Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Atención sanitaria cando se viaxa ao estranxeiro

O Cartón Sanitario Europea é valida dentro do continente, pero se se quere viaxar a outros lugares a opción máis segura para recibir asistencia médica é contratar un seguro privado
Por Leire Pérez Fernández 11 de Agosto de 2007

Na organización dunha viaxe hai que ter en conta que poden darse situacións como un accidente ou unha enfermidade que requiran atención médica, polo que se recomenda solicitar o Cartón Sanitario Europea se o desprazamento é na UE, o Espazo Económico Europeo e Suíza. Para obter o mesmo trato se a viaxe é a outro punto do mundo non quedará máis remedio que subscribir un contrato privado.

ImgImagen: Unión Europea

O Cartón Sanitario Europea permite recibir asistencia sanitaria en todos os países da Unión Europea (Austria, Bélxica, Chipre, República Checa, Alemaña, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Lituania, Letonia, Malta, Países Baixos, Portugal, Polonia, Suecia, Eslovaquia e Eslovenia) en Liechtenstein, Islandia, Noruega (Espazo Económico Europeo) e na Confederación Suíza.

Está en funcionamento desde o ano 2004, despois de que no Consello Europeo de Barcelona, celebrado o 15 e 16 de marzo do 2002, tomarase a decisión de substituír os formularios de estancia temporal por un cartón magnético. Este cartón outórgase ás persoas afiliadas á Seguridade Social, traballadores, pensionistas, familiares beneficiarios destes colectivos, así como aos beneficiarios pola súa condición de persoas sen recursos.

O Cartón Sanitario Europea entregarase no momento que se solicite en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social

Con este novo cartón substitúense os formularios en papel que se utilizaban con anterioridade e que tiñan diferente nome dependendo da función: o E111 utilizábase para estancias temporais, o E128 servía para desprazamentos temporais por motivos de traballo ou de estudos, o E110 era solicitado polos traballadores do sector de transporte internacional e, por último, a persoa que viaxaba a outro país a buscar emprego noutro Estado debía pedir o E119.

Beneficiarios do cartón

Desta forma, os cidadáns españois terán o mesmo dereito a recibir asistencia sanitaria pública e nas mesmas condicións nas que os cidadáns nacionais son atendidos. O Cartón Sanitario Europea ten unha serie de vantaxes en comparación co anterior regulamento, xa que se amplía o período de validez a un ano “para traballadores en activo e os beneficiarios dun traballador ou dun pensionista”, fronte aos 90 días que levaba o anterior formulario, o denominado E 111. No caso de pensionistas o período de validez do cartón sanitario europea amplíase ata o catro anos, de acordo ao período de validez do cartón sanitario nacional.

No caso de pensionistas o período de validez do cartón sanitario europea amplíase ata o catro anos, de acordo ao período de validez do cartón sanitario nacional

De forma excepcional, as persoas sen recursos, os titulares dunha pensión non contributiva e os seus beneficiarios, só terán acceso a ter cuberta a prestación durante 90 días por ano, polo que nestes casos, a Seguridade Social expedirá un Certificado Provisional cos mesmos dereitos que o Cartón Sanitario Europea e cun período de duración equivalente ao tempo de estancia no país de destino, con límite máximo deses 90 días.

De forma instantánea

O Cartón Sanitario Europea será entregada no momento que se solicite en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social, da mesma forma que se entregaba con anterioridade o formulario. Aínda que entre as novidades está a súa condición de persoal e intransferible, anteriormente emitíase un só formulario para toda a familia que se desprazaba ao estranxeiro.

Ademais, o seu tamaño e material axudan a que sexa máis difícil a súa deterioración, posto que ao non ser papel é máis difícil que rompa, é máis fácil o seu transporte ao poder levala na carteira co resto de cartóns de crédito e é dificilmente manipulable ao levar os datos inscritos na banda magnética.

Presentar identificación

Para obter este documento e antes de iniciar unha viaxe, débese acudir ao Centro de Atención e Información da Seguridade Social da cidade na que se vive e presentar alí o DNI ou documento equivalente. No caso de que o solicitante non sexa o titular do dereito, senón beneficiario dun titular, é dicir, fillo cónxuxe, etc., deberá presentar o DNI e achegar a cartilla sanitaria na que figura o titular do dereito e os seus beneficiarios, segundo explican desde o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Outras opcións para obter o cartón, se non se ten tempo para acudir ata as oficinas da Seguridade Social, é solicitala a través da páxina web da Seguridade Social, para iso deberá ser o titular do dereito á asistencia e dispor de certificado dixital ou ben mediante e-mail ou chamada telefónica.

Datos persoais gravados

No cartón grávanse os datos persoais do usuario como nome, apelidos, data de nacemento e número de afiliación á Seguridade Social, o código ISO do país emisor, código de identificación da institución emisora do cartón e a data de expiración do período de validez, o que facilitará a identificación do paciente por parte do centro hospitalario estranxeiro e simplificará o procedemento de facturación e reembolso entre os diferentes Estados. Doutra banda, desde o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais lémbrase que o Cartón Sanitario Europea non é válida se o motivo polo que se despraza a outro Estado é recibir un tratamento médico específico.

Desde o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais lémbrase que o Cartón Sanitario Europea non é válida se o motivo polo que se despraza a outro Estado é recibir un tratamento médico específico

Fóra de Europa

O Cartón Sanitario Europea é valida para unha serie de países como a Unión Europea, o Espazo Económico Europeo e Suíza, polo que se se quere viaxar a outro punto do mundo e quérese asegurar unha asistencia médica ante un hipotético accidente ou enfermidade, a única opción é contratar un seguro privado.

No caso de ter contratada unha póliza cunha aseguradora, basta con levar o cartón sanitario personalizada na viaxe e solicitar o servizo médico ao teléfono que consta no dorso do cartón, segundo explican desde Aresa. Entón o asegurado e demandante da asistencia deberá dar os seus datos persoais, o número da póliza, así como o lugar onde se atopa e o tipo de asistencia que precisa.

Un mes de atención

O asegurado poderá beneficiarse das prestacións fóra do seu país por un máximo de 60 días por viaxe ou desprazamento. Este tipo de póliza privada no seu contrato tamén certifica que no caso de que non sexa posible a intervención directa ao regreso a España do asegurado, os gastos que tivese seranlle reembolsados.

No caso de ter que facerse unha repatriación, a compañía aseguradora faise cargo dos gastos de volta, do mesmo xeito que se sofre o asegurado un accidente e ten que ser hospitalizado, momento no que a compañía sufragará un gasto máximo de 6.000 euros. A compañía correrá cos gastos de transporte do familiar e dun hotel cun gasto de ata 50 euros por día e cun máximo de 500 euros, comentan desde Aresa. O Igualatorio Médico Cirúrxico (IMQ) cobre, por exemplo, a asistencia durante viaxes dun máximo de 60 días e ata 12.000 euros. Así mesmo e en función das diferentes contratacións, pódese ter acceso a recibir asistencia no estranxeiro, no caso do IMQ é gratuíto para clientes da Poliza C e Ouro.

Algunhas compañías tamén inclúen a asistencia odontológica. Se aparecen durante a viaxe problemas agudos e infeccións, dores ou traumas e se se require un tratamento de urxencia dun dentista.