Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Compensar ao viaxeiro dunha aerolínea que suspende o voo previsto

Ante un caso de quebra ou suspensión de operacións, un Fondo Europeo de Protección ao Pasaxeiro garantiría a devolución dos importes
Por Rosa M. López-Maroto 26 de Febreiro de 2009
Img avion
Imagen: Ricardo Martins

As augas corren revoltas, e a crise chega a todos lados. Negocios de todo tipo decláranse en quebra case a diario, e a posibilidade de que esta chegue a algunhas aerolíneas nos próximos meses cobra forza. Co fin de indemnizar aos viaxeiros ante a suspensión de operacións -sempre que deixa de saír un ou varios voos- e quebras de compañías aéreas, a Asociación Empresarial de Axencias de Viaxes Españolas (AEDAVE) propuxo a creación dun Fondo Europeo de Protección ao Pasaxeiro que garantiría a devolución dos importes pagos.

Nunha situación de grave crise internacional non é posible asegurar que non vaian producirse novos episodios de suspensión de operacións dalgunha compañía aérea, especialmente entre as que teñen menor capacidade económica. Por iso, sinalan a urxencia e necesidade de pór en práctica un sinxelo pero eficaz sistema de compensacións ao pasaxeiro. O fondo de protección aos pasaxeiros crearíase a partir de engadir no prezo de cada billete un cargo case inapreciable (céntimos de euro) que automaticamente se ingresaría nunha conta controlada pola Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) e asociacións de axencias de viaxes. O problema de que esta iniciativa se aprobe é que as aerolíneas cren que este cargo encarece o prezo do billete.

De folgas e nevadas

Outras continxencias que poden afectar os pasaxeiros aéreos ata o punto de vulnerar os seus dereitos son as que afectan á suspensión de voos por efecto de folgas laborais ou debido a temporais, como ocorreu recentemente. Tras o caos provocado pola forte nevada que paralizou o aeroporto madrileño de Barallas o pasado 9 de xaneiro, no que se viron atrapados máis de 45.000 pasaxeiros, aprobáronse varias medidas, entre as que cabe destacar a menor rixidez na modificación dos protocolos de actuación para establecer mecanismos de alerta e de resposta ante emerxencias. Ademais, aumentaranse os medios técnicos a disposición dos responsables da seguridade viaria, e para coordinar estas tarefas prevese a formación de gabinetes “de crises” formados por expertos en meteoroloxía, protección civil e tráfico

Respecto dos usuarios dos servizos aéreos, realizaranse máis inspeccións da Axencia Española de Seguridade Aérea ás compañías aéreas para reforzar e protexer os dereitos dos pasaxeiros, e instalarase un portelo único para que os afectados por alteracións no servizo reciban toda a información precisa.

O fondo crearíase con pequenas cantidades incluídas no prezo do billete, pero sen encarecelo de maneira apreciable

As folgas laborais das aerolíneas tamén causan prexuízos a numerosos pasaxeiros. Se un usuario dispón dun billete de avión nunha compañía aérea española para calquera dos días nos que se vai a desenvolver esta suspensión das actividades, pode seguir unha serie de pautas para que lle afecte o menos posible:

  • A aerolínea afectada por este proceso laboral está obrigada a informar os usuarios das causas da cancelación.
  • A compañía tentará adaptar as súas necesidades a través doutro voo, ben da mesma compañía, ben a través doutras liñas aéreas sen que iso teña efecto no custo do billete.
  • Se o pasaxeiro non está conforme con esta decisión, a compañía debe devolver o importe da viaxe na súa totalidade ou parcialmente.
  • Tamén poden utilizar o servizo de reclamación escribindo unha carta ou utilizando as follas estipuladas para tal fin. As follas de reclamación atópanse nos mostradores de información ou de venda de billetes das mesmas. No caso de que se opte por esta alternativa, os usuarios deberán facer a reclamación de maneira concisa e clara, achegando os datos concretos sobre os feitos ocorridos e, a poder ser, achegando probas diso. Como en calquera outra clase de reclamación débese achegar calquera dato ou proba que poida demostrar o incumprimento (contrato, catálogos, fotos…). Tampouco hai que esquecer escribir os datos persoais (domicilio, teléfono, etc.) con obxecto de que os demandantes poidan contestar. Unha reclamación destas características non exclúe a posibilidade de exercer outro tipo de accións, tanto xudiciais como administrativas.
AEROLÍNEAS PROHIBIDAS NA UNIÓN EUROPEA

Con vistas ao reforzo da seguridade en Europa, a Comisión Europea ha decidido, en colaboración coas autoridades nacionais de seguridade aérea dos Estados membros, impor unha prohibición de explotación a aquelas compañías aéreas que non cumpran as normas de seguridade para operar dentro do espazo aéreo europeo. A primeira lista inclúe todas as compañías aéreas suxeitas a unha prohibición de explotación en Europa, mentres que o segundo dos documentos recolle aquelas aerolíneas que son obxecto de restricións de operación. Ambas actualízanse con frecuencia e publícanse no Diario Oficial da Unión Europea.