Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Wave, unha nova forma de comunicación en Internet

Google lanza un sistema que converte a mensaxe de correo electrónico nunha mini-rede social enriquecida con todo tipo de información
Por Benyi Arregocés Carrere 29 de Xuño de 2009
Img wave portada
Imagen: Google

Oteléfono inventouse a finais do século XIX. O correoelectrónico en 1973. Hoxe en día ambos os servizos compleméntanse e mostran a súa utilidade, pero non aproveitan as posibilidades que ofrece a información e os programasalmacenados en Internet (o que se coñece como “a nube”).Google acaba de presentar Wave,unha aplicación web que espreme o que a Rede actual pode daren canto a comunicación informativa. De momento atópaseen fase de probas pechada e non se lanzará ata finais desteano.

Imagen: Google

Supoñamos dous internautas chamados Pedro e Rosa.Se Pedro envíalle un correo electrónico a Rosa, elaaccede á mensaxe. A comunicación prodúcese de extremo aextremo. As copias almacénanse nos computadores respectivos, eno caso do correo convencional, e nos servidores dosprovedores se se trata de correo web, pero non en servidoresexternos.

Google Wave quere avanzar respecto ao correo web.O seu equipo de creadores, o mesmo que ideou Google Maps, sepreguntou: Como sería o correoelectrónico se se inventase hoxe? A resposta consiste en quese Pedro enviáselle unha mensaxe a Rosa (un “wave”, que encastelán significa onda) con copia a outros amigos, a contestacióndela non constituiría unha nova mensaxe, senón unhamodificación sobre a primeira mensaxe, que sería oúnico que existiría ao longo de toda a conversaciónque se producise.

Ao mesmo terían acceso tanto Pedro comoRosa e os demais amigos. E cada vez que un interviñese naconversación, a mensaxe crecería, enriqueceríase,e modificaríase. Ademais, desta mensaxe non segardaría copia algunha nos computadores dos usuarios ou enos servidores do seu servizo de correo, senón que estaríaalmacenado unha soa vez nun servidor ao que terían accesotodos os destinatarios de forma continua e inmediata. É dicir,estaría nunha nube de información dentro da queiría crecendo con toda a información que lleintroducisen os conversadores.

Cada mensaxe de Wave é único e almacénase nun servidor concreto ao que teñen acceso de maneira simultánea e continua todos os seus destinatarios

Deste xeito, resultaría indiferente desdeonde se accedese e desde que terminal, porque sempretodos verían o mesmo. Almacenaríanse todos osmensaxes e se se incorporase a outra persoa á conversación,esta lograría a información do contexto dacharla sen problemas. Poderíanse configurar taménpermisos para que só certas persoas puidesen ver partesconcretas da conversación. En suma, o ata agoraexplicado é o que propón Wave, o novo servizo de Google.

No devandito servizo as respostas pódenseintercalar entre os parágrafos, cun estilo que lembra aas últimas noticias de Facebook, onde calquera elemento sepode comentar e xera o seu propio fío, nunha sucesiónordenada e máis fácil de ler que as discusións que seproducen no correo electrónico convencional. Así seevita repetir as mensaxes anteriores cando se responde no correoelectrónico. Algo molesto en servizos como Gmail,precisamente o servizo de correo web de Google.

E non só se pode enviar texto, senóntamén contidos audiovisuais. Así, se se remitenfotografías, estas veranse como miniaturas enos computadores de destino antes mesmo de que se acabaron desubir ao “wave” (o novo tipo de mensaxe proposta).

Máis ambicioso que o correo

Pero non se trata só dun correoelectrónico centrado na web, a idea é máisambiciosa. Pretende integrar diversos servizos nun só.Desde o correo electrónico ata a mensaxeríainstantánea pasando polas etiquetas conceptuais e outrasaplicacións en forma de complementos, ao gusto do usuario, comoGoogle Maps; Bloggy (un editor HTML), un corrector ortográfico,Linky (que recoñece as ligazóns e permite inserir o contidodentro do Wave se se trata dunha foto ou similar) xogos en liña ou uncliente de Twitter.

Un “wave” pódese enriquecer con todo tipo de contidos, desde conversacións de mensaxería a xogos, textos ou vídeos

En Wave hai unha lista de contactos que sevisualizan máis coma se fose un programa de mensaxeríainstantánea que como unha axenda de contactos dun correoelectrónico convencional. Ademais, pódese colaborar ena edición de documentos, como artigos nun sitioweb ou un blogue, igual que se se tratase dunha suiteofimática en liña, ou charlar como nun chat. Etodo isto porque avisa de que mensaxes están activos,é dicir, onde un dos destinatarios atópase escribindo enese mesmo preciso instante. Obsérvase o que a outra persoa tecleacarácter a carácter, sen necesidade de que pulse obotón “Enviar” e, por suposto, pódeselleresponder.

Google liberou o API para que os “wave” póidanse inserir en blogues e redes sociais

Tecnicamente, utiliza HTML5, a última versión da linguaxe estándarda Web, e o GoogleWeb Toolkit, que axuda a programar Ajaxe Javascript. Dispón dun editorWYSWYG, que permite aplicar diferentes estilos coma se tratásesedun programa ofimático. En consonancia con outros servizosde Google, handecidido liberar o seu APIde forma que se poidan introducir contidos de terceiros dentro decada mensaxe e, ao revés, que as mensaxes de Wave póidanseimportar a outros sitios como redes sociais ou blogues. Doutra banda,Google proxecta que Wave convértase nun protocololibre, que permita operar con facilidade desde diferentescomputadores e dispositivos.

Desta maneira, os provedores de Internet, asuniversidades e ata un usuario que monte un servidor poderánalbergar e centralizar os seus propios Wave, que se comunicaríancos demais como hoxe ocorre cos servidores de correoelectrónico. Nas primeiras probas, diversos expertos hanacusado e notificado problemascos navegadores, pola cantidade de procesos Javascript queexecútanse ao mesmo tempo.

Google pódese achegar á rede social

Wave estrutúrase a partir de contactos cosque o usuario se relaciona. En certa forma aseméllase a unha redesocial. Con todo, aínda non presenta aspectos quediferencian a estes sitios, como unha páxina onde se reflictanas últimas noticias dos amigos. Agora ben, Wave, xuntooutros servizos como GoogleProfile, que permite xestionar o perfil de cada usuario, podencrear nun futuro as mesmas utilidades que as redes sociaisaínda que presentadas doutra maneira.

Wave si parece que pode chocar coswiki, porque facilita a edición simultánea de variaspersoas en tempo real. Cada un pode editar as súas contribucións eas dos demais participantes. Funciona cun sistema de notificaciónsque avisa dos cambios por se se queren reverter.Isto converte cada unha das conversacións nun wiki de ediciónssimultáneas e nunha atractiva ferramenta para traballar en equipo..