Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Xestionar a descarga de series de televisión

A combinación de BitTorrent e RSS permite programar as descargas de novos capítulos coma se fose un vídeo
Por Benyi Arregocés Carrere 29 de Maio de 2009
Img seriestorrent portada
Imagen: Joshua Blount

Se na televisión prográmase o vídeo,en Internet gózase da descarga automática de seriescomo House, Perdidos ou Heroes, entre outras da televisiónestadounidense. Cal é o truco? Nadamáis emitirse, a xente compárteas en Estados Unidos por P2P.Inmediatamente toda a Rede pode acceder á versiónorixinal, apropiada para os que entenden inglés e válida para quen non rexeitan os subtítulos. Desta maneira, evítasea demora con que adoitan estrearse as tempadas en España emantense ou mellora o nivel de inglés. É tan elevada a cantidade de usuarios que se apuntan a esta práctica (doutra banda completamente legal) que algunhas cadeas xa ofrecen aos usuarios as súas series desde a web oficial.

Imagen: Joshua Blount

Adescarga automática une os formatos RSSe BitTorrent,a popular rede de intercambio P2P. O RSS cos arquivos Torrentincrustados permite subscribirse ás series preferidas. Polo seuparte, BitTorrent asegura unha recepción dos contidos agran velocidade, porque se optimizou para distribuír contidos degran tamaño. Un episodio de duración convencional podeocupar nunha versión comprimida por Xvid. uns 350 megabytes. En canto finaliza a transmisión en vivopola televisión e algún usuario cárgao á Rede, xapódese descargar, porque o RSS se actualiza e BitTorrent comezaa compartir aínda que non se subiu todo o arquivo.

Un episodio convencional pode ocupar nunha versión comprimida uns 350 megabytes

A maneira máis sinxela de obter as series consiste en utilizar unprograma que intermedie entre o RSS e BitTorrent. Ted(Torrent Episode Downloader) facilita a tarefa en grao superlativo.Practicamente só hai que elixir a serie, porque seencarga de todo o demais: desde enumerar os contidosdispoñibles ata iniciar a descarga na aplicaciónBitTorrent que instalase o usuario. É compatible con BitComet,Vuze, µTorrent e Transmission, algunhas das máisutilizadas nesta rede.

Ademais, achega información de cadaunha das series e permite seleccionar con opcións sinxelas queepisodio obterase como o seguinte capítulo, oúltimo que se emitiu ou, de forma manual, entre todosos que se atopan na base de datos. Unha vez elixido, arrincaráa descarga e baixaranse automaticamente os seguintesen canto emitíronse e estean dispoñibles.

Miro e µTorrent

Miro,o antigo DemocracyPlayer, é outro dos programas baseados en BitTorrent que servepara subscribirse a series de televisión. Ademais deenfocarse ao vídeo en Internet e aos videoblogs, lestecompleto programa integra un navegador e un reprodutor multimedia eten versións para o tres principais sistemas operativos.

O usuario dispón de varias opcións: pode descargarse só os novos episodios, todos ou deixar este parámetro en modo manual

Cando se visita con Miro algún dos sitios webcon RSS de series, basta con facer clic na ligazón desindicación para que automaticamente incorpórese asubscrición á barra esquerda do programa. O usuariodispón de varias opcións para a descarga (só os novosepisodios, todos eles ou deixar este parámetro en modo manual)e tamén fixa o tempo que permanecerán oscontidos no disco duro.

Osusuarios teñen tamén outra opción, µTorrent,con versión en Windows e en beta para Mac Vos X. Unha vezengadido o RSS, pódese seleccionar se se descargan todos oscapítulos da serie ou só algúns. Trátase dunhaboa opción para obter de forma veloz os episodios dunhatempada televisiva en concreto.

Complementos para Vuze

Vuze,o antigo Azureus, tamén se subscribe ao RSS dasseries de televisión. Con todo, non ofrece moitasposibilidades de configuración a menos que se utilice algúndos complementos deseñados para esta aplicación.

Ainstalación dos devanditos complementos resulta sinxela. Iníciasedesde o propio programa (Ferramentas/Complementos/Asistente deInstalación) e ofrece a opción de buscalos dentro dea aplicación ou, pola contra, instalalas desde unarquivo no caso de que se descargaron previamente desdeo seu sitio web.

Agoraben, o uso dos complementos que vinculan o RSS e as descargasen Vuze non é apto para novatos e contrasta coa facilidade demanexo de Ted e Miro. A cambio, este sistema ofrece maiorpersonalización e flexibilidade. RSSFeedScanner é o máis completo. O RSS engádense nomenú “Ferramentas/Complementos/RssFeed Scanner” ena pestana Options. Normalmente, para un correctofuncionamento débese desmarcar a casa “Use URL as Refererfor Torrents”. Na casa “Delay” pódese fixar olapso de tempo (en segundos) que transcorrerá entre ascomprobacións para saber se hai un novo episodio. Outra opciónque se debe marcar é “Active”, para que funcione desde esemesmo momento.

