Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Indemnizacións por perda da equipaxe

O usuario debe saber que ten dereito a unha compensación económica
Por mediatrader 16 de Setembro de 2005

As viaxes, xa sexan por avión, barco, ferrocarril ou autobús, están cada vez máis xeneralizados. Algúns fenómenos como a proliferación de aerolíneas de baixo custo popularizaron os voos e algúns inconvenientes dos mesmos. Un dos incidentes máis comúns é o extravío da equipaxe.

En primeiro lugar o usuario debe saber que ten dereito a unha compensación económica pola perda da súa equipaxe, aínda que esta varía segundo sexa a natureza do mesmo. As contías que recibe o viaxeiro tamén dependen do medio de transporte utilizado e de que se trate dunha viaxe internacional ou non.

A perda da equipaxe nun voo nacional pode indemnizarse cun máximo de 736 euros por maleta, mentres que o atraso indemnizarase cunha cantidade similar ao prezo pago polo billete. Nas viaxes internacionais, o transportista (compañía aérea) deberá pagar ao redor de 25 euros por quilo perdido.

Os prazos de reclamacións son de 10 días en voos nacionais e 21 días en internacionais, cunha prescrición de seis meses. As accións legais débense emprender nun prazo inferior a dous anos para que sexan válidas.

Ademais, é importante saber que existe un sistema de compensación polo cal ao viaxeiro reintégraselle o diñeiro gastado en calzado, camisa ou pezas de primeira necesidade.

En caso de non estar de acordo coas indemnizacións ofrecidas, débese reclamar á Sección de Atención ao Usuario da Dirección Xeral de Aviación (Ministerio de Fomento).

As compañías ferroviarias non teñen un sistema de compensación en caso de perda da equipaxe, xa que non existe facturación do mesmo como ocorre nos aeroportos. No entanto, nalgúns casos como o AVE , si está estipulada unha indemnización dun máximo de 300 euros por maleta.

Se a equipaxe sofre danos ou se perde nunha viaxe en autobús, a compañía deberá pagar 12 euros por quilo ata un máximo de 20 quilogramos. A reclamación faise efectiva enchendo un formulario na propia compañía.

A folla de reclamacións é tamén o sistema que se debe empregar para solicitar unha compensación en caso de extravío da equipaxe nunha viaxe en barco.

Ademais de solicitar unha satisfacción económica ás compañías nas que se viaxou, tamén convén reclamar na axencia de viaxes se se trata dunha viaxe combinada.

Por último sinalar que existen seguros de equipaxe que indemnizan ao beneficiario pola perda do mesmo, segundo as condicións do contrato asinado.