Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Emerxencias nos hoteis

O funcionamento dos protocolos establecidos e a instalación de boas vías de evacuación son claves en caso de catástrofes como os incendios
Por miren 12 de Setembro de 2007

Os clientes han de saber que os hoteis non só deben ofrecer unhas boas condicións de limpeza, calidade e confort, senón tamén de seguridade fronte a certas eventualidades. Calquera establecemento hoteleiro está obrigado a dispor do número suficiente de itinerarios de evacuación para que as persoas que se atopen en situación de emerxencia poidan saír rapidamente e con seguridade. Ademais, o seu persoal ten que estar preparado paira actuar en devanditos casos, informar e utilizar os medios ao seu alcance adecuadamente. É moi importante seguir as súas instrucións e que as saídas de emerxencia estean sinalizadas, iluminadas e perfectamente despexadas.

Saír ou esperar?

Saír ou esperar?

“Cando se produce una emerxencia o primeiro que quere todo o mundo é saír, abandonar o lugar do sinistro. Con todo esta decisión ha de sopesarse ben, xa que en ocasións pode ser máis aconsellable esperar aos servizos de evacuación”. Estas palabras, aplicables a todo tipo de desastres, son dun membro do Corpo de Bombeiros de Las Palmas de Gran Canaria. Vexamos o seu razoamento:

 • Si un incendio sorprende a alguén na habitación dun hotel, o máis habitual é que se vexa fume no corredor e as escaleiras, que ofician como o tiro dunha cheminea polo que circula o aire que alimenta o lume. O hóspede debe ter moi clara a saída antes de tentar alcanzala, xa que o máis probable é que non coñeza o edificio. Por tanto, a idea de buscar escapatoria entre fume e calor, e a gatiñas, paira evitar intoxicarse, talvez non sexa a mellor. Neste caso, sería recomendable pór una toalla mollada na parte inferior da porta paira impedir a entrada do fume, chamar a recepción e facer sinais paira deixarse ver desde o exterior. Poida que o incendio proveña do exterior, pero en España sería moi improbable porque a lexislación prohibe expresamente a excesiva proximidade de masa forestal.
 • En caso de inundacións, o máis seguro é permanecer nas partes altas dos edificios. Canto máis alto máis seguro. Sirva a experiencia dos turistas que quedaron nas habitacións dos hoteis e lograron sobrevivir a unha catástrofe dunha magnitude como a do tsunami.
 • Cando ten lugar un ciclón, un tornado ou un furacán hai que facer caso das pautas marcadas polas autoridades, antes, durante e despois. Decrétase un estado de emerxencia e fanse públicas certas recomendacións, como evitar saír de casa, non circular en motocicleta, etc.
 • O risco sísmico e volcánico na nosa contorna non adoita contemplarse pero tampouco é inexistente, sobre todo en Canarias debido á proximidade do Teide. De producirse, é máis seguro quedar no interior e é moi importante que a poboación teña en conta todas as recomendacións de autoridades e servizos de protección civil.

Medidas de prevención fundamentais

As saídas de emerxencia considéranse determinantes dentro das medidas de prevención fronte a catástrofes. Os hoteis e outros establecementos nos que se produce gran afluencia de público teñen que estar preparados, e así o marca a lei paira certas continxencias, como incendios, inundacións, apagamentos eléctricos, etc. No entanto, a pesar das inspeccións periódicas nos edificios considerados ‘de risco’ non é difícil observar certa laxitud no cumprimento da normativa, como así o demostra a presenza de cadeados nas saídas de emerxencias dalgúns locais ou obstáculos que as taponan.

A colocación de detectores de fume e calor ou de alarmas acústicas tamén pode estar lexislada segundo a comunidade autónoma

En España desde 1996 está vixente una lei estatal -a norma básica de edificación- que obriga, por exemplo, aos edificios de uso administrativo a dispor de rociadores de auga nos espazos destinados a documentación e almacéns de material de oficina e nos de imprenta ou reprografía. No caso dos locais comerciais, deben dispor deste tipo de extintores a partir de 1.500 metros cadrados. Os hoteis teñen desde ese momento a obrigación de instalar aspersores naqueles pisos cuxa altura de evacuación exceda os 28 metros, medida estándar das escaleiras dos bombeiros.

