Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Utilizar números de teléfono desechables

Varios sitios web permiten establecer unha comunicación sen proporcionar os auténticos díxitos do número de teléfono
Por Benyi Arregocés Carrere 2 de Setembro de 2008
Img reclamacion
Imagen: Michal Bahn

Númerode teléfono de contacto? Resulta habitual nos anuncios de clasificados,nalgunhas poxas en liña ou nos sitios webde contactos. Con todo, en determinadas situacións podeser un dato comprometedor. Ante esta situación, varios sitios webofrecen solucións que enmascaran o contacto verdadeiro.

Trátase de díxitos desechables, porque as compañías permiten o seu cambio ou anulación con facilidade

A grandestrazos, en Internet hai dúas formas de establecer unha comunicaciónpor teléfono sen dar o número privado. A primeira aproporcionan os operadores de VoIP. (Skype,Jajah,Gizmo5, etc.) que permiten mediante uns botóns que se inseren enos sitios web recibir chamadas nos seus terminais ou computadores áspersoas con blogue ou perfís nas redes sociais. A outra maneiraconsiste en contratar números de teléfono virtuais, deaparencia similar aos tradicionais. A través deles, asempresas desvían todas as chamadas que reciban e condúcenasao fixo ou móbil do usuario.

Destamaneira, pódese manter ante terceiras persoas o númeroorixinal en segredo e darlles un número extra, que adoita contarco seu propio contestador virtual nos servidores da empresa.As terceiras persoas chamarán a este número virtual edesde alí pasarase a chamada ao aparello do usuarionun tránsito que vai de fixo (ou móbil) a VoIP e deVoIP de novo ao terminal do usuario.

Débese sinalar que se trata de díxitos desechables, porque ascompañías permiten o seu cambio ou anulación confacilidade ou, mesmo, acumular varios a prezos reducidos. Asempresas que ofrecen números desechables tamén adoitandispor de botóns para conectar directamente desde a Web.

En Internetpódense atopar varios sitios deste tipo cuxo funcionamento serestrinxe, de momento, aos Estados Unidos, por exemplo TossableDigits. Ademais de permitir aos usuarios decidir queacción tomar ante cada contacto (desviar ao contestador,contestar, ton de comunicando, etc.), Tossable Digits ofrece aposibilidade de programar estes parámetros en función dea hora de recepción da chamada.

Así,se un contacto de traballo chama despois do horario de oficinapódese establecer o seu desvío directo ao contestador. Osprezos deste servizo parten dos 6,99 dólares (uns 4,50euros) mensuais, prezo no que se inclúen os primeiros 60minutos de chamadas a través do número desechable.

Charlasgratuítas en Café Jartx

Outro sitiosimilar é Jatrx, que faifincapé nos botóns para que os lectores poidan contactarcos que teñen páxinas web. Cando unha persoa que non sexamembro de Jatrx ponse en contacto a través destamodalidade, chama a cobro revertido, polo que o receptor asume oscustos. O sistema garante a privacidade do receptor mentres queo emisor pode mostrar o seu verdadeiro número ou ocultalo.

As terceiras persoas chamarán a este número virtual edesde alí, pasarase a chamada ao aparello do usuario

Por outraparte, promove as charlas gratuítas entre a súa comunidade de usuariosno servizo “Café Jatrx”. O seu sistema defuncionamento aseméllase a Jajah .Outra opción atópase en Vumber ,que destaca porque permite establecer comunicacións que seidentifiquen o número desechable e non sórecibilas. Ademais, ofrece un segundo númerodesechable, por 4,99 dólares (uns 3,20 euros) ao mes.

Na maiorparte destes servizos os custos repercuten no cliente. Aúnica excepción atópase en Ipkall ,que conecta gratuitamente os servizos de telefonía SIPcun número do estado de Washington, en Estados Unidos.

Para enlazarcun teléfono convencional sen que o usuario gaste diñeiro,débese recorrer a ofertas como as de Ccube ,que ofrece os primeiros 60 minutos de comunicación gratuítos.Se se fala máis tempo, custa sete dólares mensuais(4,50 euros aproximadamente).

Operadores VoIP tamén ofrecen números

Osprincipais operadores da telefonía por Internet ofrecentamén a posibilidade de contratar outros números deteléfono, aínda que se vinculan a aqueles dispositivos quepoidan funcionar co seu software (computadores, teléfonosmóbiles ou PDA), o que deixa fóra deste servizo aosterminais fixos.

Ademais,enfocan o seu servizo a dar facilidades ás persoas que por negociosou amizade teñen bastantes contactos en países estranxeiros, deforma que poidan comunicarse con eles ao prezo dunha chamada local,que en moitos casos converteuse xa nunha tarifa plana.

Skype dispón do servizo SkypeIn en 21 países que ofrece un número local por 57,50 euros ao ano

Con todo,poderíase utilizar un destes números para non terque dar o convencional e xestionar as comunicacións desde osoftware VoIP. Así, Skype dispón do servizo SkypeInen 21 países (en España aínda non, aínda que sien Chile ou México) que ofrece un número local por 57,50euros ao ano. Gizmo5 si proporciona un númeroen España e noutros 28 países por un prezo de 35dólares ao ano (uns 22,50 euros).

Por outrolado, en Estados Unidos pódese empregar Grandcentral,unha empresa adquirida por Google, cuxos servizos exceden a simplefunción de proporcionar un novo número de teléfono.O interesante desta alternativa atópase en que permitexestionar ao mesmo tempo todos os números de teléfonofixos ou móbiles dunha persoa mediante un novo quesubstitúe na práctica a todos os anteriores. Se sópreténdese ocultar o verdadeiro número de teléfono,Grandcentral pode servir para ter unha segunda forma de contacto,aínda que isto obrigaría a non aproveitar todas as posibilidadesdeste servizo.

Jangl, da promesa á desaparición

Jangl foiunha iniciativa interesante dentro dos servizos de ocultacióndo número telefónico, porque se estendeu por variospaíses (España, entre eles) e porque permitíarecibir e realizar chamadas desde os novos números que se asignabanexclusivamente para cada relación entre persoas.

A pesar de quechegou a acordos con varias redes sociais e produciuaplicacións que se integraban en sitios como Facebook,os investidores decidiron deixar de apoiar á empresa, que detivo a súa actividade durante este ano. Os seus fundadores evarios técnicos ficharon por Jajah.