Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Trens para viaxeiros con discapacidade

Unha guía recolle os servizos de accesibilidade para persoas discapacitadas en 100 estacións nacionais e 1.026 trens diarios
Por José Ignacio Recio 15 de Setembro de 2007

Fochas nas beirarrúas, farois e papeleiras colocadas sen orde nin concerto, portais con innumerables escaleiras ou restaurantes e cafetarías sen rampla de acceso… Cada día, para poder realizar a máis simple das xestións, centos de discapacitados deben sortear numerosos obstáculos, entre eles os que existen no transporte público. Para facer a vida máis fácil a estas persoas, polo menos no que respecta aos seus desprazamentos, o Ministerio de Fomento, en colaboración co Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI) e o ONCE, editaron unha guía sobre a accesibilidade en estacións e trens. O texto, titulado ‘Guía de servizos ferroviarios para viaxeiros con discapacidade que teñan dificultades no seu desprazamento‘, recolle as estacións e trens accesibles así como que pasos dar para solicitar asistencia antes, durante e despois da viaxe.

ImgImagen: i_yudai

Os destinatarios da guía son os viaxeiros con discapacidade que vaian en cadeira de rodas, teñan dificultades nos seus desprazamentos e poidan manexarse de maneira autónoma, e para aqueles con discapacidade visual que viaxen sós. Tamén o son os pasaxeiros que carecen dun grao de autonomía suficiente (non son capaces para comer sós, nin acudir ao aseo, ou non comprenden as indicacións que lle poida facer a tripulación), e que deben ir acompañados.

O texto inclúe ademais información que pode resultar esencial para estes viaxeiros, como o dato de que os trens de Media Distancia Convencional e Proximidades, teñen a súa oferta limitada polo número de prazas adaptadas de cada tren, e que en caso de non efectuarse as notificacións telefonicamente coa antelación indicada, non se poderá garantir a prestación do servizo. Ou como que en trens con control de acceso, quen acompañen ao viaxeiro con discapacidade ata a saída do tren, deberán solicitar unha autorización no Centro de Atención ao Cliente da estación.

A guía recolle detalladamente as estacións accesibles e os trens aptos para persoas con discapacidade, como os de RENFE, que conta cun parque de vehículos que realizan diariamente 1.026 circulacións con trens accesibles. Tanto en trens de Alta Velocidade-Longa Distancia (Ave, Alvia, Alaris, Altaria, Arco, Euromed…), como nos de Media Distancia (convencionais e Avant) e Proximidades (Civia). Así mesmo, reflicte o grao de accesibilidade de que dispoñen os servizos de cada estación: aparcadoiros, aseos, vestíbulo e zona comercial.

Requisitos para realizar o desprazamento e cando solicitar a axuda:

 • Trens de Alta Velocidade-Longa Distancia e Avant:
  • Se se viaxa en cadeira de rodas, ser portador dun billete para unha praza específica de mobilidade reducida e adquirir o billete con polo menos 48 horas de antelación á data da viaxe, sendo automática a reserva de axuda.
  • Se non viaxa nunha praza específica de mobilidade reducida, debe adquirir o billete con polo menos 48 horas de antelación á data da viaxe e comunicar durante a compra do mesmo a necesidade de axuda.
  • Se se comprou un billete sen solicitude de axuda, deberase comunicar polo menos con 48 horas de antelación a necesidade de asistencia (902 24 05 05), facilitando os datos que lle sexan requiridos.
 • Trens de Media Distancia Convencional e Proximidades, nos que o pasaxeiro necesite axuda:
  • Neste caso, o viaxeiro comunicará telefonicamente a necesidade de asistencia con 48 horas de antelación á saída do tren correspondente.
  • Presentación no lugar designado da estación con 30 minutos de antelación á saída do tren.
  • Trens de proximidade, para as persoas que non necesiten axuda:
  • Para garantir que o viaxe se desenvolva nas mellores condicións e con total garantía, recoméndase ao viaxeiro que comunique que percorrido vai realizar con dúas horas de antelación á saída do tren correspondente.Naquelas plataformas que estean sinalizados, o viaxeiro situarase na zona de acceso a persoas con discapacidade.

Descontos

Á hora de viaxar, sempre é importante coñecer de que descontos poder beneficiarse. Como non podía ser doutro xeito, a guía contempla tamén os descontos que se aplican a este colectivo, que nalgúns dos casos poden alcanzar ata o 40%. Así por exemplo, nos trens que só dispoñan de praza para persoas con discapacidade en clase preferente aplicarase o prezo da clase turista. O viaxeiro que teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, independentemente da súa idade, pode obter o Cartón Dourado RENFE, con todos os descontos que esta ofrece. Igualmente poderá obter o Cartón Dourado con acompañante, se así se solicita, que permite viaxar a un acompañante gozando das mesmas condicións de desconto que o titular. Este cartón ten unha validez anual e pódese adquirir en estacións, oficinas de venda de RENFE, e nas axencias de viaxes. Ademais, o uso deste cartón proporciona bonificacións de entre o 25% e 40%, en función do tren elixido e do día da semana en que se realice a viaxe.

Grao de discapacidade

Como saber se se é beneficiario das prestacións dirixidas ás persoas discapacitadas? Moitas persoas que padecen algunha discapacidade dubidan sobre a súa situación de dependencia. Para liquidar o problema da valoración o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI) editou un folleto onde se recollen diversos consellos dirixidos a todas as persoas e familias que consideran poden ser beneficiarias das axudas por autonomía persoal e dependencia.

Entre as principais recomendacións atópase a de acudir ás organizacións de discapacitados para solicitar o seu apoio no proceso de valoración e xestión das situacións de dependencia, así como axuda na preparación do escrito de solicitude. Estas asociacións serán moi útiles tamén para axudar ao discapacitado na confección de informes complementarios sociais e de saúde sobre a súa situación, prestarán acompañamento nos procesos de valoración, en caso de determinadas discapacidades como a intelectual ou a enfermidade mental, e axudarán na redacción e negociación do programa individual de atención, Tamén correrá a cargo das asociacións a elaboración e presentación de queixas e reclamacións en supostos de desacordo coas decisións administrativas.