Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hoteis, categorías e calidade

Aínda que cada comunidade autónoma lexisla no seu territorio a ordenación do turismo, as normas e características dos establecementos hoteleiros adoitan ser bastante similares
Por Rocío Gutiérrez 6 de Xuño de 2007
Img hotel002
Imagen: Ami Shah

Elixir correctamente un hotel condicionará en boa medida a marcha das vacacións ou dunha estancia por motivos de traballo. Ademais da calidade, factores como a atención amable, a limpeza do establecemento ou a contorna no que se atope influirán considerablemente no nivel de satisfacción dos usuarios. Clientes que, en numerosas ocasións, guíanse polo número de estrelas que ten o establecemento, aínda que non sempre se coñeza con exactitude que requisitos han de cumprir os distintos tipos de aloxamento.

Indubidablemente, un hotel de cinco estrelas constitúe un aloxamento de excelente calidade. Salvo ofertas, as súas tarifas adoitan ser máis elevadas que as das hospedaxes de categorías inferiores. Pero non todos os petos poden permitirse pagar habitacións dun custo tan elevado por noite. Ademais, antes de escoller convén ter en conta as necesidades que se derivan de cada desprazamento e coñecer que en España os establecementos hoteleiros clasifícanse en diferentes modalidades:

  • Hoteis: A súa categoría pode ser de cinco, catro, tres, dous ou unhas estrelas. Facilitan aloxamento con ou sen servizos complementarios.
  • Pensións: De menor calidade e prezo que os hoteis. Poden ter tres, dous ou unhas estrelas.
  • Apartahoteles: A súa estrutura e instalacións permiten a conservación, elaboración e consumo de alimentos.
  • Moteles: Atópanse nas proximidades de estradas e áreas de servizo. Neste caso as estancias adoitan ser de escasa duración.

Características dos hoteis segundo a súa clasificación

Atendendo ao número de estrelas, os hoteis que conseguen reunir cinco han de estar construídos com materiais de primeira calidade e deben gozar de condicións e equipamentos de luxo e confort reseñables. Os de catro estrelas tamén dispoñen de instalacións de primeira calidade. Ademais, é obrigatoria nestes establecementos a existencia de caixas fortes a disposición dos clientes. A medida que se vai reducindo o número de estrelas, diminúe tamén o nivel de calidade e luxo ata chegar aos hoteis dunha estrela, que disporán das condicións indispensables de comodidade.

Normativas comúns e específicas por comunidades

Cada comunidade autónoma lexisla no seu territorio a ordenación do turismo. No entanto, aínda que algúns aspectos poden variar dunhas rexións a outras, as normas e características dos establecementos hoteleiros adoitan ser bastante similares. Así, os hoteis en xeral deben estar dotados en todas as comunidades de infraestruturas que garantan as condicións necesarias de seguridade e calidade. Ademais, segundo sinalan desde AEDAVE, Asociación de Empresarios de Axencias de Viaxes Españolas, “o servizo dos pisos deberá coidar que as habitacións estean perfectamente dispostas e limpas no momento de ser habitadas polos clientes”.

Respecto da prestación do servizo de comedor, este terá lugar dentro do horario sinalado pola dirección do establecemento que comprenderá un período mínimo de dúas horas e media para cada unha das comidas principais. Ademais, se o recinto oferta un servizo de lavandaría e repasado, “deberá ter a roupa preparada e devolta aos seus clientes no período de corenta e oito horas, salvo que se concertou o servizo urxente”, remarca AEDAVE.

Doutra banda o establecemento deberá contar cun botiquín de primeiros auxilios, así como os servizos de asistencia médica e practicante, facilitados por conta dos clientes. Por último establécese como obrigación a atención aos clientes coa máxima amabilidade e cortesía ademais dunha correcta presentación aos clientes.

Coa entrada en vigor da Lei Antitabaco os hoteis poderán reservar ata un 30% das habitacións para os fumadores. Pero no resto do establecemento non se poderá fumar.

Doutra banda, convén apuntar algúns aspectos que varían dependendo das normas reguladas en cada comunidade. Así por exemplo, no caso de Asturias, non se esixe que exista climatización en hoteis de catro estrelas. Canarias doutra banda, establece na súa regulación unha superficie para as habitacións máis ampla que no resto comunidades.

‘Q’ de calidade

Coa finalidade de promover sistemas de calidade no sector turístico e apoiar neste labor ás administracións central e autonómica xorde no 2000 o ICTE, Instituto para a Calidade Turística Española. Así, esta entidade, independente, privada e sen ánimo de lucro, outorga aos establecementos hoteleiros, a Marca Q, ou ‘Calidade Turística Española’. Un distintivo que achega prestixio, distinción, fiabilidade e rigor aos establecementos turísticos certificados.

Deste xeito, os establecementos que se adhiren á ‘Q, de calidade Turística’, segundo informa o propio ICTE, sométense a formación sobre a norma pública á que se suxeita esta marca. Así, “o establecemento sométese a unha avaliación das súas características iniciais e a plans de mellora”, sinalan desde o Instituto para a Calidade Turística. Unha vez realizada, pasará unha auditoría e se os resultados son positivos obterá a ‘Q’ de calidade.

Ademais da calidade, factores como a atención amable, a limpeza do establecemento ou a contorna no que se atope influirán no nivel de satisfacción dos usuarios. A efectos prácticos para os clientes dos establecementos hoteleiros, a ‘Q’ de calidade supón que, por exemplo, en establecementos de cinco estrelas, as sabas cámbiense todos os días, e os produtos de hixiene persoal sexan oito: champú, xel, gorro de ducha, peite, cremas, etc.