Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Oferta turística para persoas con discapacidade

As axencias ofrecen viaxes con servizos específicos e accesibilidade na compra de billetes ou reservas hoteleiras
Por Rosa M. López-Maroto 23 de Xaneiro de 2009
Img silla ruedas
Imagen: Jos van Galen

Durante moitos anos as persoas discapacitadas non atoparon unha oferta turística que se adaptase ás súas necesidades e intereses específicos, e o máis lonxe que se chegaba era á posibilidade de reservar asentos específicos en ferrocarrís e avións. Aínda que a oferta actual tampouco é maioritaria, desde hai uns meses está a darse resposta ás súas demandas e algunhas axencias inclúen viaxes con actividades de lecer e servizos específicos para quen teñen algunha discapacidade. Ademais, o modo de realizar as reservas hoteleiras e de billetes é tamén accesible, con páxinas webs adaptadas.

Turismo para todos

A proposta máis interesante é a levada a cabo por Viaxes “2000”, empresa cuxo principal accionista é a Corporación Empresarial ONCE, que creou “Viaxes Accesibles”, un portal de reservas accesible para todo o mundo, e dedicado en especial ás persoas discapacitadas. Tanto o portal como os seus produtos (billetes de avión, reservas hoteleiras, aluguer de vehículos, seguros e unha ampla gama de actividades de lecer, como mergullo adaptado, kaiak, entradas a museos, parques de atraccións, etc.) están adaptados. Así, a web inclúe unha casa para especificar se o usuario quere, por exemplo, unha habitación e adaptada; ademais, as persoas con deficiencia visual ou con dificultade no manexo do rato poden adquirir de forma autónoma os produtos turísticos que se ofertan na web. O portal conta cunha oferta de case 50 hoteis que se distribúen por toda España: as illas, as costas, as capitais e o interior. Aínda que as viaxes circunscríbense ao ámbito nacional, o seu obxectivo é estender a oferta de aloxamentos ás capitais europeas e ao resto do mundo. Deste xeito, segundo sinalan desde a axencia de viaxes está previsto incluír Roma, Venecia e Florencia nos próximos meses.

As axencias ofrecen desde a selección de destinos ata a coordinación da viaxe, e inclúen a loxística e o soporte técnico e humano

A este proxecto únense outros como o da axencia Almeida Viaxes, que se sumou hai anos a este reto coa creación dunha empresa filial, “Viaxa sen Barreiras”, especializada en turismo receptivo que ofrece todo tipo de servizos e produtos turísticos que cumpran rigorosamente criterios de accesibilidade. Facilítase o acceso das persoas con discapacidade e con mobilidade reducida (PMR) ás infraestruturas e servizos turísticos, atendendo as súas necesidades de lecer e viaxe. O servizo que ofrece este operador turístico é integral: desde a selección e clasificación dos destinos e provedores, ata a coordinación de todo a viaxe dos seus clientes con discapacidade e mobilidade reducida, e inclúe tanto a loxística como o soporte técnico e humano.

Outra iniciativa é a que puxo en marcha RB Travel, axencia de viaxes aberta a todos os viaxeiros, pero especializada en persoas con discapacidade física. Baleares e Canarias son dous dos seus destinos máis solicitados, pero tamén organizan viaxes adaptadas por Europa, a París, Praga, Bruxelas e Amsterdam, entre outras cidades europeas. Como exemplos desta proposta, destacan dúas: a estancia dunha semana en Palma de Mallorca, en marzo, con voo desde Madrid, traslado adaptado e hotel de tres estrelas igualmente preparado, e con pensión completa ten un prezo a partir de 500 euros; e unha semana en Tenerife Sur, con voo desde Madrid e traslado e hotel adaptados, pódese conseguir desde 650 euros.

Webs tamén accesibles

Outra das novidades que presenta o sector turístico é que as axencias de viaxes teñen a obrigación de adaptar desde o 1 de xaneiro do recentemente estreado ano a navegación polas súas webs ás persoas con algún tipo de discapacidade, tanto física como cognitiva, así como ás persoas de avanzada idade. Na devandita data concluíu o prazo establecido na Lei 56/2007 de Medidas de Impulso da Sociedade da Información, para que as páxinas web das empresas que presten servizos ao público en xeral satisfagan o nivel medio dos criterios de accesibilidade ao contido xeralmente aceptado na contorna da Rede.

As axencias de viaxes ás que afecta dita normativa serán aquelas con máis de 100 traballadores, ou cuxo volume anual de operacións, calculado en conformidade coas pautas establecidas na normativa do Imposto sobre o Valor Engadido, exceda de 6.010.121,04 euros. O cumprimento do nivel medio supón a observancia dos criterios recolleitos na Norma UNE 139803:2004 elaborada pola Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR) que establece tres niveles de prioridade, dos que as axencias de viaxes deberán cumprir os dous primeiros. Estes refírense tanto a presentación, estrutura e contido, como á navegación e aos obxectos de programación e multimedia presentes nas páxinas web. Doutra banda, establécese que o incumprimento desta normativa sobre as políticas de accesibilidade pode supor sancións de ata un millón de euros. En efecto, as infraccións serán sancionadas con multas que chegarán ata 30.000, 90.000 e 1.000.000 de euros para as faltas leves, graves e moi graves, respectivamente.

OUTROS PROXECTOS

Outro proxecto para integrar aos discapacitados na oferta turística é o emprendido pola Asociación Comarcal de Persoas con Discapacidade Sierra de Segura (ACOPADISS), que conta coa colaboración e apoio do Grupo Sercom. Consiste na xestión da axencia de viaxes “WOC Travels”, asociada ao grupo e que pasase a denominarse “Discapate”.

Os obxectivos do proxecto son tres:

  • Como axencia: crear emprego entre as persoas discapacitadas.
  • Como receptor: elaborar e comercializar paquetes turísticos específicos, dirixidos a viaxeiros con discapacidade.
  • Como emisor: atender ao turista discapacitado, co ánimo de atopar recursos adaptados no mundo enteiro que se acomoden aos seus gustos e necesidades.

A Fundación Deporte e Desafío tamén organiza actividades de lecer específicas para as persoas con discapacidade. Así, ofrece a posibilidade de practicar deportes adaptados non moi tradicionais como o esquí alpino, o esquí náutico, o golf, a equinoterapia, o mergullo e o pádel, entre outros.