Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bruxelas pecha o caso contra España referente á protección de usuarios de multipropiedad

A CE constatou que o Goberno español ha incorporado xa a lexislación da UE
Por mediatrader 1 de Xuño de 2012

A Comisión Europea (CE) deu por pechado un procedemento de infracción contra España, que podería acabar na imposición de multas, tras constatar que o novo Goberno aprobou un decreto-lei que incorpora a lexislación da Unión Europea (UE) para protexer aos usuarios de apartamentos turísticos de uso compartido.

O Executivo español aprobou o pasado 16 de marzo axilizar a entrada en vigor da Lei de multipropiedad, que traspón un conxunto de normativas para ampliar a protección dos consumidores e adapta o ordenamento español á nova norma europea, co que se evitan sancións administrativas por parte da UE.

Bruxelas expedientó a España en setembro de 2011, xunto a outros países como Polonia, Eslovenia e Lituania, por non aplicar a nova norma da UE que protexe aos usuarios de apartamientos turísticos de uso compartido por quendas, unha vez que o prazo para facelo expirou en febreiro do ano pasado. A norma en cuestión é o Real Decreto-Lei 8/2012 de contratos de aproveitamento por quenda de bens de uso turístico, de adquisición de produtos vacacionais de longa duración, de revenda e de intercambio. Publicouse o 17 de marzo e se convalidó polo Parlamento o 29 de marzo. “A través do seu recente trasposición, España evitou o risco de sancións económicas que a CE podería esixir”, segundo explicou nun comunicado. O Executivo comunitario examinará agora se a trasposición realizouse correctamente.

Esta directiva recolle que os operadores mercantís deben facilitar información detallada aos consumidores con tempo suficiente antes de que o consumidor obríguese por un contrato, información que incluirá o prezo que debe abonar, a descrición do produto, o período exacto e a duración da estancia a que o consumidor ten dereito en virtude do contrato. Esta información debe facilitarse na lingua do consumidor, se é que así o desexa.

A norma tamén garante que os consumidores poderán desistir do contrato nun prazo de reflexión de 14 días naturais e que os comerciantes non poderán esixirlles ningunha forma de depósito ou pago anticipado durante este período. Antes da conclusión do contrato, o comerciante está obrigado a informar o consumidor de que dispón do dereito de desistimiento, do prazo de desistimiento e da prohibición do pago de anticipos durante o prazo de desistimiento.

A nova directiva tamén se aplica aos contratos de aproveitamento por quenda de bens de uso turístico dunha duración inferior a tres anos e aos produtos nos que o consumidor pode empregar, para fins de aloxamento, diferentes tipos de bens mobles (como, por exemplo, barcos de cruceiro, caravanas ou barcazas).