Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

vCard, cartóns de visita electrónicas

Este formato, combinado co móbil e as conexións Bluetooth, funciona como substitución dos cartóns tradicionais
Por Benyi Arregocés Carrere 4 de Novembro de 2008
Img vcardbis portada
Imagen: César vargas

Hoxe, case calquera teléfono móbil,PDA ou programa de correo electrónico recoñece e mostravCard, un estándar para compartir os datos dos contactosda axenda, que se pode intercambiar dunha maneira rápidacon calquera outra persoa.

Os cartóns de visita adoitan levar datosbastante concisos, como a profesión, os teléfonos decontacto, o correo electrónico ou a dirección postal.vCard é un formato de arquivo que permite mostrar a mesmainformación, pero con maior amplitude, debido a que estes apuntamentos non ocupanmoito espazo. Así, pódense anotar varias direcciónspostais, varios teléfonos, incorporar fotografías emesmo sons.

A creaciónde vCard remóntase bastante no tempo, sobre todo se se consideraa velocidade á que evoluciona Internet. Un consorcio de empresascreouno en 1995 e entregouno despois á InternetMail Consortium parapromovelo como estándar para intercambiar este tipo de datosa través do correo electrónico. Este tipo de arquivosidentifícase pola súa extensión “.vcf” ou “.vcard”.

Os programas de correo electrónico dispoñen da posibilidade de achegar o cartón vCard en todas as mensaxes saíntes

Os programas de correo electrónicodispoñen da posibilidade de achegar o cartón vCard en todos osmensaxes saíntes e os usuarios poden situar alí todos osdatos que lles interese mostrar. Se se recibe un cartón nunadxunto dunha mensaxe, o único que se debe facer é gardalana axenda, un paso sinxelo porque estes programas recoñecen oformato e simplifican a tarefa.

O móbil dálle a súa verdadeira utilidade

O auxe dos teléfonos móbiles haconcedido aínda maiores posibilidades a vCard. Por tratarse deun formato electrónico, conta con varias vantaxes inherentesademais da portabilidade de datos que supoñen estesterminais. Por exemplo, realiza unha pequena contribuciónao medio ambiente xa que evita toda a impresión de papel quelevan os cartóns convencionais.

Cada persoa debe crear un contacto na axenda do teléfono e enchelo con todos os datos que queira comunicar

Ademais, trátase dun método quepermite clasificalas de forma máis veloz. Este sistema paracompartir a información de contacto deixa atráso esquema de recibir cartóns de visita para despoisarquivalas en tarjeteros e substitúeos pola sincronizaciónde datos entre o teléfono móbil ou a PDA e ocomputador.

Para intercambiar estes cartóns de visita, cadapersoa debe crear un contacto na axenda do teléfono eenchelo con todos os datos que queira comunicar: desde o seu propionome ata números de teléfono, direccións de correoelectrónico, sitio web, dirección postal, etc. Esta entrada na axenda só se garda paraintercambiala a través do celular.

Cada vez quequéiranse compartir estes datos débese acceder á axenda e buscaro contacto. Nese punto, o menú de opcións brinda aposibilidade de enviar os datos por Bluetooth .Segundo o sistema operativo do móbil varía omensaxe, pero adoita ser similar a Enviar “cartón de visita”ou “Enviar contacto”.

Cando os móbiles xa se intercambiaron a información, o receptor pode tomar a vCard e trasladala directamente á súa axenda de contactos

Unha vezefectuado este paso, que activa tamén o Bluetooth, débeserealizar o habitual proceso de cortexo entre os terminais queempregan esta tecnoloxía. Hai que buscar outros dispositivos e,cando se atope o desexado, débese introducir a mesma clave(pode ser calquera) de ata catro números en ambosteléfonos. É importante lembrar o nome que se puxoao terminal, aínda que se non se modificou ningún parámetro,adoita ser o modelo e marca do teléfono. Ademais,convén comprobar que o Bluetooth atópase en modo visible,para que os demais dispositivos póidano detectar.

Cando os móbiles están emparellados, o intercambio de datos seefectúa a gran velocidade e o receptor pode tomar a vCard etrasladala directamente á súa axenda de contactos, sen necesidade deperder tempo en anotar todos os datos.

Cartóns de visita en páxinas web

Img

Os cartónsde visita tamén se poden inserir dentro dos sitios webgrazas ao estándar hCard. Trátase dun microformatoque adapta vCard ao código da Rede. Para utilizalo, débense inserir unhas etiquetas estándar que permiten a outrosprogramas e aos buscadores recoñecer inmediatamente os contidoscomo parte dun cartón de visita e identificar a funciónde cada dato. hCardCreator é unha dapáxina web onde a través dun formulario pódensecrear datos hCard automaticamente.

Diversasferramentas poden partir do formato hCard e convertelo en vCardpara que se poida almacenar a información nas axendaselectrónicas do correo electrónico ou o teléfonomóbil. Operatoré un complemento de Firefox que le varios microformatos e realizadiferentes accións, como engadir os datos ao caderno de contactos,buscar a dirección en mapas ou situalos nuncalendario. Outras opcións para o navegador de Mozilla son TailsExport ou Greasemonkey.Tamén se pode recorrer a páxinas como X2V,que realizan a mesma operación a partir da direcciónweb proporcionada.

Por outra banda,na Rede atópanse sitios que fomentan a descarga dosarquivos vCard para que o usuario poida importalos dentro das súasaxendas, por exemplo as redessociais profesionaisLinkedIn ou Xing,onde os datos dos perfís pódense converter a este formato.Dentro do protocolo de mensaxería instantánea XMPP,utilizado por Jabber e GTalk, tamén se especificou unhaversión particular de vCard, o vCard-XML.