Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Voos: dereitos e obrigacións dos pasaxeiros e a tripulación

A compañía aérea, a tripulación e a pasaxe dun voo están sometidos a unhas normas específicas que comezan a rexer cando se compra o billete de avión
Por Laura Caorsi 31 de Marzo de 2011
Img aterrizaje
Imagen: David Gilford

Os avións son un medio de transporte cotián: a súa rapidez e seguridade convertéronos nunha das primeiras opcións paira viaxar. Máis de 15 millóns de persoas voan cada mes en España e paira moitas delas os aeroportos non son máis que una engorrosa rutina. Con todo, gran parte dos viaxeiros descoñece que dereitos lles amparan e que obrigacións contraen cando deciden desprazarse por aire. Tampouco saben cales son as responsabilidades e potestades da tripulación ante calquera continxencia ou que normas legais regulan os dereitos e deberes duns e outros. Convén lembrar que pasaxeiros, tripulantes e empresas están suxeitos a unhas regras específicas que comezan a rexer moito antes do voo. Mesmo antes de pisar o aeroporto.

Aceptación de condicións

Os dereitos do pasaxeiro, e as súas obrigacións, non se aplican só ao subir ao avión nin ao presentarse no aeroporto, senón moito antes: cando se compra o billete. Isto é así porque a pasaxe supón o contrato ao que quedan sometidas as partes (usuario e compañía) una vez que o viaxeiro o adquire. Ademais, una peculiaridade importante dese contrato implícito é que o pasaxeiro non o pode negociar. É una adhesión ás condicións xerais de contratación que impón o transportista.

Por esta razón, porque as condicións poden variar dunha empresa a outra e porque ao pasaxeiro pode interesarlle contratar aparte un seguro, convén revisar esas cláusulas antes de comprar o billete, xa que a adquisición significa aceptación. Non ocorre o mesmo cos dereitos dos pasaxeiros, as súas obrigacións e as potestades da tripulación, regulados por normativas moi claras, comúns a todas as empresas.

Dereitos do pasaxeiro

Voar dun lugar a outro é una experiencia gratificante, aínda que subirse a un avión pode supor tamén una fonte de preocupacións e problemas. En xeral, os pasaxeiros interésanse polos seus dereitos cando se vulneran ou si rexístranse inconvenientes, pero nunca está de máis coñecelos de antemán paira saber como actuar en caso de ser necesario. Como primeira cuestión, os pasaxeiros de calquera tipo de voo -xa sexa chárter ou regular- teñen que recibir un trato xusto. A responsabilidade de respectar os seus dereitos recae sempre na compañía que contrataron.

A responsabilidade de respectar os dereitos dos pasaxeiros recae sempre na compañía

As garantías paira os viaxeiros están reguladas por disposicións nacionais e europeas que a Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA) e os Aeroportos Españois e Navegación Aérea (AENA) detallan e ordenan paira a súa mellor comprensión e aplicación. Os dereitos do pasaxeiro e as normas que lles apoian poden consultarse nas páxinas web de AESA e as de AENA, así como nos folletos explicativos que se recompilan nos mostradores de información de todos os aeroportos de España. No entanto, sempre é útil saber cales son as principais garantías.

 • Denegación de embarque. Se o número de pasaxeiros é maior que o de prazas dispoñibles, a compañía deberá, en primeiro lugar, solicitar voluntarios que renuncien aos seus asentos.

  Os voluntarios poden pactar coa compañía certos beneficios, pero, una vez acordados, non poderán reclamar compensacións suplementarias.

  Á marxe disto, sempre terán dereito a que lles informen sobre as súas opcións, a reembolsarles o diñeiro do billete (si deciden non viaxar) ou a que se lles busquen sistemas de transporte alternativos para que poidan chegar a destino.

  Tamén terán dereito a ser atendidos, o que inclúe comida e bebida suficientes durante a espera, aloxamento en hoteis se fixese falta pasar a noite e os traslados, así como a posibilidade de realizar gratuitamente dúas chamadas (ou enviar telex ou correos electrónicos).

