Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Descontos en voos para familias numerosas

Desde a FEFN esixen ás compañías aéreas que os descontos se apliquen directamente, sen necesidade de realizar trámites adicionais
Por José Ignacio Recio 5 de Setembro de 2007

ImgImagen: Shannon Bailey

O Boletín Oficial do Estado do 18 de decembro de 2006 publicou a Orde do Ministerio de Fomento 3837/2006 pola que se establece a entrada en vigor da bonificación das tarifas aéreas nacionais aos membros de familias numerosas. Esta axuda fixouse no 5% para as familias numerosas en xeral (3 a 5 fillos), e do 10% para as especiais (con 6 ou máis). Son beneficiarias destes descontos as familias numerosas tanto españolas, como pertencentes á Unión Europea ou o resto de nacionalidades con residencia recoñecida en España que estean e posesión do título de Familia Numerosa expedido por cada comunidade autónoma. A bonificación é aplicable, previa petición expresa do beneficiario, nos billetes domésticos emitidos en España desde o 1 de xaneiro de 2007 para voos regulares e en todas as rutas dentro do territorio español.

Desde o 1 de xaneiro de 2007 establécese a nova bonificación de tarifas aéreas nacionais, que afectan a todas as tarifas, fóra da ‘Clase Business’

Afecta a todas as tarifas, coa única excepción das tarifas de Clase ‘Business’, nas que o desconto está limitado ao montante da bonificación aplicable á tarifa en Clase ‘Turista Completa’. Os billetes con dereito a subvención por familia numerosa só poderán limitarse a traxectos nacionais. Nos casos nos que se dean ambas as circunstancias, a bonificación por familia numerosa súmase á subvención por residencia. En ningunha circunstancia aplicarase a bonificación de familia numerosa con efecto retroactivo. Doutra banda, o titular deste billete deberá acreditar no momento da emisión a condición de membro de familia numerosa mediante o título oficial de familia numerosa ou documento individual equivalente no que quede claro o número do título e a categoría. Ademais, a presentación do título será requirida no momento do embarque, polo que é imprescindible que o pasaxeiro o leve xunto co resto da súa documentación.

Os descontos tamén se pode tramitar por teléfono. Con todo, Eva Folgado, presidenta da Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) advirte sobre esta opción: “se unha compañía vai aplicar un desconto do 5 % sobre 150 euros e a chamada que hai que facer para solicitalo costa 4 ou 5 euros, supón unha tomadura de pelo en termos de diñeiro e de tempo”. O movemento asociativo de familias numerosas reclama ás compañías aéreas que modifiquen as súas aplicacións informáticas para que calquera persoa que sexa familia numerosa poida comprar o seu billete a través de Internet e gozar dun dereito que lle pertence por lei, sen necesidade de facer ningún outro trámite. “Esiximos que as familias poidan exercer este dereito, do mesmo xeito que se fai cos residentes insulares, aos que se lles recoñece esta condición ao comezo do proceso de reserva ou compra de billetes, sen necesidade de facer nada máis. Pola contra, atopámonos con que se está vulnerando, unha vez máis, un dereito dos recoñecidos pola lei para apoiar ás familias numerosas”, lamenta Folgado nun comunicado.

Descontos das liñas aéreas

Estes descontos son acumulables aos establecidos para os residentes en Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla, segundo a orde do Ministerio de Fomento, e que poden chegar mesmo ao 50% do importe da tarifa. En cambio, non se admitirá a bonificación das tarifas en traxectos con escalas fose do territorio nacional, é dicir, soamente son válidos para destinos nacionais. Nas páxinas web de cada compañía aérea, o pasaxeiro pode atopar todos os pasos que ten que realizar para conseguir que se lle aplique adecuadamente o desconto contemplado cara a este segmento da poboación.

Así por exemplo, Spanair advirte que a bonificación aplicada aparecerá descontada no proceso de reserva. Aínda que tamén informa o usuario que unha vez realizada a reserva en liña, o pasaxeiro deberá obrigatoriamente contactar cun teléfono de tarificación especial (902).

Esíxese que as familias poidan exercer este dereito, do mesmo xeito que se fai cos residentes insulares, aos que se lles recoñece esta condición ao comezo do proceso de reserva

En Vueling, ademais de contemplar os descontos regulados pola lei, explican que en ningún caso aplicarase o desconto de familia numerosa en voos xa realizados. Ademais, aconsellan que para poder efectuar o mencionado desconto, o pasaxeiro deberá acreditarse como membro dunha familia numerosa no mostrador de facturación do aeroporto.

Tamén en Iberia e Air Europa prevén descontos especiais dirixidos ao segmento das familias numerosas. Na primeira, o desconto varía en función da categoría da familia. En cambio, na segunda o desconto é dun 20% sobre a tarifa de clase superior.

Esíxese o mesmo desconto, tamén na compra por Internet

A Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) non cesa na súa tarefa de denunciar as dificultades que teñen as familias numerosas á hora de acceder ao desconto que lles pertence por lei na compra de billetes de avión por Internet.

Actualmente, as compañías aéreas nacionais recollen na súa web información sobre este desconto -algunhas en lugares pouco visibles-, pero cando unha persoa, membro dunha familia numerosa, compra o seu billete a través de Internet e quere beneficiarse deste desconto ten que chamar obrigatoriamente por teléfono á compañía aérea. “Esta chamada debe ser efectuada a un 902 ou a un 807, liñas que presentan unhas tarifas elevadas e que normalmente están colapsadas”, detallan desde a Federación Española de Familias Numerosas. Segundo as comprobacións realizadas pola FEFN, o tempo mínimo de espera é de catro minutos e o custo da chamada depende de cada compañía, pero pode chegar aos 12 euros se alcanza os 10 minutos e efectúase desde un teléfono móbil.

Das compañías nacionais, só una (Air Europa) permite tramitar o billete co desconto a través da web, sen necesidade de facer ningunha chamada de teléfono posterior; con todo, as comprobacións efectuadas pola FEFN detectaron tamén irregularidades na aplicación do desconto, xa que non sempre se realiza; ás veces depende da tarifa elixida e outras veces faise o desconto se a familia numerosa é de categoría especial (6 ou máis fillos), pero non se está dentro da categoría xeral.