Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Webpreviews, un anticipo das ligazóns

Estes sistemas, que aceleran a navegación, evolucionaron ata proporcionar información relacionada e de utilidade para o usuario
Por Benyi Arregocés Carrere 26 de Xuño de 2007

As aplicacións que permiten previsualizar os distintos sitios web ideáronse como pequenas xanelas que se cargan no navegadorcando o usuario pousa o rato sobre unha ligazón, e mostranunha imaxe estática do contido da páxina á queconduce devandita ligazón. Con todo, estes sistemas evolucionaron eagora achegan diversas funcións, como ofrecer informaciónrelacionada sobre o tema que se esta lendo. Tanto os usuarios nosseus computadores como os sitios web poden incorporar estes servizos,que logran acelerar a navegación, aínda que en ocasiónspoidan resultar molestos.

Este tipo de aplicacións permiten ao usuario prever o contido ao que lle conducirá unha determinada ligazón no caso de que se faga clic nel

Lestetipo de aplicacións, segundo a súa concepción orixinal,permiten ao usuario prever o contido ao que lle conducirá undeterminada ligazón no caso de que se faga clic nel. Paradistinguir cando se está utilizando un destessistemas só é necesario fixarse nas ligazóns, que sondiferentes aos normais, e que presentan unha pequena iconadistintivo.

Candopóusase o rato neles, inmediatamente xorde unha pequenaxanela cos contidos da páxina de destino, e lógraseunha maior rapidez na navegación porque cun lixeiroollada apréciase se merece a pena a visita que a ligazón propón.

Img

Senembargo, o concepto orixinal ha evolucionado nun movementoencamiñado a ofrecer información relacionada co sitio webque se visita, de forma que se enriqueza a navegación,ademais de acelerala.

Deesta maneira, integrouse RSSpara ofrecer contidos relacionados de blogues; realízanse análisesemánticos para ofrecer resumos automatizados; hanseengadido ferramentas populares da Web 2.0, como Diggou Do.icio.us,e adaptouse o contido da páxina de destino aopequeno formato destes previos.

O concepto orixinal ha evolucionado nun movemento encamiñado a ofrecer información relacionada co sitio web que se visita

Endefinitiva, este tipo de aplicacións supoñen un paso adiante nanavegación por Internet e tentan avanzar respecto dasimple conexión que supón unha ligazón entre dous sitios web.

Demomento, existen dúas formas de atoparse con este tipo de ligazóns:

 • Queun sitio web introdúzaos dentro das súas páxinas, de formaque todo o mundo teña acceso a eles.

 • Queo propio usuario sexa quen instale un complemento no seu navegadorpara que teña a capacidade de ver este tipo de informacións.

Complementos no navegador

 • Cooliris:Dentro desta forma de previsualización atópaseCooliris,un complemento para o navegador que unha vez instalado permitiráprevisualizar a páxina á que leva cada ligazón asícomo as imaxes e os vídeos, no caso de que se poseo rato sobre unha icona azul que se crea á beira. PeroCooliris non mostra unha imaxe estática senón que realmenteabre a páxina e permite interactuar con ela da formahabitual.

  Img

  Ademais,incorpora unha característica, que denomina ‘Stack’, quepermite gardar temporalmente imaxes das diferentesprevisualizaciones para despois acceder a elas de formarápida, un aspecto que pode ser útil cando se queiracomparar entre varios servizos ou produtos.

  Poroutra parte, trátase dun complemento versátil, que contacon versións para os navegadores máis populares: en Firefoxgoza de máis prestacións, pero tamén estápresente en Internet Explorer, Safari e Flock.

 • iReader:Outro complemento para os navegadores éiReader,cuxo sistema de funcionamento encamíñase por outros camiños.Así, na xanela que se abre insignia un resumo deos contidos principais da páxina á que conduce oligazón, despois de realizar unha análise semánticapor computador da mesma, nunha aplicación que poderesultar útil para aquelas que persoas que querenprofundar nalgún tema de forma rápida.

  Img

  Segundoos seus promotores, esta aplicación que ten versións paraInternet Explorer e Firefox, permite ler máis páxinasen menos tempo, aínda que, polo momento, só serve paraaqueles contidos escritos en inglés.

 • Interclue:Conun concepto parecido ao iReader, os usuarios de Firefox podendecantarse porInterclue,que proporciona os primeiros parágrafos da páxina encuestión e acompáñao coas etiquetas que lle hanposto os usuarios, e que fan referencia á aplicaciónweb de favoritos Do.icio.us.

  Img
 • BlogRovR:Na mesma liña de iReader e Interclue encádraseBlogRovR(require rexistro, aínda que é gratuíto) aínda que cunha propostadistinta: nas previsualizaciones móstrase o que escribironos blogues (ou calquera medio que teña RSS) que o usuario haxaseleccionado sobre o tema do que fala a páxina encuestión. Trátase dunha orixinal forma de contextualizar oque se le, da man de bloggers que sexan do gusto do usuario.

  Img

Previsualizaciones incluídas por sitios web

 • Snapshots:Snapshotsé unha das alternativas máis estendidas no segmento deos sitios web que inclúen entre os seus contidos este tipo deligazóns. O servizo provén do buscador Snap,cuxa característica principal radica precisamente en quemostra unha imaxe do que o usuario verá en cada ligazón.

  Img

  Ademaisde proporcionar aos propietarios dos sitios web a imaxe dapáxina, ofrece un servizo en que se personaliza aaparencia da xanela para adaptala a contidos especiais,como os vídeosen flash,a Wikipedia, redes sociais como MySpaceou sitios de fotos do tipo de Flickr .

 • Sphere:Oscreadores de sitios web tamén dispoñen da opciónde utilizar estas pequenas xanelas para ofrecer informaciónrelacionada. Sphere,un buscador que combina blogues e sitios de noticias, o ejemplificaporque lles permite introducir unha ligazón especial que provoca aaparición dunha pequena xanela con artigosde temática similar que se escribiron noutros blogues,cando se fai clic nel. Ao mesmo tempo, se se pousa orato nas devanditos ligazóns xorde unha previsualización deSnap.

Para navegar sen perder o rumbo

A pesar dassúas bondades, estes sistemas que previsualizan os sitios webpoden exasperar a calquera usuario no caso de que esteanconfigurados de forma que salten as xanelas ao menor rozamento con calqueraligazón.

Amaior parte destas aplicacións permiten elixir candosaltará a xanela: se se selecciona que sexa candosimplemente se pase o rato pola ligazón, en moitasocasións abrirase unha xanela non desexada debido a unmovemento involuntario.

Por estarazón, hai que optar por pousar o rato na icona (durante o tempo que se estableza), ou decidirse por apertar o rato xunto a algunha tecla (por exemplo,’Control’) para que a irrupción destas pequenasxanelas sexan un acto completamente deliberado.