Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Virus en Mac Vos X

Ningún sistema operativo líbrase dos virus e as aplicacións maliciosas
Por Antonio Delgado 19 de Xullo de 2011
Img virus mac portada
Imagen: Declan Jewel

Un dos grandes mitos de a informática afirma que no sistema operativo Mac Vos X nonhai virus ou aplicaciónsmaliciosas, “malware”, capaces de tomar o control docomputador e pór en perigo a seguridade e privacidade do usuario.Nos últimos anos, debido ao aumento da cota de mercado dosaparellos con este sistema operativo, sobre todo ordenadores, desenvolvéronse diferentes virus que convén ter en conta.

Segundo datos de maio de 2011 doW3Counter,Mac Vos X é o segundo sistema operativo máis utilizado en Internet,por detrás das últimas versións de Windows, cun 9,19% domercado. Un ano antes, Mac Vos X tiña o 8,25% do mercado. Portanto, conforme este sistema operativo crece en número deusuarios e vólvese máis popular, o número de virus e aplicaciónsmaliciosas irán en aumento. Ademais, tamén se rexistrou uncambio nos métodos de infección. Nos primeiros anos dadécada de 2000, virus e vermes como “Melissa” e “ILove You” fixeron estragos nos computadores co sistemaoperativo Windows de medio mundo.

Conforme este sistema operativo crece en número de usuarios e vólvese máis popular, o número de virus e aplicacións maliciosas irán en aumento

Estes vermes aproveitabanvulnerabilidadesdo sistema operativo para borrar ficheiros do disco duro deosusuarios e reenviarse por correo electrónico a todo o caderno dedireccións dos mesmos. Hoxe en día, os virus contáxianseprincipalmente a través de páxinas web con malware. “”-de aí a importancia de contar sempre coa última versión deunha navegador web- e o seu labor principal é acceder a informaciónpersoal do usuario, como os datos dos seus cartóns ou ascontrasinais das súas páxinas de contas bancarias.

Dada a sensación de seguridade que teñen os usuarios de Mac, toman menos precaucións ao descargar aplicacións

Algúns destes últimosvirusaproveitan a enxeñaría social para enganar ao usuario e instaloa que realice unha acción concreta, como descargar e instalar unhasuposta aplicación que resolverá un determinado problema importantedo seu computador. Ademais, dada a sensación de seguridade queteñen os usuarios deste sistema operativo, toman menosprecaucións ao navegar e descargar aplicacións.Poreste motivo, e debido á natureza destas novas formas deinfección, é conveniente que, con independencia do sistemaoperativo, sexamos conscientes da necesidade de seguir unha serie derecomendacións para aumentar a seguridade no computador, como serprudentes ao descargar aplicacións ou introducir datosdo cartón de crédito, bancarios ou persoais en aplicacións quenon nos dean confianza.

Mac Defender

Este é o caso do virusMac Defender,rexistrado o mes pasado para o sistema operativo Mac OS X. Aoacceder a unha páxina web, unha alerta avisa ao usuario de que se hadetectado un virus no computador e convida a descargar un falsoantivirus denominado Mac Defender. Este software, unha vez instaladono computador do usuario, dedícase a roubar os seus datos relacionados coa información bancaria. Debido a que o seupropagación foi masiva, Apple reaccionou coapublicación de algunhas. recomendacións para eliminalo do sistema operativo deformamanual.

En caso de dúbida ante unha aplicación sospeitosa, é mellor optar por descargala desde a tenda de aplicacións de Mac

Tamén publicou unhaactualizaciónde seguridade para os seus últimos sistemas operativos que busca eelimina este virus no caso de que estivese instalado nocomputador. Outra recomendación de Apple para os seus usuarioscon problemas con Mac Defender é que en caso de dúbida ante unhaaplicación sospeitosa opten por descargala desde a tendade aplicacións Mac App Store, onde a compañía ofrececompleto control e seguridade.

Primeiros virus para Mac Vos X

Nos últimos anos, detectáronse diferentes virus para este sistema operativo cun alto nivel depropagación nos seus inicios. A principios de 2006, LeapA. Worm foi un dos primeiros virus coñecidos para Mac Vos Xeutilizaba a aplicación iChat para propagarse. Máis tarde, en 2007, otroyano RSPlugconvidaba os usuarios a descargar unha suposta aplicación coanova versión dun códecpara vídeos, aínda que o verdadeiro labor desta aplicación era ade cambiar os datos de DNS do computador do usuario para falsificaralgunhas páxinas web mediante phishinge mostrar publicidade pornográfica.

Nos últimos anos, detectáronse diferentes virus para este sistema operativo cun alto nivel de propagación nos seus inicios

Entre 2008 e 2009 secoñeceron novasaplicacións maliciosas para Mac Vos X, como MacSweeper, IMunizator ouJahlav. Estes troyanos conseguían que os usuarios os activasen enos seus computadores mediante diferentes trucos de enxeñaría social. En2010, unha versión doutro virus detectado por primeira vez en 2004para Mac Vos X -o virus HellRTS.D–móstrase capaz de tomar o control dun computador mediante portastraseiras -fallos na seguridade- e usalo para formar parte dunhaBotnet,unha rede fraudulenta de computadores manipulados a distancia. Entreoutros propósitos, este virus utilízase para enviar millóns decorreos de spam desde os computadores dos usuarios infectados.