Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Descontos ao viaxar en tren

Utilizar os cartóns específicos para viaxar en tren pode supor aos pasaxeiros maiores, novos ou habituais da Alta Velocidade, un desconto de ata o 40% no prezo do seu billete
Por Rosa M. López-Maroto 10 de Febreiro de 2008
Img tren
Imagen: Omer Simkha

Imagen: Omer Simkha

Viaxar é un pracer, pero facelo en tren pode resultar moi caro. Nalgúns casos, realizar un traxecto ferroviario pode custar máis que viaxar en avión como, por exemplo, no caso de viaxar desde Madrid á Coruña. A pesar de todo, o ferrocarril ten vantaxes (non hai atascos, as estacións están en plano corazón das cidades, pódese pasear durante o traxecto…) que nunca poderán ofrecer outros medios de transporte. E, se se utilizan os cartóns específicos para viaxar en tren, os seus titulares poden aforrar ata un 40% no prezo do billete ou obter diversas bonificacións e promocións. Ser maior de 65 anos, menor de 26, ou utilizar unha modalidade concreta de ferrocarrís pode tamén ser moi beneficioso á hora de realizar unha viaxe no máis tradicional.

Os cartóns máis recentes

 • O último cartón en saír ao mercado é o cartón “Club AVE”, coa que os viaxeiros habituais da Alta Velocidade poden conseguir europuntos e trocalos por diversos agasallos (hoteis, aluguer de coches, doazóns a ONG españolas…). O valor dun europunto é equivalente a un euro. Con este cartón pódese gozar dunha serie de servizos e obter privilexios como un 10% en europuntos sobre o valor do billete en trens AVE RENFE, aparcadoiro gratuíto durante 24 ou 48 horas, acceso ás salas do Club AVE e vantaxes exclusivas. Estas condicións especiais aplícanse aos clientes das clases Club e Preferente.

 • Cartón “Club AVE Ouro”: Contratar o cartón Club AVE Ouro fai extensivas todas as vantaxes da anterior aos billetes de clase Turista.

 • Cartón Visa RENFE: Permite viaxar gratis cada vez que o titular utilice o cartón para abonar calquera compra, xa que estará a acumular puntos canjeables por billetes de Alta Velocidade Longa Distancia. Neste caso trátase dun cartón de fidelización, que implica a realización de certo número de compras para conseguir o premio final, que non é outro que a gratuidade do billete.

Oferta tradicional

Non menos interesante resulta a adquisición dos tradicionais cartóns que ofrecen descontos ás persoas cuxas idades se atopen comprendidas en determinados segmentos, como os maiores de 60 anos ou os menores de 26, co Cartón Dourado e Carné Novo, respectivamente.

 • Cartón Dourado: Está destinada para os titulares que cumprisen xa os 60 anos, permite adquirir billetes para calquera clase e tren de longa distancia. Os luns, martes, mércores e xoves benefícianse dun 40% de desconto, mentres que o resto dos días a bonificación alcanza o 25%. Este cartón, que ten unha validez anual, pódese adquirir en estacións ferroviarias, oficinas de vendas e axencias de viaxes por 5 euros, aínda que tamén existe a posibilidade de adquirir o Cartón Dourado asociada a cartóns de crédito e débito, emitidas por algunhas entidades bancarias. Tamén son beneficiarios os pensionistas maiores de 18 anos, en situación de incapacidade física ou psíquica permanente, total, absoluta ou gran invalidez, formalmente declarada, así como as persoas cunha minusvalía igual ou superior ao 65%. Para estas persoas, emitirase un cartón coa impresión “e acompañante” que permite viaxar a outra persoa gozando das mesmas condicións de desconto.

 • Carné Novo: Está dirixido aos mozos menores de 26 anos. Ofrécense descontos do 25% en traxectos sinxelos en calquera día ou clase en trens AVE e Talgo 200, e do 20% no resto de trens de longa distancia. Polo que respecta á media distancia, os descontos son do 20% en todos os trens, días e percorridos. Tamén se contemplan bonificacións do 25% para viaxar en trens Avant. Pola contra, o ser titular deste carné non dá dereito a acumular outros descontos ou ofertas.

Viaxar en grupo

Para realizar unha viaxe en tren e aproveitar os descontos, é posible tamén acollerse aos prezos especiais programados para grupos.

