Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Viaxar ao estranxeiro sen problemas!

Ter a documentación ao día, ser respectuosos cos costumes do país de destino ou viaxar con seguro para afrontar imprevistos farán que a viaxe sexa un éxito
Por Blanca Álvarez Barco 17 de Agosto de 2015
Img viajar europa eeuu extranjero
Imagen: pressmaster

Saír de viaxe e pasar uns días fóra de casa é relaxante, un pracer moi recomendable. Pero descoñecer que hai que levar, como comportarse ou a que zonas é desaconsejable acudir pode carrexar máis dun problema no lugar de destino. Se se segue unha serie de consellos para evitar erros, a estancia nun país estranxeiro resultará en grao sumo pracenteira. A continuación debúllanse algúns, como levar a documentación regulamentaria ou coñecer as súas leis, esenciais para non meterse en problemas.

As viaxes de españois ao estranxeiro aumentan, e en 2014 houbo un total de 11,78 millóns de desprazamentos fóra das nosas fronteiras, segundo a enquisa oficial Familitur. Para que a saída turística non se converta nun pesadelo, pódense seguir as seguintes recomendacións, algunhas ditadas desde a Comisión Europea ou o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación.

1. Informarse antes de viaxar ao estranxeiro

Antes de viaxar a outro país hai que informarse sobre o mesmo o máximo posible. Ademais de consultar guías e tratar de coñecer a fondo o lugar, convén ler e ter en conta as Recomendacións de Viaxe, unha información actualizada que brinda o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación. Nelas indícanse os requisitos para a entrada a cada país, a documentación e os visados necesarios para viaxar, as condicións de seguridade, a situación sanitaria, vacúas, divisas e os principais teléfonos de interese.

2. Estar localizable

É conveniente deixar aos familiares ou achegados a dirección e teléfono dos hoteis nos que se fai noite, por se tivesen necesidade de localizar ao viaxeiro.

Non está de máis tampouco inscribirse no Rexistro de viaxeiros para que as autoridades españolas poidan localizar á persoa ou contactar con ela en caso de emerxencia grave (desastre natural, conflito armado, etc.).

3. Viaxar coa documentación necesaria e ao día

Antes de saír de casa, débese saber con precisión que documentación oficial necesitarase nos lugares que se visita. Na Unión Europea basta co Documento Nacional de Identidade, pero o documento básico de viaxe é o pasaporte. Hai que ter en conta que algúns países esixen visado. Para obtelo débese acudir ao Consulado ou Sección Consular da Embaixada do país de destino en España.

Son trámites que poden levar un tempo e esixir documentación complementaria; por iso, convén solicitalo con bastante antelación.

4. Canto diñeiro pódese levar en efectivo?

Para viaxar por Europa hai un límite de diñeiro que pode levar en efectivo. Así o indica a Comisión Europea nas súas recomendacións, nas que sinala que a cantidade non pode superar ou igualar os 10.000 euros. Se a supera, hai que declaralo ante as autoridades aduaneiras.

Img billetes avion grande
Imaxe: Julia P

5. Respectar a lei e costumes locais

A un viaxeiro presupónselle respecto cara ao lugar que visita. Pero nunca está de máis lembrar que baixo ningún concepto se deben realizar actos que poidan supor unha ofensa aos costumes, símbolos, autoridades ou leis locais. Convén saber que accións legais en España poden ser ilegais e levar multas de envergadura ou mesmo penas de cárcere noutros países. Débese ter especial sensibilidade no referente ás crenzas relixiosas.

É moi importante ter en conta que hai lugares nos que non se distingue entre tráfico e consumo de drogas e que estes delitos poden castigarse con cadea perpetua ou pena de morte. Ademais, nalgúns países considérase droga a algunhas sustancias de uso legal en España, incluídos o alcol ou algúns medicamentos. Tamén pode ser delito o tráfico de bens artísticos, históricos ou arqueolóxicos, así como algúns produtos de orixe animal ou vexetal, polo que todo o que se adquira ha de ser legal e ter permiso de exportación.

Img maletaverano grande
Imaxe: We have movede! Please visit /highwaysengland

6. Ao facer a maleta, non hai que esquecer a saúde

Unha emerxencia? Todo debe estar previsto! Ao viaxar ao estranxeiro é fundamental ter cobertura, ademais de coñecer a quen ou onde acudir cando se sofre un contratempo:

  • En Europa tense dereito á asistencia sanitaria, sempre que leve o Cartón Sanitario Europea(TSE), que expide de maneira gratuíta a Seguridade Social. Se se necesita unha ambulancia, ou avisar aos bombeiros, policía, etc. débese marcar o 112, un número de teléfono gratuíto en toda a UE.
  • Débese viaxar cun seguro médico que teña plena cobertura en caso de enfermidade ou accidente durante a viaxe, incluída a evacuación en avión medicalizado. Os gastos de hospitalización e tratamento médico son asumidos polo paciente e adoitan ser moi altos.

  • Se se é alérxico ou se padece algunha outra enfermidade que obrigue a levar medicación, hai que transportala na equipaxe de man dentro dos seus envases orixinais coas etiquetas visibles. É moi conveniente levar o nome e datos de contacto do médico e toda a información sobre o tratamento e as doses prescritas.

    Se a medicación necesaria inclúe xiringas, débese contar cun informe do médico certificando esta necesidade. E hai que achegar, ademais, un certificado da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, en caso de viaxar con fármacos psicotrópicos ou estupefacientes.

7. Acudir á embaixada, se se sofre algún contratempo grave

Os problemas máis comúns no estranxeiro son a perda ou subtracción da documentación, que poden expedirse de novo, en horario de oficina, en embaixadas e consulados.

Un problema de maior calado é ser detido. Nese caso, débese pedir de inmediato ás autoridades locais que se poñan en contacto co cónsul de España. E en caso de ser vítima dunha catástrofe natural ou un acto violento, hai que acudir á embaixada ou consulado españois no lugar de destino ou contactar coa Unidade de Emerxencia Consular (teléfono 913948900, en horario de oficina). Fóra deste horario, pódese chamar ao Ministerio no teléfono 913799700 para situacións graves.