Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Wireless USB, o próximo estándar de conexión inalámbrica?

Esta novaforma de conexión sen cables ofrece maior velocidade de transferenciade datos que Bluetooth
Por Benyi Arregocés Carrere 11 de Abril de 2008
Img wusb listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Paracompartir datos entre dous ou máis dispositivos, por exemplounteléfono móbil e un computador, necesítase ou beno cable adecuado ou ben un sistema de conexión inalámbricaeficiente. Na segunda opción, ata agora o sistema máispopular foi Bluetooth.Pero unha nova tecnoloxía asexa ao seu reinado; os promotoresdo protocolo USBlanzaron o ano pasado ao mercado os primeiros dispositivoscoa tecnoloxía de conexión inalámbrica WirelessUSB, ou WUSB. Segundo aseguran, ofrece mellor rendemento queBluetooth.

Do mesmo xeito que sucede con Bluetooth, Wireless USB pode ir integrado dentro dos equipos ou se pode incorporar mediante adaptadores físicos

‘CertifiedWireless USB’ (USB Inalámbrico Certificado). Esta é aetiqueta que os consumidores se atoparán cando adquiranun equipo que incorpore este tipo de conexión inalámbricaentre dispositivos, que lentamente se introducirá nomercado durante os próximos meses. Do mesmo xeito que sucede conBluetooth, Wireless USB pode ir integrado dentro dos equipos ou sepode incorporar mediante adaptadores físicos, tanto para oscomputadores como para os dispositivos.

Así,desde mediados de 2007, e con atraso respecto das previsións deos propios promotores, que finalizaran asespecificacións técnicas hai uns anos, hansecomezado a vender no mercado os adaptadores USB para estatecnoloxía, e tamén algúns equipos que a integran,principalmente ordenadores das marcas Dell, NEC e Lenovo.

Oscreadores da versión inalámbrica de USB foronempresas como Microsoft, Intel, Hewlett-Packard, Philips ou Samsung.Tentaron preservar a sinxeleza de uso que caracteriza ao USBfísico. Así, os usuarios poden enchufar e desenchufarcalquera dispositivo sen necesidade de instalar nada ou sen queimporte que estea acendido o computador. Neste sentidofunciona de maneira similar ao USB físico pero sen necesitar uncable.

Funciona de maneira similar ao USB físico pero sen necesitar un cable

A conexióninalámbrica realízase a través da plataforma deradio ‘Ultra Wide Band’ (UWB) que realizou WiMediaAlliance, unha organización sen ánimo de lucro quepromove a estandarización deste tipo de conexións. O UWBé unha nova tecnoloxía que utiliza frecuencias desde os 3,1Gigaherzios ata os 10,6 Gigaherzios.

Máisrápido que o Bluetooth

O USBinalámbrico ten a capacidade de transferir datos a unhavelocidade máxima teórica de 480 Megabits por segundo(a mesma taxa de transferencia que consegue o USB2.0 mediante un cable) se os dispositivos atópanse a unhadistancia de tres metros e a 110 Megabits por segundo con dez metrosde distancia.

Esta granvelocidade de transferencia, apta para enviar grandes arquivos senproblemas, e a súa sinxeleza de uso motivaron que os creadores deesta conexión propoñan novos usos. Por exemplo, utilizar unpequeno disco duro externo como receptor das fotografíasque se tomen cunha cámara dixital para substituír áscartóns de memoria habituais, que teñen moita menos capacidade; ouver as imaxes da cámara directamente nuntelevisor.

O USB inalámbrico ten a capacidade de transferir datos a unha velocidade máxima teórica de 480 Megabits por segundo e permite conectar ata 127 equipos á vez

Wireless USBpermite a conexión de ata 127 equipos á vez. Lesteproceso pódese realizar de dúas formas: mediante un cable USBtradicional que previamente conecta os dispositivos, nun procesoideado para equipos que non dispoñan de pantalla, ou a travésdun número aleatorio que xera o computador e envíaao dispositivo para que se autorice a interconexión.

Por outrolado, esta tecnoloxía ofrece un modo de suspensiónmediante o cal se reduce o consumo de enerxía cando non seutiliza o aparello. Para tratar de asegurar a privacidade, as súasespecificacións obrigan a cifrar os datos co algoritmo AES de128 Bits. Con todas estas características, os creadores deWireless USB esperan que a súa conexión inalámbrica seinstale en todo tipo de dispositivos: impresoras, escáneres,discos duros externos, cámaras dixitais, teléfonosmóbiles, PDA, reprodutores de música comprimida,televisores, etc.

WUSB, Bluetooth , wifi e TransferJet

Respecto aoprotocolo Bluetooth actual (2.1), o USB inalámbrico consomemáis enerxía eléctrica pero ofrece unha conexiónmáis veloz, porque Bluetooth queda nunha taxa máximateórica de tres Megabits por segundo. Con todo, Bluetoothtamén decidiu incorporar a versión de WiMedia datecnoloxía UWB, polo que na súa próxima versión,a 3.0, tamén conseguirá uns datos de velocidadesimilares ao USB inalámbrico.

WUSB permitirá desprenderse case por completo dos cables que ateigan as mesas de traballo porque se pode conectar calquera dispositivo sen necesidade deles

O USBinalámbrico tamén é diferente ao wifi. Mentres opropósito principal deste último consiste en construírredes locais, o WUSB céntrase na conexión dosmáis diversos dispositivos co computador ou entre si.Así, o USB inalámbrico permite desprenderse case por completodos cables que ateigan as mesas de traballo porque se podeconectar calquera dispositivo sen necesidade deles: oescáner, a impresora, o teclado, o rato, a cámaradixital, etc.

Amultinacional Sony, pola súa banda, está a desenvolver a súa propiatecnoloxía inalámbrica para este fin, que denominouTransferJet.Segundo o que avanzaron, alcanzará unha velocidade de transferenciateórica de 560 Megabits por segundo, que se converteen 375 Megabits por segundo na práctica. Con todo,este sistema require que practicamente se toquen osdispositivos entre si, porque a transmisión de datosrealízase nun espazo mínimo: só tres centímetros.