Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vídeos para aprender en Internet

A Rede énchese de contidos audiovisuais que explican como realizar determinadas tarefas
Por Benyi Arregocés Carrere 6 de Outubro de 2008
Img videotuto portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Como se fai un nó de gravata?Cales son os pasos de baile da salsa? Quehai que facer para que salga música dunha guitarra? Explicarcon palabras determinadas tarefas non resulta sinxelo. Neses casos,o vídeo móstrase como o mellor aliado, porque permitevisualizar as diferentes accións que se deben realizar, tal e como se pode ver en CONSUMER EROSKI. Osusuarios de Internet contribúen coas súas gravacións caseiras a ensinar os seus coñecementos, do mesmo xeito que empresas especializadas realizan contidos dunha maneira máis profesional. Uns e outras os distribúen en sitios como Youtube ou na súa propias web, eproporcionan unha valiosa axuda para todas aquelas persoas con ganasde aprender.

O vídeo se compenetra mellor con todas aquelas tarefas que levan unha determinada técnica para executalas

O texto é unha das mellores ferramentas paraexplicar un tema en concreto. Polas súas propias características,permite “empaparse” dos contidos con moita velocidade, comomostran moitos libros de instrucións dos máis peregrinosaparellos. Pero o vídeo se compenetra mellor con todas aquelastarefas que levan unha determinada técnica para executalas.

Aínda que se poida acompañar de ilustracións,se se desexa explicar un determinado nó de gravata non é o mesmodicir que se ten que cruzar por baixo un dos extremos e volvera subilo, que velo nun vídeo onde se pode pasar a cámaralenta e repetilo tantas veces como se desexe.

Img

EnInternet estes contidos preséntanse no formato FlashVídeo,que tanto éxito tivo en sitios como Youtube.Fundamentalmente, atópanse dous tipos de manuais audiovisuais.Os realizados por iniciativa dos propios usuarios, elaborados deforma caseira, e subidos a sitios como 5Minou outros máis xerais como Youtube, e os gravadosexpresamente polas empresas que se dedican a este tipo de vídeos,como ExpertVillage,Videojugou HowCast.

Cámara lenta e zoom

Cada sitio adoita brindar característicasextras para tratar de conquistar ao usuario. Así, 5 minaposta por reproducir a cámara lenta ou realizar un zoom paraachegar a imaxe e poder apreciar mellor os detalles. HowCastpermite dividir cada vídeo en segmentos para avanzar con maiorvelocidade ao momento desexado, e tamén mostra textualmente ainformación máis relevante á dereita das imaxes.

Pola súa banda, Expert Village conta con máisde 120.000 vídeos distintos e tratan de coidar tanto acalidade das imaxes como das explicacións. Ao igualque Youtube, ofrece un código para incrustar os contidos eno blogue de calquera persoa. Videojug funciona de forma similar etamén fai fincapé na elección dosespecialistas que elaboran os vídeos. Ademais, achegaversións axustadas ao tamaño de pantalla de dispositivosportátiles como teléfonos móbiles, iPod e PSP.

eHow,pola súa banda, ofrece tanto manuais escritos como audiovisuais,clasificados en categorías como deportes, vodas ou coidadopersoal, entre outras moitas. Os usuarios deste sitio xeran oscontidos e a cambio reciben compensacións económicas, segundoa audiencia que teñan e o tipo de contido sobre o que trate.Con todo, de momento só os estadounidenses poden cobrarpolas súas colaboracións. Doutra banda, SuTreeofrece un directorio que enlaza con vídeos e manuaisaudiovisuais recolleitos noutros sitios da Web, polo que podeservir de metabuscador de todos os sitios anteriores.

Exemplos prácticos de vídeos

Estes manuais audiovisuais adóitanse clasificaren diferentes categorías dentro dos sitios especializados,que ademais contan con buscadores internos, polo que accederao contido desexado resulta unha tarefa sinxela. Esta é unhapequena mostra dalgunhas das actividades que se podenperfeccionar grazas aos vídeos de instrucións:

  • Bailesde salón:un exemplo práctico onde os vídeos gañan a batallaás palabras. Cada baile mostra os seus pasos e as súas voltas, que sonmáis fáciles de aprender se se observan. Así, pódense contemplar clases de salsa ,tango,samba,a danzado ventreou merengue,entre outros estilos musicais.

  • Tocarinstrumentos musicais:Showme how to playé un dos sitios especializados neste tipo de aprendizaxeonde se ofrecen tanto vídeos gratuítos como de pago sobrecomo tocar a guitarra, a batería ou o baixo. Resultainteresante a posibilidade de contemplar a diversos instrumentistasen primeiro plano durante a mesma canción, nun mosaico quecapta os detalles máis interesantes para aprender a técnica.Tamén se pode recorrer a Now Play It,que segue o mesmo esquema de funcionamento, aínda que as clases débense descargar no computador.

    Así mesmoresulta frecuente atoparse con contidos dedicados a un sóinstrumento, como sucede coa guitarra en Vídeo-Tabs.com ou coas congas, os tambores de moitos grupos de salsa, jazz erock. Por exemplo, pódese aprender a técnica de mans datumbadora (un tambor grande orixinario do Caribe) a través daexplicación dun profesionalou máisamodo cun profesor, ou mesmo con consellos para tocalodentro dunhaorquestra e un ritmo determinado.

  • Comofacer o nó dunha gravata:trátase dunha sorte bastante difícil de explicar con palabras.En Youtube pódense atopar decenas de vídeos de persoasque se fan nós de gravata, moi útiles sobre todopara aqueles que non adoitan vestir traxe e non aprenderon ouse lles esqueceu a maneira de realizalo. Cada mestre ten a súaforma de ensinar e de gravar o vídeo: desde a opciónde mostrar a imaxedesde o pescozo ata abaixoe en silencio, ata o que opta por aparecer e explicarde viva vozmentres se ata a gravata, sen esquecer aqueles máis profesionaisque o presentan coma se tratásese dun programa de televisión.

  • Aplicaciónsinformáticas:en Videotutoriales.com e Videoaprendeofrecen diversos vídeos en castelán que ensinan a manexardiversos programas e linguaxes de programación.

  • Todotipo de curiosidades:na Rede tamén se poden atopar manuais de como maquillarse,como bicarsecon paixónou como adaptarun espertadorpara que a súa alarma dispare unha pistola de auga, entre outros.