Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Guía rápida para reclamar á aerolínea

Desde a perda de equipaxes no aeroporto ata trastornos derivados dun atraso ou a cancelación dun voo, os usuarios teñen dereito a reclamar ante un mal servizo do avión
Por Blanca Álvarez Barco 3 de Decembro de 2015
Img reclamar avion aerolinea hd
Imagen: fizkes

Cando chega o mes de decembro, aumenta de maneira considerable o número de voos e viaxeiros nos aeroportos. A ponte da Constitución e o Nadal son datas de gran trasfega e este incremento de traxectos e pasaxeiros ten o seu reflexo no número de queixas ás aerolíneas. Desde a perda de equipaxes ata os atrasos e cancelacións dos voos, os usuarios teñen dereito a reclamar ante un mal servizo da aerolínea. Nesta pequena guía explícase cando, onde e como facelo.

Aerolíneas: cando e por que reclamar?

  • Atrasos do voo. Os pasaxeiros teñen dereito a recibir información sobre o atraso da súa viaxe desde o primeiro momento. Tamén teñen dereito de asistencia a partir das dúas horas de atraso, ademais de compensacións económicas, se a demora supera o tres horas. A indemnización é de 250 euros para voos de curta distancia, de 400 euros para media e de 600 euros se é de longa distancia.
  • Cancelación. Cando un voo se cancela, a compañía debe dar ao pasaxeiro a posibilidade de optar entre: o reembolso en sete días do custo íntegro do billete e un voo de volta ao primeiro punto de partida canto antes; ou a condución ata o destino final en condicións de transporte comparables. Tamén deben ofrecer comida e bebida suficiente, segundo o tempo de espera, ou aloxamento nun hotel, se teñen que facer noite. Ademais, as indemnizacións económicas por cancelación son de entre 250 e 600 euros, segundo a distancia.

  • Overbooking. As compensacións económicas son tamén de entre 250 euros e 600 euros, no caso do overbooking. É unha práctica comercial legal pola que as aerolíneas emiten máis billetes que asentos da aeronave. Actúan así ao calcular que unha pequena parte dos viaxeiros non se presentan ou cancelan os seus reservas. Cando se produce unha sobreventa, pode suceder que a compañía aérea denegue o embarque aos pasaxeiros nun voo contratado. Se se está entre os afectados que quedan en terra, tense dereito á indemnización.

  • Extravío ou deterioración de equipaxe. Pódense esixir ata 1.300 euros por dano, atrasos ou incidentes coas maletas. Se levan dentro obxectos custosos, convén facer unha declaración de valor antes de subir ao avión ao facturar a equipaxe.

    Cando hai problemas coas maletas hai que tramitar o parte de irregularidade de equipaxe (PIR) no mostrador da aerolínea ou o de AENA. O prazo para reclamar é de sete días, en caso de danos na equipaxe, ou de 21 días, se se atrasa ou desaparece; pero o máis aconsellable é facelo no aeroporto no momento.

Img aeropuerto grande
Imaxe: Jonathan Cohen

Reclamar á aerolínea: conservar a documentación

Como en calquera compra, é imprescindible ter as facturas, os billetes ou os recibos. Así, en caso de necesidade, pódense achegar estes documentos como proba.

Ao facer unha reclamación non hai que entregar os orixinais, xa que o usuario debe conservalos, senón unha copia dos mesmos.

Como e ante quen reclamar?

  • Solicitar unha folla de reclamacións á compañía. É importante deixar constancia da incidencia canto antes. Por iso, o máis acertado é presentar no aeroporto unha folla de reclamacións, que deben ter as aerolíneas no seu mostrador ou no de AENA. Nela hai que explicar de forma breve o problema e especificar a hora, data, lugar e número de voo. Tamén se deben incluír os datos persoais e, se se teñen documentos, achegar unha copia. Hai que quedar cunha copia da folla de reclamación como proba. Teñen que responder o prazo máximo dun mes.
  • Carta dirixida á compañía. Tamén é posible queixarse mediante unha carta dirixida directamente á propia empresa aérea ou, no caso de que a aerolínea o facilite, por correo electrónico ou a través da súa páxina web. A reclamación debe ser clara e concisa. Téñense que achegar os datos persoais e o domicilio postal para que a compañía poida contestar canto antes.

  • Acudir á Axencia Estatal de Seguridade Aérea. Se transcorrido un tempo prudencial non se recibe contestación da aerolínea -ou se discrepa coa resposta-, o usuario pode dirixirse á Axencia Estatal de Seguridade Aérea do Ministerio de Fomento. Iso si, para poder facelo, o incidente debe ter lugar nun aeroporto español ou nun voo procedente dun terceiro país nunha compañía comunitaria.

Img vuelo cancelado grande
Imaxe: Cynthia Cheney

Recorrer aos tribunais de xustiza

Se a aerolínea non compensa e incumpre a lexislación ou se non cumpriu as súas obrigacións de informar, atender do modo debido no aeroporto, devolver o billete, etc., é posible reclamar de maneira xudicial.

A demanda debe presentarse no Xulgado Mercantil correspondente ao domicilio (áchanse na capital de cada provincia). A demanda e demais documentos que se achegar como proba deben presentarse por triplicado: a primeira demanda, cos documentos orixinais, queda en poder do xulgado; outra se remite á compañía demandada (faino o xulgado); e a outra copia devolverana selada ao pasaxeiro demandante.