Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vídeos en Internet máis aló de Youtube

Hai diferentes alternativas para ver, distribuír e promocionar vídeos na Rede
Por Antonio Delgado 19 de Xaneiro de 2009
Img youtubealt portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

A pesar do éxito que tivo entre os usuarios o servizoYoutube, moitos creadores de contido audiovisual prefiren utilizaroutras plataformas para distribuír as súas obras, principalmente debido a queas ferramentas e prestacións que lles ofrecen sonsubstancialmente mellores e permiten unha calidade e definición de imaxesuperior.

Ao redor de 147 millóns de usuarios de todo o mundo ven mensualmente unha media de 92 vídeos na Rede

Ovídeo en Internet crece de forma exponencial mes a mes: opasado outubro, por exemplo, visualizáronse en Estados Unidos máisde 13.000 millóns de vídeos en liña. En cifras globais, o70% dos internautas viron polo menos un vídeo en Internetdurante o devandito mes. Doutra banda, segundo estimacións daconsultora ComScore, ao redor de 147 millóns de usuarios únicos de todo o mundo ven mensualmente unha media de 92 vídeos na Rede.

Entretodas as plataformas de distribución de vídeo destacaYoutube, que serve o 39,7% dototal dos arquivos visualizados en Estados Unidos. Pero a pesar deesta popularidade, os creadores avanzados de vídeos paraInternet, xa sexan profesionais do cinema ou videobloggers,optan maioritariamente por utilizar outras plataformas para adistribución dos seus materiais. Así, podíadicirse que fóra de Youtube sitúase un gran númerode vídeos interesantes para o usuario.

Fóra de Youtube sitúase un gran número de vídeos interesantes para o usuario

As razóns polas que moitos internautas optan por estas plataformasalternativas son sobre todo os seus servizos especiais paracreadores e unha mellores codificación e visualizaciónda imaxe, así como unha mellor experiencia de usuario. Poreste motivo, Youtube recentemente incluíu unha versión demaior calidade na súa plataforma e puxo en marcha un programa deingresos baseados en publicidade compartida para creadores decontido.

Acontinuación cítanse as principais alternativasprofesionais á popular canle de Google e explícanse as súas vantaxes einconvenientes.

Vimeo

Vimeoé unha da web pioneiras na distribución de vídeospersoais en Internet. Foi lanzada un pouco antes da posta enmarcha de Youtube, aínda que sempre tivo menor número devisitas. Dada a popularidade de Youtube, Vimeo enfocouse máisa prover ferramentas para que os creadores poidan distribuír concomodidade os seus vídeos, e non tanto á vertente dapromoción social. De feito, é unha das primeiras plataformasde vídeo que apostou pola reprodución en formato HD, tendencia que han ido integrando aos poucos o restodos seus competidores.

Img

Xuntoco seu sinxelo reprodutor de imaxe e a súa contorna gráficaintuitivo, Vimeo destaca por ter un dos mellores sistemas desubida de arquivos de vídeo do mercado. Desde fai unsmeses, dispón dun servizo Premium (de pago) denominado VimeoPlus+, que permite aos creadores de contido ter un maior límiteá hora de subir imaxe, pasando dos 500 megabytes semanais queteñen os usuarios gratuítos a dous gigabytes para os usuarios deVimeo Plus+.

Ademais, con Vimeo Plus+ pódense desactivar os anuncios publicitarios en paxínalasdos vídeos, ofrece unha maior calidade na visualizacióne dá prioridade á hora de subir e codificar o vídeo nosservidores de Vimeo. O custo de Vimeo Plus+ é de 59,95 dólaresao ano.

Blip.tv

Blip.tvé un dos servizos preferidos polos videobloggers, xa quepermite aloxamento gratuíto de arquivos de gran tamaño xuntocon soporte a múltiples formatos de vídeo e aposibilidade de crear canles RSS do contido, algo especialmentepensado para outras plataformas como iTunes. Desta maneira,os creadores de vídeo ven como as súas obras se distribúen endiferentes tamaños e plataformas de forma automatizada.Ademais, dispón dun programa de publicidade pensado para oscreadores, cunha repartición de ingresos por este concepto do 50% entrea plataforma e o creador.

Img

Nadoen 2005, Blip.tv conta actualmente con máis de 37 millóns de

vídeos realizados polos seus usuarios. Segundo cifras dacompañía, en setembro de 2008 visualizáronse 51millóns de vídeos na plataforma.

Dispóndunha conta Prol de pago, que dá prioridade á hora de codificaros vídeos nos servidores da compañía, do mesmo xeito pódese realizar unha codificación de vídeoespecial para iPod co audio en formato MP3 de forma automática.O custo é de 8 dólares ao mes ou 96 dólares ao anose se realiza un pago anual.

Viddler

Unhadas alternativas que máis tirón está a ternos últimos meses é Viddler,un sistema de aloxamento de vídeos que incorpora algunhascaracterísticas propias. Entre elas destacao permitir facer comentarios sobre a liña de tempo dovídeo. Así, os usuarios poden deixar comentariosrelacionados co que están a ver. Ademais, cadacreador pode pór “tags” (etiquetas) na liñade tempo para marcardeterminados cortes dentro da visualización do arquivo.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Viddler dispón dun programa baseado na publicidade contextual querelaciona as etiquetas marcadas polos usuarios nos vídeoscoa compra desas palabras. Os anunciantes compranunha palabra e a súa publicidade aparece en cada un dos vídeosxusto no momento que ese tag “” aparece marcado naliña de tempo. Os ingresos repártense ao 50% entre osusuarios e a plataforma.

Poroutro lado, á hora de subir arquivos, os usuarios dispoñendun limite de 500 megabytes de espazo por vídeo, aínda que senlimitación no número de vídeos que se podensubir á plataforma.

Youtube, un líder imbatible

Osnúmeros de Youtube asustan. Un dos últimos datos que se fixeronpúblicos describe unha tendencia cada vez mais en alza:os usuarios utilizan a plataforma para buscar contido máis quepara subilo ou distribuílo. De feito Youtube supón actualmenteo 25% das procuras que recibe Google en Estados Unidos.Estas cifras confirman que os usuarios utilizan o buscador de vídeodirectamente, evitando utilizar buscadores tradicionais baseados en texto..

SeYoutube non pertencese a Google sería o segundobuscador máis utilizado en Estados Unidos, moi por diante doutrosbuscadores tradicionais como Yahoo! Search ou MSN Search. Outrotema que Google aínda non resolveu é como sacarllerendibilidade á plataforma, xa que só consegue inserir publicidade no 3% dos vídeos que alberga.