Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Xava RunTime Enviroment

Sun libera o código da súa lendaria linguaxe, que permite acceder a un mesmo programa desde Windows, Linux e Mac
Por Benyi Arregocés Carrere 21 de Maio de 2007

‘XavaRunTime Enviroment’ (JRE, a contorna de execución de Xava) éo nome completo do programa que se deben descargar os usuariosque queiran executar software deseñado na linguaxe deprogramación Xava. Esta contorna conta coa gran vantaxe deser multiplataforma, é dicir, que logra que as mesmas aplicaciónspóidanse usar tanto en Windows como en Linux ou en Macintosh.

Img

SobreXava funcionan programas tan populares como Open Office ou Azureus erecentemente Sun Microsystems, a empresa que o creou, hadecidido convertelo en software libre, una postura que beneficiaráao conxunto da sociedade. Sunpermitira até agora que calquera persoa puidese vero código fonte co que estaba escrito Xava, pero baixo unhalicenza que non permitía aplicar modificacións, a menos quea empresa aprobáseo.

Chiscadela ao software libre

Agora,a compañía estadounidense ha decidido adoptarprogresivamente a licenzaGPLe converter Xava en código libre. Este movemento supón ungran cambio nunha linguaxe que non só se utiliza encomputadores, senón en millóns de dispositivos electrónicos, eunha chiscadela á comunidade de software libre, pois permite aosusuarios de Linux adaptalo sen problemas aos seus computadores.

A liberación de Xava, que se utiliza en millóns de dispositivos electrónicos, é unha chiscadela á comunidade de software libre

Deesta maneira, tal e como se realiza nos programas libres, Sun haestablecido varias comunidades paira avanzar no desenvolvemento docódigo de Xava, como a OpenJDK,Mobile&Embedded,pensada paira dispositivos portátiles, e GlassFish,paira as aplicacións empresariais. Nestes momentos, a versiónestable é JDK 6, que aínda non é de código libre, etrabállase na versión JDK 7, que si seráaberta.

Detodas maneiras, os usuarios xa podían acceder gratuitamente aos programas deseñados con Xava. Simplemente, débesedescargar o JRE,que inclúe a Maquina Virtual de Xava (Xava Virtual Machine) edistintas bibliotecas necesarias paira o seu funcionamento. Amboselementos son imprescindibles si quérese traballar con programasdeseñados paira Xava.

Adeus a unha lentitude lendaria

Xava tamén é unha linguaxe lendaria naconfección de páxinas web por varios motivos. En primeirolugar porque a súa capacidade de funcionar sobre calquera sistemaoperativo fíxolle moi popular nos primeiros tempos de Internetcomo linguaxe accesible desde calquera plataforma.

Doutra banda, tamén a súa lentitude de execucióné lendaria. Por iso é polo que se fixese un chiste fácilco seu logotipo, una cunca de café. O chiste facíareferencia a que mentres a páxina descargábase habíaque tomarse a cunca de café.

Con todo, cos potentes procesadores modernos oproblema da lentitude solucionouse e o usuario non percibe ninsequera que a contorna Xava atópese en funcionamento. Poroutra parte, Xava ten un sistema automático de actualizaciónactivado por defecto, que comproba as posibles novidades o día20 de cada mes ás 10:00 horas.

Open Office, en clave de Xava

Asaplicacións que usan Xava e benefícianse de que sexa unha contornamultiplataforma son variadas, aínda que dúas delas sobresaen doresto. Por unha banda, o conxunto de programas ofimáticos(‘suites’) OpenOffice,impulsado tamén por Sun e de código libre.

Xava permite crear aplicacións de software libre pensando en non discriminar aos usuarios de ningún sistema operativo

Unaspecto ao que se debe prestar atención cando se actualiceXava é que o programa ofimático non cambia automaticamenteá última versión instalada. Isto pódese comprobare cambiar na seguinte ruta: Ferramentas/Opcións/ e alídespregar o menú OpenOffice.org e facer clic no botónda última versión de JRE instalada.

Poroutro lado, tamén é popular o cliente da Rede BitTorrent,Azureus,que se considera un dos máis completos e innovadoresprogramas paira compartir arquivos dentro desa rede.

Aplicacións que usan Xava

Img

Azureuse Open Office son a punta de lanza de toda una serie de aplicaciónsútiles de software libre que empregan Xava e que se podenempregar nos sistemas operativos máis usuais.

Ademais,os programas que se sinalan a continuación conformanun exemplo da alternativa práctica que supón traballar conXava, xa que permite crear aplicacións de software libre pensandoen non discriminar aos usuarios de ningún sistema operativo.

Isto é especialmente importante nun momento en que asdistribucións de Linux comezan a estenderse e os usuarios dosistema MAC VOS tamén aspiran a gozar de programas eaplicacións fose da contorna Macintosh, que lles permitancomunicarse de maneira cruzada con outros computadores cos que noncomparten sistema operativo, un problema que usualmente se llespresenta cos navegadores e cos clientes de mensaxería.

Estasson algunhas aplicacións de software libre que funcionan nocontorna de Xava:

  • Jcommander:Un xestor de arquivos

  • Cooltran:Programa paira traducir textos a varios idiomas, creado a partir deun traballo aberto e en grupo.

  • Jfire:Un software útil paira a xestión empresarial.

  • Jlibrary:Un xestor de documentos (textuais, musicais, visuais, etc.), conaplicacións tantos persoais como profesionais.

  • RSSOwl:Un lector de RSS.

  • Jedit:Un editor de textos.