  En caso de non haber voluntarios, a compañía deberá abonar aos pasaxeiros unhas cantidades de diñeiro preestablecidas en concepto de indemnización. A contía varía segundo a distancia e o destino do voo, de modo que se pagarán:

  • 250 euros paira voos de até 1.500 quilómetros, con independencia do destino.
  • 400 euros paira voos entre 1.500 e 3.500 quilómetros, con independencia do destino.
  • 400 euros paira voos de máis de 3.500 quilómetros se o destino está na Unión Europea.
  • 600 euros paira voos de máis de 3.500 quilómetros cuxo destino sexa extracomunitario.
  • Se o atraso é inferior a dous, tres ou catro horas, respectivamente, a compensación pode reducirse á metade.
 • Anulación do voo. Neste caso, do mesmo xeito que ocorre con quen renuncian a un voo de maneira voluntaria, a compañía debe dar a elixir ao pasaxeiro entre a devolución do billete e un transporte alternativo cara ao destino final, ademais de ofrecerlle de maneira gratuíta comida e bebida, e aloxamento cando sexa necesario. As devolucións pagaranse en metálico e deberán facerse efectivas nun prazo de sete días.

 • Grandes atrasos. Os pasaxeiros cuxos voos experimenten un gran atraso teñen dereito a recibir información, atención e o reembolso do seu billete (ou un transporte alternativo). Desde 2009 teñen dereito a unha compensación económica, segundo dítao una sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Que se entende por “gran atraso” e a canto ascende esa compensación? En principio, é una demora de máis de dúas horas que orixina uns dereitos conforme aumenta a espera. A contía das compensacións tamén se incrementa por tramos, segundo as horas de atraso e a distancia do voo atrasado. Deste xeito:

  • De dous a tres horas: o pasaxeiro ten dereito a recibir información e atención (se a distancia non supera os 1.500 km).
  • De tres a catro horas: ten dereito a recibir información e atención en todos os voos (excepto nos extracomunitarios de máis de 3.500 km). Tamén ten dereito a unha compensación económica entre 250 e 600 euros (segundo distancia).
  • De catro a cinco horas: ten dereito a recibir información, atención e compensación económica (sen excepcións).
  • Máis de cinco horas: neste caso, ademais de todos os dereitos anteriores, a compañía está obrigada a devolver o importe do billete.
 • Problemas coa equipaxe. Cando hai incidencias coa equipaxe (como danos, atrasos ou perdas), o Convenio de Montreal indica que a compañía aérea é a única responsable do dano causado. A pesar disto, hai que ter presente que non hai normas establecidas sobre como proceder nestas situacións, de modo que a resposta ante unha incidencia variará dunha compañía a outra.

  Mentres algunhas aerolíneas ofrecen aos pasaxeiros unhas compensacións paira cubrir os seus gastos de primeira necesidade (como artigos de aseo ou roupa interior), outras pagan una cantidade por día (até un máximo de tres días) ou cobren os gastos ao pasaxeiro una vez que presenta as facturas. A modo de orientación: o principio xeral é cubrir os gastos de primeira necesidade.

Obrigacións do pasaxeiro

As situacións de anormalidad nos voos (como as derivadas da erupción do volcán finlandés ou das folgas de controladores aéreos) fomentaron que os pasaxeiros estean cada vez máis atentos e informados sobre os seus dereitos ao montarse nun avión. Pero, que hai das obrigacións? A que se compromete un viaxeiro cando decide voar? Aínda que os dereitos están desmenuzados en páxinas web, manuais e folletos, non ocorre o mesmo coas obrigacións, que non están enumeradas en ningún lugar. Con todo, iso non significa que non haxa.