Os filtros automatizan a descarga

Tras agregar o RSS desexado, o usuario accedeigual que nun lector de noticias tradicional. A diferenza seacha cando se fai clic nun contido. En lugar de abrirse unartigo, comeza unha descarga. Así se pode esculcarsobre novas series pero, para seguir con regularidade algunha deelas, o máis cómodo consiste en programar o procesomediante a creación de filtros que obrigan ao programa adescargar os contidos.

Tras agregar o RSS desexado, o usuario accedeigual que nun lector de noticias tradicional, pero en lugar de abrirse unartigo, comeza unha descarga

Estes pódense restrinxir a unha serie en concretoou a todas en xeral. Se se desexa descargar todos os arquivosTorrent novos, simplemente basta con pór “.torrent”. Osistema ofrece axustes máis finos, como delimitar quetempada e que capítulos descargaranse. Estaprecisión é posible grazas ao costume das persoas que oscomparten de numeralos por episodios e sesións.

Deforma similar traballa o complemento ScaneRSS.Inclúe a opción de inserir nome de usuario e contrasinalpara os sitios que requiran de identificación para accederao RSS. Ademais permite substituír automaticamente adirección do RSS pola de descarga, no caso de que separezan e só cambien algunhas palabras.

Sitios onde atopar RSS de series de televisión

Diversossitios encárganse de recompilar os arquivos Torrent das series detelevisión e insérenos en RSS. EZTVé unha das referencias principais. Crea unha páxinaespecífica para cada unha das series e inclúe noticiasrelacionadas. XTVitamén proporciona os datos necesarios para subscribirse aas descargas. Outra opción é tvRSS,que lista as series. Este sitio conta cun foro onde osusuarios deixan as súas opinións. Ademais, tamén se podenrastrexar os directoriosconvencionais de arquivos torrent, onde tamén adoitansubirse estas ligazóns.

Estaforma de ver as series de televisión pódese complementarcoa descargade subtítulos. Intégranse facilmente co vídeoorixinal, porque o único requisito é que o seu nomesexa idéntico. Desta maneira, os que non dominen o ingléspoderán gozar da versión subtitulada.

Os usuarios van por diante da industria

As propias cadeas autorizaron a súa transmisión gratuíta en streaming e á carta en Internet, de forma legal

Internet demostrou na súa curta vida quefacilita novas formas de consumo dos contidos audiovisuais e,con iso, obriga a diferentes industrias culturais a adaptarse a unhanova realidade. Sucedeu no mundo da música e asdiscográficas, que apostaban pola comercializacióndo disco compacto e tiveron que abrirse a vender descargas de cancións ante o éxito do intercambiodentro dos programas P2P. O mesmo pasou tempo despoiscos estudos cinematográficos e hoxe é posible alugarpelículas en descarga que expiran e bórranse candotranscorre un prazo determinado.

Ante o costume dos grandes seguidores de compartir as series, aspropias cadeas autorizaron a súa transmisión gratuíta en streaminge á carta en Internet, de forma completamente legal,como sucede co exitoso sitio Huluou os sitios web das cadeas, en principio só dispoñiblesen Estados Unidos.

Mentres omercado televisivo convencional estrutúrase por países,Internet rompe esas barreiras sempre que ao espectador non lle importecontemplar a versión orixinal en inglés. De todas as maneiras,os produtores de grandes series de éxito podenevitar facilmente esta práctica. Por exemplo, Perdidosestreará en 2010 a súa sexta e última tempada de formasimultánea en todo o mundo. En principio, esta estratexiasó se realizará no primeiro capítuloda nova quenda. Así, elimínase o aliciente de descargaros capítulos sen esperar á versión españolaaínda que, por outra banda, obriga ás televisións a adiantar oslabores de dobraxe.

Compartir estes contidosaudiovisuais en Internet non é un delito penal en Españasegundo varias sentenzas xudiciais, co caso Sharemula comoo expoñente máis famoso. Trátase dun sitio que albergaligazóns á rede P2P de Emule e que foi demandado polas entidades de xestión dosdereitos de autor e pola industria do cinema. O pasado mes de setembroo Xulgado de Instrución Nº 4 de Madrid ditouo sobresemento libre e arquivo das dilixencias (a sentenza foi recorrida), por mor de que non se reunían os doussupostos necesarios para que houbese delito: unha comunicaciónpública e o ánimo de lucro.

DavidBravo, un dos letrados defensores de Sharemula xunto a Javier da Cova, explicou no seu blogue que “unhaweb de ligazóns só contén metadatos (datos sobre datos)pero nunca unha obra protexida, polo que non se poderá levar a cabounha comunicación da mesma. Dado que non se produce acomunicación pública, é indiferente ou non que a webteña ánimo de lucro, posto que a lei esixe a concorrenciade ambas as circunstancias así que, decaendo unha delas, noncabe a existencia dun delito”.