo seu servizo detradución do texto xerado, que pode convertelos a outrosidiomas.

Outras aplicacións da voz en Internet

Ademais dos servizos detranscrición con finspersoais ou de organización, tamén se pode usar oteléfono móbil paira crear contidos, en principio, máis elaborados,como os post dun blog. Tumblr,un sistema que elabora blogs especiais que reúnen nun sóespazo contidos diseminados por diversas redes sociais, permitecrear una nova entrada na bitácora a partir de una chamada a unnúmero de teléfono. Créase un arquivo de audio ao que se podeacceder a través dun reprodutor que se insere na páxinade modo automático.

Tamén se pode usar o teléfono móbil paira crear contidos, en principio, máis elaborados, como os post dun blog

Twilioresulta interesante polas súas posibilidades de uso da vozen Internet. Creou una API que permite a outros programadoresidear combinacións de servizos nos que a voz interactúe con Internet.Esta empresa comercializa números de teléfono propios(aínda que só de Estados Unidos e Canadá) que reciben as chamadasde calquera terminal, xa sexa fixo, móbil ou de VoIP, paira, a continuación, comunicarse co servizo web que demande o usuarioe enviar as respostas precisas.

Entre os programas que se crearon,pódesesinalar TweetToCall,que permite falar por voz a dous usuarios de Twitter sen necesidade derevelar os seus auténticos números de teléfono. CallMy Wall introduce gravacións de voz cun enlace que levaaoarquivo de audio, no muro de Facebook, mentres que ShoutNowestende esta posibilidade tamén a Twitter. Twilio cobra astranscricións a 5 centavos de dólar por minuto de gravación, no caso de que o usuario estea interesado.

Microblogging con voz

Outro exemplo do uso da voz paira unaposteriortranscrición son as mensaxes gravadas paira Twitter.Xurdiron varias aplicacións que se encargan de transformar en textosinferiores a 140 caracteres as palabras pronunciadas por unhapersoa. TwitterFoneestá en fase de probas e funciona a través do teléfonomóbil en España e outros países. É un servizo gratuítoque tamén permite escoitar as mensaxes das persoas a quen se segue e responderlles se se desexa, en público ou por mensaxeprivada.

TweetCall,pola súa banda, non se limita aos móbiles, senón que se podentransmitir mensaxes desde calquera terminal. Diferénciase porque une namesma actualización de Twitter a transcrición e un arquivo deaudio coa voz orixinal da persoa, aínda que só proporciona unnúmero de teléfono estadounidense paira comunicar a mensaxe.

Podcast desde o teléfono

Ao podcast, o xénero radiofónico por excelenciade Internet, tamén chegou a posibilidade de gravar programas directos desde un teléfono móbil. Osusuarios de Estados Unidos e Reino Unido poden acceder, polo custo dunha chamada local, a PhoneCasting ,una rede social especializada neste tipo de contidos. Reúne números para que os podcasters poidan rexistrar os seus novosepisodios e distribúeos por Internet e ás persoas que estean interesadas en escoitalos a través do teléfono, mediante unha chamada convencional que paga ousuario.