Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Visualización de datos para facilitar a comprensión

Mostrar as noticias con formas gráficas, infografías e vídeos mellora a asimilación de informacións complexas
Por Antonio Delgado 27 de Abril de 2010
Img datos web

Recorrer a interminables táboas repletas de datos non é a mellormaneira de presentar aos usuarios unha noticia, xa que a informaciónnon se comunica coa eficacia necesaria. Con todo, en ocasións,é a única maneira de abarcar todo o contido que se quere transmitir sen omitir detalles. Para solucionar este conflito entre o rigor e a facilidade de compresión, deseñouse a denominada visualización de datos. Apoiados en gráficos, infografías e vídeos, os seus desenvolvedores colocan os datos de tal forma que, dunha sóollada, os usuarios poden asimilar unha gran cantidade de información.

As táboas do censo de inmigrantes chegados a Estados Unidos nosúltimos 200 anos aglutinan demasiados datos e informaciónreveladora, pero tratar de descubrir esta a o primeiro golpe de vistaé un exercicio imposible para calquera. Con todo,se os mesmos datos represéntanse de forma visual sobre un mapa dopaís e permítese aos usuarios seleccionar nacionalidades deorixe ou interactuar coas diferentes décadas, obtense unhaferramenta eficaz de información grazas á reconversión gráficadun inxente contido numérico. Este é o caso dun. mapa interactivo realizado por The New York Times.

Non hai un único sistema de representación visual dainformación, senón que, a partir dos datos dispoñibles, utilízansediferentes técnicas e ferramentas para visualizar da mellor formaposible as series de números. Desde gráficos estáticos einfografías, moi utilizados nos medios de comunicación consoporte físico en papel, ata animacións, vídeos ou aplicaciónsinteractivas -en xeral, realizadas en formato flash- que permiten aos usuarios comprender con prontitude a información, poder interactuar con ela coma se fose un videoxogo ebuscar novas perspectivas.

Img

Un exemplo é como a partir dos datos publicados sobre aposición, a ruta e a velocidade do avión que caeu ao río Hudsonen Nova York en xaneiro de 2009 púidose realizar unha simulaciónen 3D a partir do uso de Google. Earth. Para vela, é necesario ter instalada aextensión de Google Earth para o navegador. Ademais, oaudio liberado da conversación entre a cabina do avión e atorre de control do aeroporto da Garda facilitou a algúns. usuarios realizar un vídeo que combina todos esteselementos e precisa en tempo real como se desencadeou oaccidente.

A última hora máis relevante

A visualización da información numérica tamén se utilizapara ordenar e publicar as noticias de última hora. Móstranse dunha forma gráfica as de maior relevanciapolo seu tema ou polo número de fontes dispoñibles que informan domesmo acontecemento. Esta adopción gráfica da actualidade é consecuencia da sobreabundancia de datos dispoñibles na Rede, que complican aos usuarios a tarefa de discernir entre as informacións máis importantes en canto aseguimento ou interese por parte doutros lectores, xa que osbuscadores perden eficiencia coa. información en tempo real.

A visualización tamén se utiliza para mostrar dunha forma gráfica as noticias que teñen maior relevancia

Neste campo, Newsmap é unha aplicación que utiliza GoogleNews de forma nativa (automática) para agregar e seleccionarasúltimas noticias. A ferramenta dispón dun algoritmo que ordenaen grupos e seccións os titulares das noticias en celasdun tamaño variable. O tamaño de cada cela está determinadopola cantidade de artigos relacionados e permite aos usuariosidentificar as noticias que teñen un maior seguimento nos medios.

Hai algunhas experiencias parecidas, como asección Zeitgeist do xornal ‘The Guardian’, que destaca encelas e en diferentes códigos de cores as noticias máisvisitadas, lidas ou de actualidade, entre toda a súa oferta informativaen liña. En España, o diario ‘O Mundo’ dispón de Actualiza(t) ,unha ferramenta realizada en flash que organiza ultímalas noticiasdo día, semana ou mes segundo a súa relevancia, medida polo número devisitas acumuladas.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Algúns medios utilizan máis gráficos, vídeos efotografías para informar dun acontecemento que textos. Destaforma, os usuarios len menos pero acceden a unha maior cantidade denoticias. Este é o caso do diario dixital Newser,que organiza a súa portada só con imaxes etitulares de cada unha das últimas noticias.

Acceso a datos e información pública

Un dos aspectos mais importantes ao realizar unproxecto de visualización de información é o acceso ás basesde datos. No caso das institucións públicas e organismos,estes datos deben ser públicos e, por tanto, de libre acceso e empregopor parte dos cidadáns. Con todo, na actualidade écomplicado acceder á informaciónpública en Internet ao non haber en España unha lexislaciónque facilite a localización e publicación destes datos.

Por este motivo, diferentes iniciativas, comoa plataforma CoaliciónProl Acceso, piden unha lexislación sobreestas cuestións, como xa sucede noutros países da contorna. Hai varias iniciativas xornalísticas, como WordGovernment Data, desenvolvida polo diario inglés ‘The Guardian’,que dispón dun gran número de fontes de información pública de países anglosaxóns para que os usuarios poidan acceder de forma máis sinxela a ela e propor formas de visualizar os datos.