 • Para os grupos de 10 a 25 persoas que viaxen en AVE e Talgo 200 existen descontos de ata un 15% por cada traxecto, aínda que os billetes deben adquirirse polo menos con 24 horas de antelación á data de viaxe. Esta tarifa non admite cambios, aínda que si permite a anulación de todos os billetes. No resto dos trens de longa distancia, os descontos son do 10% en viaxe só de ida, e o 25 % en ida e volta. Esta modalidade é válida para todos os días excepto venres e domingos e determinados períodos de gran demanda, como os períodos estivais. A súa aceptación non admite cambios nin anulacións parciais, unicamente anulacións pola totalidade dos compoñentes do grupo.

 • Os grupos de 10 ou máis viaxeiros pertencentes a centros de ensino non universitarios, poden beneficiarse dun desconto do 40% para adultos, e do 50% para nenos.

 • Os grupos de 10 ou máis viaxeiros, teñen un desconto do 20% para adultos e do 40% para nenos, e é aplicable todos os días.

En ambos os casos a consideración de neno é ata os 14 anos, e será gratuíto para os integrantes que teñan entre 0 e 4 anos. En media distancia e Avant, contémplanse descontos do 15% por cada traxecto, aínda que para que se fagan efectivos os billetes deben adquirirse con 24 horas de antelación. Non se admiten cambios nin anulacións parciais, unicamente anulacións pola totalidade dos compoñentes do grupo.

Tarifa infantil

Case todos os tipos de tren e traxectos contemplan tarifas especiais para nenos, ou ofrecen billetes gratuítos aos menores de 4 anos (sempre que non ocupen asento).

 • En Alta Velocidade, os nenos que teñan entre 4 e 14 anos, e os menores de 4 anos que ocupen praza, teñen unha bonificación do 40%, aplicable todos os días en todas as clases e trens, aínda que non é acumulable a ningunha outra oferta.

 • Nos traxectos de media distancia, fanse descontos do 40% aos nenos entre 4 e 14 anos, e os nenos menores de 4 anos viaxan gratis sempre que non ocupen asento.

 • En proximidades, os menores de seis anos poden viaxar gratuitamente, tamén sempre que non ocupen praza.

Familia numerosa

As familias numerosas poden tamén beneficiarse de descontos nas súas viaxes:

 • En trens de Alta Velocidade, Longo percorrido ou Proximidades, aplícase unha redución que será do 20% para os integrantes da categoría xeral, e do 50% para as familias numerosas especiais.

Ida e volta

 • Na Alta Velocidade ofrece descontos dirixidos aos pasaxeiros que realicen viaxe de ida e regreso sen que transcorran entre ambas as datas máis de 60 días, e mantendo as mesmas cidades de orixe e destino. O desconto é do 20% para todas as clases e trens de Alta Velocidade-Longa Distancia.

 • Nos ferrocarrís que realizan traxectos de Media distancia, as rebaixas no prezo do billete redúcense ao 10%.

 • Os viaxeiros dos trens Avant, pola súa banda, a través da tarifa Ida e Volta obteñen unha rebaixa do 20% sobre o prezo orixinal do billete se esta prodúcese no mesmo día, desconto que baixa ata o 10% se a volta é un día diferente.

Aforrar ao reservar por Internet

Unha das principais novidades que depara a nova tempada é a posta en marcha da nova “Tarifa Web” que afecta á reserva a través de Internet de todos os trens de Alta Velocidade que circulan por España e que permiten ao pasaxeiro un aforro de ata un 60% sobre a tarifa normal, en clase turista, e a condición de que a compra realícese cunha antelación mínima de 15 días con respecto á data da viaxe. Como contrapartida, estas prazas están limitadas polo que é difícil conseguir praza, e non se admiten cambios na súa contratación. Os reembolsos, pola súa banda, levan uns gastos do 50% do prezo do billete.

Esta tarifa “en liña” únese a outra de similares características, a “Tarifa Estrela”, tamén para os trens de Alta Velocidade, pero cuxo desconto é só do 40% nas clases Turista e Preferente, para as reservas feitas con 7 días de antelación. Tamén neste caso existen prazas limitadas, aínda que a diferenza de Tarífaa ” Web”, si se poden realizar cambios: Dentro do mesmo día, cun 15% de gastos; en distinta data, o 20%; e cando se solicite o cambio dentro do sete días anteriores á viaxe, ademais dos gastos de cambio establecidos, percibirase a diferenza coa nova tarifa solicitada. Os reembolsos dispoñen duns gastos do 30% sobre a tarifa do billete.