En cuestión de voos, hai un corpo lexislativo con deberes e sancións en caso de incumprimento. A Lei de Seguridade Aérea e a Lei Penal e Procesual Aérea son dous exemplos. Desta maneira, aínda que as regras non estean sistematizadas en folletos, os pasaxeiros deben:

 • Presentarse a tempo. A hora de presentación no aeroporto varía segundo a aerolínea e o destino do voo (si é doméstico ou non). Chegar tarde, salvo causa xustificada, pode dar lugar á perda do voo sen dereito a compensación algunha por parte da compañía.

 • Presentarse coa súa documentación completa e vixente tanto paira o voo en si como paira o ingreso aos países de destino.

 • Pagar o billete. Viaxar como polisón castígase con multa económica e pena de arresto maior ao chegar a destino.

 • Non transportar mercadorías ou obxectos prohibidos.

 • Facerse cargo do exceso de equipaxe. Viaxar con máis quilos (ou maletas) dos permitidos paira a equipaxe habilita á compañía a cobrar una penalización. Tanto o límite de peso como o monto da multa varía dunha empresa a outra. Paira evitar sorpresas, débense ler con atención as condicións xerais de contratación antes de viaxar.

 • Empaquetar de maneira decuada os obxectos fráxiles e respectar as medidas paira a equipaxe de man. Os líquidos están limitados. As armas, os obxectos punzantes, os instrumentos contundentes, as sustancias explosivas, inflamables, químicas ou tóxicas están prohibidas. O persoal de seguridade pode denegar o acceso á zona de embarque e ao avión a calquera pasaxeiro que leve estes artigos ou outros que susciten receo.

 • Respectar os controis de seguridade e utilizar debidamente as instalacións aeroportuarias.

 • Ocupar o asento debido, non perturbar a ocupación da aeronave nin a tranquilidade dos demais pasaxeiros. Quen non obedezan as ordes de seguridade ou cometan desacatos contra o comandante do avión serán castigados cunha multa, segundo dispono o artigo 50 do Código Penal.

 • Apagar os móbiles e dispositivos electrónicos cando se indique e permanecer sentado cando a tripulación solicíteo.

 • Obedecer e respectar aos membros da tripulación.

 • Realizar a declaración aduaneira.

Deberes e potestades da tripulación

O labor da tripulación non só é levar aos pasaxeiros dun lugar a outro, senón tamén asistirlles durante o traxecto. A Lei española sobre Navegación Aérea establece que o persoal de voo está “destinado ao mando, pilotaxe ou servizo de a bordo da aeronave”. O comandante dun avión, cuxa idade mínima debe ser 25 anos, debe ter una licenza ou autorización que lle faculte paira exercer esas funcións e non poderá, sen causa xustificada, abandonar ou renunciar ás súas responsabilidades de control do espazo aéreo e seguridade do tránsito a non ser que se lle releve ou substitúa.

Esta lei establece, ademais, que o comandante será o responsable da aeronave e de toda a súa tripulación, viaxeiros e equipaxes desde o momento en que se fai cargo do seu mando paira emprender o voo. Pola súa banda, o resto de tripulación de cabina ten a obrigación de garantir a seguridade e comodidade de todos os pasaxeiros. No entanto, os tripulantes dun avión son máis que asistentes da pasaxe ou persoal de servizo: desde o momento en que as portas se pechan, representan a autoridade.

O comandante da aeronave é o máximo responsable de todo o que sucede no avión durante o despegamento, a aterraxe e a viaxe

O comandante da aeronave é o máximo responsable de todo o que sucede no avión durante o despegamento, a aterraxe e a viaxe. Paira iso, conta cos poderes necesarios. Ten autoridade paira resolver os sucesos que ocorran no avión e, se un pasaxeiro non obedece as ordes ou se comporta dun modo que poida prexudicar ao resto das persoas, o comandante pode imporlle medidas coercitivas e, mesmo, a restrición de liberdade. Se se rexistrase esta situación, o comandante deberá informar por escrito do suceso, realizar una denuncia, notificar ás autoridades locais da detención antes de aterrar e, una vez en terra, entregar ao pasaxeiro.