A colocación de detectores de fume e calor ou de alarmas acústicas tamén pode estar lexislada segundo a comunidade autónoma, e mesmo dependendo do municipio, xa que mediante decretos ou ordenanzas algunhas administracións complementan a lexislación estatal. Así, en cidades como Málaga é necesario que o corpo de bombeiros emita un informe técnico favorable en materia de prevención de incendios paira conceder a licenza de obras aos edificios de nova construción e paira aqueles que vaian remodelarse ou a cambiar de actividade. En Barcelona, desde 2002 todos os edificios construídos de máis de 50 metros, independentemente do seu uso, contan con sistemas de extinción automática.

Edificios antigos

O problema preséntase sobre todo nos edificios construídos antes da entrada en vigor da normativa básica de edificación. Paira eles a Unión Europea emitiu a Recomendación 86/666/CEE, relativa á seguridade dos hoteis contra os riscos de incendio.

A maioría das construcións antigas están dotadas de medios básicos de protección, pero non admiten modificacións estruturais paira habilitar escaleiras de evacuación exteriores ou circuítos interiores paira inxectar auga desde a rúa. Puertas que resisten o lume, cableado ignífugo, sensores, rociadores de auga, extintores e mangueiras reforzan os dispositivos de emerxencia nalgunhas delas. Do que se trata é de establecer un nivel mínimo de seguridade contra os riscos de incendio en todos os hoteis.

Esta Recomendación, do ano 1986, instaba os Estados da UE a tomar algunhas medidas como as que se enumeran a continuación paira os hoteis en funcionamento:

 • Deberán ter saídas de emerxencia seguras, libres de calquera obstrución e claramente indicadas.
 • A propia construción deberá ter una estabilidade durante un período suficiente para que os seus ocupantes poidan saír sans e salvos.
 • Haberán de manterse en funcionamento sistemas de alerta adecuados.
 • O persoal debe recibir instrucións e formación adecuadas.

Características propias dos hoteis

A protección dos clientes e do seu persoal é una das responsabilidades da dirección do hotel

Os establecementos hoteleiros teñen moitas peculiaridades debido aos servizos que prestan e á súa eventualidade e cantidade de persoas “de paso” que conflúen nos mesmos. Segundo varios estudos, cando se produce una catástrofe nun hotel as vidas das persoas que alí se atopan dependen da existencia dos sistemas detección, alarmas e da rapidez na posta en marcha do plan de autoprotección e dos equipos de auxilio, así como de que haxa suficientes vías de escape, protexidas e claramente sinalizadas.

O descoñecemento das instalacións e locais nos que se atopan ocupantes e traballadores e a posibilidade de que haxa persoas durmindo que non escoiten a alarma poden ser riscos adicionais. O tamaño dos edificios non inflúe demasiado, canto máis grande sexa, de maior número e anchura serán as vías de evacuación. Con todo, outro risco adicional pode ser a excesiva altura, é dicir, atoparse en pisos aos que non alcancen as plataformas dos bombeiros.

Paira gañar en seguridade é preciso dispor dun equipo de persoas cos coñecementos adecuados, con consignas precisas e claras sobre os procedementos que se han de seguir. A protección dos clientes e do seu persoal é una das responsabilidades da dirección, que coidará de que se cumpran as seguintes condicións:

 • Presenza de detectores de fume, aspersores e alarmas de lume automáticos en habitacións, corredores, vestíbulo, restaurante, garaxes, cociñas, etc. e especialmente en almacéns.
 • Acceso directo telefónico ao número de emerxencia en cada habitación.
 • Claridade das indicacións e sinais. Deben estar ben colocadas e ser suficientes paira todos os ocupantes do hotel.
 • Sinalización das portas de emerxencia. Deben estar marcadas como talles, ser rechamantes e que funcione a súa luz de sinalización. Devandita iluminación estará previsto paira entrar en funcionamento automaticamente, dispor de batería de emerxencia e dotar da suficiente iluminación durante o tempo necesario paira poder evacuar con seguridade. Tras traspasar as portas de emerxencia deberá haber sinais que indiquen claramente o camiño que se debe seguir e as saídas estarán libres de obstáculos.
 • Os extintores de incendio e mangueiras deben estar operativos e a man.
 • Presenza de carteis nos ascensores que advirtan da necesidade de non utilizalos en caso de emerxencia.

Devandito isto, convén lembrar que se como hóspede dun hotel calquera escoita o son dunha alarma, o máis importante é que manteña a calma. E, se a pesar dos medios, vísese obrigado a participar paira resolver una situación de emerxencia, os membros do Parque de Bombeiros de Las Palmas de Gran Canaria son concluíntes: “nun momento dado, Protección Civil somos todos, xa o di a Lei de Protección Civil de 1975”.