Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reducir ao mínimo os riscos ao alugar un apartamento

É aconsellable esixir un contrato escrito e lelo detidamente antes de subscribilo
Por EROSKI Consumer 16 de Xuño de 2006

O aluguer de apartamentos en vacacións é unha alternativa para moitas familias que, tal e como demostra o número de reclamacións e consultas que as OMIC e as organizacións de consumidores rexistran cada verán, non está exenta de riscos.

Alugar un apartamento como aloxamento turístico inicialmente exponse como unha opción máis económica á hora de pasar as vacacións. Pero hai que ter coidado. Sirva como exemplo que, o pasado ano, a Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE rexistrou 1.382 consultas e reclamacións neste sentido. O motivo da maioría das queixas foi que os apartamentos correspondían a unha categoría inferior á acordada, presentaban falta de hixiene, a distancia que os separaba da praia era maior á anunciada, tiñan unha capacidade menor á pactada ou os seus electrodomésticos non funcionaban.

En vista de todo isto, para reducir ao mínimo os problemas que poidan trastornar o descanso vacacional recoméndase:

Iniciar con tempo a procura do apartamento para poder comparar prezos e calidades.

Esixir un contrato por escrito. Aínda que os acordos verbais considérense legais non son aconsellables, xa que logo, se xorden discrepancias, é moi difícil solucionalas.

Ler detidamente o contrato antes de asinalo. Se existe no unha cláusula na que o inquilino admite que recibe o apartamento en perfecto estado de uso e mobiliario debe comprobalo e se houbese algún dano debería facelo constar. De non existir esta cláusula nin inventario algún que recolla os aveños que se outorgan, será o dono do aloxamento quen deba probar o estado en que se atopaba o mesmo antes e despois da estancia.

O documento ha de especificar se o prezo acordado inclúe ou non os gastos da subministración de auga, de electricidade, gas, etc..

Os folletos publicitarios non deberán inducir a confusión. Deben quedar claros os servizos comprendidos na oferta e aqueles que son opcionais. Por exemplo aquelas referir# a piscinas, cadeiras, hamacas, toldos, aparcadoiros exteriores…

O propietario do apartamento pode esixir un anticipo en concepto de sinal. O importe máximo que pode pedir pola reserva é o 40% do prezo total se se efectúa por tempo inferior a un mes, o 25% na reservas por un mes e o 15% cando se realice por un tempo superior.

No caso de que se anule a reserva, o titular do apartamento pode quedar como máximo o 5% do sinal cando a anulación se realice con máis de 30 días de antelación á data fixada para a ocupación do apartamento, o 50% cando se faga con 30 ou menos días e máis de sete, e o cento por cento cando se faga con menos de sete días.

–De todos modo, débese pedir un recibo de todos os pagos que se abonen. Recibos, facturas, contratos e folletos publicitarios son de gran utilidade se se precisa facer unha reclamación.

–En caso de conflito, a condición de que a contratación fíxose cunha axencia, non se debe dubidar en encher as Follas de Reclamacións.