Infografía

As caixas negras dos avións

Cajas negras

Rexistran os detalles do funcionamento dos compoñentes mecánicos e electrónicos dun avión durante o voo.