Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Videoconferencias e reunións na Web

Diversos sitios permiten reunirse en liña mediante vídeo e aplicacións compartidas
Por Benyi Arregocés Carrere 13 de Outubro de 2009
Img videoconfer portada
Imagen: Webex

As viaxes por traballo a outra cidade prodúcensecon frecuencia nas empresas. Ás veces porque toca acudir a unhareunión á sede central dunha compañía, outras porque se debenegociar cun posible cliente. Diversos servizos na Webpropoñen que estas citas se celebren en Internet e tratan de evitaro desprazamento e os consecuentes gastos. Ademais, ofrecen maiorflexibilidade respecto das alternativas que esixen a conexión a través dunprograma instalado no computador, porque se podenusar desde calquera teléfono avanzado. Esta tecnoloxía tamén pode ser aplicada ao ensino a distancia.

Unha das características máisespectaculares deestes sitios é a videoconferencia. Non iguala a experienciados caros sistemas de telepresencia por hardware, pero os resultados son similares a unha reunión con varias persoas, aínda que estean na outra punto do mundo. A voz atópase unida ao vídeograzas á VoIP(voz sobre IP). Tamén se pode seleccionar a posibilidade de quesó se estableza unha chamada de voz.

Img

Do mesmo xeito que sucede nas aplicaciónsespecializadas nesta tecnoloxía, como Skype, este servizo adoitaser gratuíto mentres a conexión realizar a través da rede de datos, en base a unha conexión wifi ou entre computadores. En cambio, se se involucra a un número de teléfono convencional, o operador cobra a chamada ao número proporcionado, co que os participantes se comunican para enlazar coa reunión.

A utilidade máis evidente consiste en mostrar presentacións sobre ideas ou proxectos traballados

Resulta interesante tamén que se poidancompartir aplicacións con outras persoas. A utilidade máisevidente consiste en mostrar presentacións sobre ideas ou proxectostraballados. Non só se pode ensinar o escritorio ouun dos programas abertos, senón que mesmo se lle pode ceder ocontrol da ferramenta a outro usuario para que realice as achegas que considere oportunas.

Estas funcións abren a porta,ademais, para quedesenvólvase un soporte técnico de computadores e teléfonos móbiles adistancia, ou para ensinar vía Internet como se manexa undeterminado software. Con estas solucións compártenseimaxes e vídeos, de maneira que as persoas reunidas contemplen o mesmoque o usuario que o reproduce.

Programar a reunión

Unha das vantaxes destes sistemasradica en que se pode programar a reunión, de forma que salte unha alarmaaos participantes á hora fixada e non haxa esquecementos nin atrasos.Tamén se pode convidar a outras persoas con facilidade, mediante uncorreo electrónico que contén unha ligazón. Cando os invitadosfan clic, entran directamente na reunión virtual, sen necesidadede rexistrarse antes no servizo.

Cando os invitados fan clic, entran na reunión virtual sen necesidade de rexistrarse no servizo

Os sitios máis populares para realizarreuniónse colaborar en liña con outras persoas son GoToMeeting(que só ofrece chamadas de audio) e WebEx,un servizo promovido por Cisco. Estes servizos diríxensesobre todo ao mundo empresarial e esixen un pago, tras un período deproba gratuíto. WebEx cobra en Estados Unidos 69dólares (47 euros) mensuais polo seu servizo e GoToMeeting, 39dólares (26 euros). Ofrecen características avanzadas, como aencriptación dos datos que se envían e reciben, a gravación deas reunións ou a posibilidade de transmitir unha presentación acentenares de persoas, unha aplicación interesante cando se estreaun novo produto ou servizo. En GoToMeeting pódense reunir ata15 persoas á vez na mesma sala virtual de reunión, mentresque WebEx eleva a cifra ata os 25 participantes, aínda que só seisdeles poden transmitir a súa imaxe por vídeo de maneira simultánea.

Outras alternativas

Neste segmento dos sitios webdedicados apromover reunións hai decenas de solucións similares. Entre as versións gratuítas, destacan algunhas limitadas. Huddlecombina conferencias (tanto de audio como de vídeo) e colaboraciónen liña cun software de xestión de proxectos. Dispón dunhaedición gratuíta cun gigabyte de capacidade e varios plans depago con maiores capacidades e sen publicidade. Adobe propón o mesmoesquema de pago con Connect .Na versión sencusto permite realizar videoconferencia ata un máximo de trespersoas.

Dimdimé outra alternativa para as reunións virtuais,tamén con versión gratuíta, que pode albergar ata 20 persoasá vez. A versión de pago chega ata 50 persoasconectadas ao mesmo tempo. Esta empresa caracterízase pola súaaposta polo software libre e liberou o seu código e tamén haaberto varios API.Pola súa banda, TeamApart é un programa en fase de probas que funciona tamén desde a Web mediante tecnoloxía flash. Permiteconectar a un tempo a catro persoas por videoconferencia eestas poden manexar dúas aplicacións: unha lousa e un bloc denotas.

Mensaxería instantánea para reunirse con outra persoa

Cando o usuario desexa reunirse só con outrapersoa, pero quere utilizar vídeo, mostrar imaxes oucompartir aplicacións, unha boa solución consiste en acudir aosprogramas de mensaxería instantánea como Windows Live Messenger,Yahoo! Messenger e, sobre todo, Skype, o software de voz sobre IP.

Estas alternativas ofrecen de maneiragratuítavideoconferencia con calidade aceptable e presentan algunha dascaracterísticas dos programas dedicados ásconferencias entre múltiples persoas. A única limitaciónconsiste na imposibilidade de citarse con máis dunha persoa.Skype si contempla esa opción, pero só no caso da voz,onde se poden establecer multiconferencias con facilidade.