Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Zoho, unha alternativa a Google Docs?

Zoho ofrece aplicacións en liña de ofimática, planificación, e reunións virtuais ás empresas
Por José Antonio Gelado 29 de Outubro de 2007
Img zoho listado
Imagen: Zoho

Cada vez máis persoas utilizan as aplicacións ofimáticas web para elaborar documentos profesionais. Os motivos desta preferencia por escribir e elaborar táboas en follas que se gardan en sitios de Internet e non no escritorio son varias: pódese traballar moito mellornunha rede profesional sobre un mesmo documento, non hai que estar ligado a un determinado computador para utilizar o documento e este se proteje mellor contra problemas no disco duro e virus. Neste campo a aplicación reina é GoogleDocs, pero hai outras igual de válidas.

Zoho é unha ‘suite’ ofimática en liña que ofrece todo un completo abanico de aplicacións, entre elas un editor de documentos de texto

As aplicaciónsinstaladas no escritorio dun computador obrigan ao usuario autilizar ese mesmo equipo, ou outro cos mesmos programas, paralevar a cabo a edición, visualización e impresióndos documentos que xeran.

Os dispositivosde almacenamento, como as memorias USB ou os discos durosportátiles, permitiron transportar os documentos máisimportantes, ben como ‘copia de seguridade’ (copia de seguridade) ou ben comosoporte de traballo, a aquelas persoas que se trasladanconstantemente dun lugar de traballo a outro e manexan distintoscomputadores.

Ao traballar undocumento en varios computadores, ou entre varias persoas que seatopan en distintos lugares, créanse unha serie de versións dodocumento que dificultan o seu control.

Unha alternativaque conta cada día con máis adeptos é a utilizaciónde aplicacións en liña que permitan acceder aos documentos creadospolo usuario desde calquera computador conectado a Internet,mediante o navegador e sen necesidade de ter outros programasinstalados.

Que é Zoho?

Img

Neste campoZoho é unha ‘suite’ ofimáticaen liña que ofrece todo un completo abanico de aplicacións queinclúen un editor de documentos de texto, un de follas de cálculoe tamén a posibilidade de organizar presentacións, asícomo outros servizos para a creación de bases de datos,wikis, xestión de negocios, un planificador, etc.

Para poderutilizar calquera dos servizos de Zoho é necesario orexistro, ao que se pode acceder directamente sen invitacións. Ena información da conta do usuario pódese indicar onome en Skype e seleccionar o idioma e a localizaciónxeográfica, así como o fuso horario.

O servizo ten polo momento capacidade de almacenamento ilimitado, aínda que a intención é limitala a un Gigabyte durante a fase beta do seu lanzamento

Estes datos sepoden posteriormente incorporar nas distintas aplicacións áhora de establecer reunións ou enviar invitacións a outros usuariospara participar na elaboración ou o acceso aosdocumentos.

Zoho ofrece unhaampla variedade de formas de acceder aos mesmos mediante aintegración con distintas aplicacións en liña e ‘offline’ comoMicrosoftOffice, Outlook e con redes sociais como Facebook.

Para poderutilizar ferramentas como a chamada Meeting (que permite reuniónsen liña), por exemplo, é necesario descargar unha pequenaaplicación que está dispoñible en distintas tecnoloxíasweb, tales como Java, Activex ou Flash, con clientes para Mac Windowse Linux. Tamén é posible acceder a documentos e bases dedatos en Zoho desde o iPhone.

Doutra banda,Zoho ofrece de momento capacidade de almacenamento ilimitado, senembargo indican os seus desenvolvedores que a medida que o uso doservizo crecese, a capacidade de almacenar documentos veríasereducida ata chegar a un Gigabyte por persoa. Polo menos na fasebeta na que se atopan.

Outras ‘suites’ en liña

Img

Thinkfreeofrece, entre outros, servizos para documentos de texto, follas decálculo e presentacións, coa posibilidade de xerararquivos en formato PDF. De forma gratuíta pódense almacenar ata1 Gigabyte de datos. Ofrece tamén ferramentas paraMicrosoft Office e Facebook.

GoogleDocs continúa introducindo melloras e ampliandoservizos para competir coas súas alternativas. Recentemente halanzado a versión móbil que permite a consulta dedocumentos de texto e follas de cálculo desde móbiles ePDAs.

As aplicacións de Zoho

 • Bases de datose informes: O servizo DataBase(db), funciona con SQL, o que lle outorga gran rapidez naconversión de documentos de texto a bases de datos. Outraaplicación útil é o servizo Creator.

 • Chat

 • Correoelectrónico

 • CRM:Para xestionar a relación cos clientes. Xestionacontactos, seguimento de clientes, calendario de chamadas,etcétera.

 • Follade cálculo

 • Notas:Ten un servizo notebook .Conta tamén cun pluginpara Firefox que permite ter as notas no navegador.

 • Planificador

 • Procesadorde texto

 • Proxectos

 • Reunións:Meeting ofrece a posibilidadede compartir escritorio do computador entre varias persoas,realizar presentacións e tomar o control remoto doutros equiposque participan nunha reunión en liña.

 • Visorde documentos: Admite numerosos formatos de arquivos de MicrosoftOffice, Open Office e Open Document, así como PDF,RTF e HTML.

 • Wiki

Outrasaplicacións auxiliares de Zoho estan deseñadas paraseleccionar persoal,realizar enquisas ou facer oseguimentodo funcionamento dun servidor. Zoho tamén dispón dunpaquete especialmente deseñadopara empresas no que agrupa as anteriores ferramentas.